เนื้อเพลง Rumors คำอ่านไทย Lindsay Lohan

Saturday, stepping into the club
(แซทเออะดิ , สเต๊ปพิง อีนทุ เดอะ คลับ)
The music made me wanna tell the DJ, turn it up
(เดอะ มยูสิค เมด มี วอนนา เท็ล เดอะ ดีเจ , เทิน หนิด อัพ)
I feel the energy all around
(ไอ ฟีล ดิ เอนเออะจิ ออล อะเรานด)
And my body can’t stop movin’ to the sound
(แอ็นด ไม บอดอิ แค็นท ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ เซานด)

But, I can tell that you’re watching me
(บัท , ไอ แค็น เท็ล แดท ยัวร์ วัทชิง มี)
And your probably gonna write what you didn’t see
(แอ็นด ยุร พรอบอับลิ กอนนะ ไรท ฮว็อท ยู ดิ๊นอิน ซี)
Well I just need a little space to breathe
(เว็ล ไอ จัซท เน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซเพซ ทู บรีฑ)
Can you please respect my privacy?
(แค็น ยู พลีส ริซเพคท ไม พไรฝะซิ)

Why can’t you just let me do the things I wanna do?
(ฮไว แค็นท ยู จัซท เล็ท มี ดู เดอะ ธิง ซาย วอนนา ดู)
I just wanna be me, I don’t understand why
(ไอ จัซท วอนนา บี มี , ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด ฮไว)
Would you wanna bring me down
(วูด ยู วอนนา บริง มี เดาน)
I’m only having fun, I’m gonna live my life
(แอม โอ๊นลี่ แฮฝวิ่ง ฟัน , แอม กอนนะ ไลฝ ไม ไลฟ)
[But not the way that you want me to]
([ บัท น็อท เดอะ เว แดท ยู ว็อนท มี ทู ])

I’m tired of rumors starting, I’m sick of being followed
(แอม ไทร อ็อฝ รูเมอะ ซทาททิง , แอม ซิค อ็อฝ บีอิง ฟอลโล)
I’m tired of people lying, saying what they want about me
(แอม ไทร อ็อฝ พี๊เพิ่ล ลายยิง , เซอิง ฮว็อท เฑ ว็อนท อะเบาท มี)
Why can’t they back up off me? Why can’t they let me live?
(ฮไว แค็นท เฑ แบ็ค อัพ ออฟฟ มี ฮไว แค็นท เฑ เล็ท มี ไลฝ)
I’m gonna do it my way, take this for just what it is
(แอม กอนนะ ดู อิท ไม เว , เทค ที ฟอ จัซท ฮว็อท ดิธ อีส)

Here we are back up in the club
(เฮียร วี อาร์ แบ็ค อัพ อิน เดอะ คลับ)
People taking pictures, don’t you think they get enough
(พี๊เพิ่ล เทคอิง พีคเชอะ , ด้อนท์ ยู ธิงค เฑ เก็ท อินัฟ)
I just wanna be all over the floor
(ไอ จัซท วอนนา บี ออล โอเฝอะ เดอะ ฟโล)
And throw my hands up in the air to the beat like
(แอ็นด ธโร ไม แฮ็นด อัพ อิน ดิ แอ ทู เดอะ บีท ไลค)
[What?]
([ ฮว็อท ])

I gotta say respectfully
(ไอ กอททะ เซ ริซเพคทฟุลิ)
I would love it if you take the cameras off of me
(ไอ วูด ลัฝ อิท อิฟ ยู เทค เดอะ แคมเออะระ ออฟฟ อ็อฝ มี)
‘Cause I just need a little room to breathe
(คอส ไอ จัซท เน อะ ลิ๊ทเทิ่ล รุม ทู บรีฑ)
Can you please respect my privacy?
(แค็น ยู พลีส ริซเพคท ไม พไรฝะซิ)

Why can’t you just let me do the things I wanna do?
(ฮไว แค็นท ยู จัซท เล็ท มี ดู เดอะ ธิง ซาย วอนนา ดู)
I just wanna be me, I don’t understand why
(ไอ จัซท วอนนา บี มี , ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด ฮไว)
Would you wanna bring me down?
(วูด ยู วอนนา บริง มี เดาน)
I’m only having fun, I’m gonna live my life
(แอม โอ๊นลี่ แฮฝวิ่ง ฟัน , แอม กอนนะ ไลฝ ไม ไลฟ)
[But not the way that you want me to]
([ บัท น็อท เดอะ เว แดท ยู ว็อนท มี ทู ])

I’m tired of rumors starting, I’m sick of being followed
(แอม ไทร อ็อฝ รูเมอะ ซทาททิง , แอม ซิค อ็อฝ บีอิง ฟอลโล)
I’m tired of people lying, saying what they want about me
(แอม ไทร อ็อฝ พี๊เพิ่ล ลายยิง , เซอิง ฮว็อท เฑ ว็อนท อะเบาท มี)
Why can’t they back up off me? Why can’t they let me live?
(ฮไว แค็นท เฑ แบ็ค อัพ ออฟฟ มี ฮไว แค็นท เฑ เล็ท มี ไลฝ)
I’m gonna do it my way, take this for just what it is
(แอม กอนนะ ดู อิท ไม เว , เทค ที ฟอ จัซท ฮว็อท ดิธ อีส)

I just need to free my mind
(ไอ จัซท เน ทู ฟรี ไม ไมนด)
[My mind]
([ ไม ไมนด ])
Just wanna dance and have a good time
(จัซท วอนนา ดานซ แอ็นด แฮ็ฝ อะ กุด ไทม)
[Good time]
([ กุด ไทม ])

I’m tired of rumors, rumors
(แอม ไทร อ็อฝ รูเมอะ , รูเมอะ)
Followed, followed, followed, followed, followed, followed
(ฟอลโล , ฟอลโล , ฟอลโล , ฟอลโล , ฟอลโล , ฟอลโล)
What they?
(ฮว็อท เฑ)
[Followed me?]
([ ฟอลโล มี ])
Why can’t they, they, they, they, they
(ฮไว แค็นท เฑ , เฑ , เฑ , เฑ , เฑ)
They let me live?
(เฑ เล็ท มี ไลฝ)
Take this for just what it is
(เทค ที ฟอ จัซท ฮว็อท ดิธ อีส)

I’m tired of rumors starting, I’m sick of being followed
(แอม ไทร อ็อฝ รูเมอะ ซทาททิง , แอม ซิค อ็อฝ บีอิง ฟอลโล)
I’m tired of people lying, saying what they want about me
(แอม ไทร อ็อฝ พี๊เพิ่ล ลายยิง , เซอิง ฮว็อท เฑ ว็อนท อะเบาท มี)
Why can’t they back up off me? Why can’t they let me live?
(ฮไว แค็นท เฑ แบ็ค อัพ ออฟฟ มี ฮไว แค็นท เฑ เล็ท มี ไลฝ)
I’m gonna do it my way, take this for just what it is
(แอม กอนนะ ดู อิท ไม เว , เทค ที ฟอ จัซท ฮว็อท ดิธ อีส)

I’m tired of rumors starting, I’m sick of being followed
(แอม ไทร อ็อฝ รูเมอะ ซทาททิง , แอม ซิค อ็อฝ บีอิง ฟอลโล)
I’m tired of people lying, saying what they want about me
(แอม ไทร อ็อฝ พี๊เพิ่ล ลายยิง , เซอิง ฮว็อท เฑ ว็อนท อะเบาท มี)
Why can’t they back up off me? Why can’t they let me live?
(ฮไว แค็นท เฑ แบ็ค อัพ ออฟฟ มี ฮไว แค็นท เฑ เล็ท มี ไลฝ)
I’m gonna do it my way, take this for just what it is
(แอม กอนนะ ดู อิท ไม เว , เทค ที ฟอ จัซท ฮว็อท ดิธ อีส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rumors คำอ่านไทย Lindsay Lohan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น