เนื้อเพลง Change คำอ่านไทย Taylor Swift

And it’s a sad picture, the final blow hits you
(แอ็นด อิทซ ซา แซ็ด พีคเชอะ , เดอะ ไฟแน็ล บโล ฮิท ยู)
Somebody else gets what you wanted again and
(ซัมบอดี้ เอ็ลซ เก็ท ฮว็อท ยู ว็อนท อะเกน แอ็นด)
You know it’s all the same, another time and place
(ยู โน อิทซ ซอร์ เดอะ เซม , แอะนัธเออะ ไทม แอ็นด พเลซ)
Repeating history and you’re getting sick of it
(รีปพิธดิง ฮีซโทะริ แอ็นด ยัวร์ เกดดดิ้ง ซิค อ็อฝ อิท)
But I believe in whatever you do
(บัท ไอ บิลีฝ อิน ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู)
And I’ll do anything to see it through
(แอ็นด อิล ดู เอนอิธิง ทู ซี อิท ธรู)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Because these things will change
(บิคอส ฑิส ธิง วิล เชนจ)
Can you feel it now?
(แค็น ยู ฟีล อิท เนา)
These walls that they put up to hold us back will fall down
(ฑิส วอล แดท เฑ พัท อัพ ทู โฮลด อัซ แบ็ค วิล ฟอล เดาน)
It’s a revolution, the time will come
(อิทซ ซา เรโฝะลยูฌัน , เดอะ ไทม วิล คัม)
For us to finally win
(ฟอ อัซ ทู ไฟแน็ลลิ วิน)
And we’ll sing hallelujah, we’ll sing hallelujah
(แอ็นด เว็ล ซิง เฮลเลวลูยา , เว็ล ซิง เฮลเลวลูยา)

So we’ve been outnumbered
(โซ หวีบ บีน เอาทนัมเบอะ)
Raided and now cornered
(เรด แอ็นด เนา คอเนอะ)
It’s hard to fight when the fight ain’t fair
(อิทซ ฮาด ทู ไฟท ฮเว็น เดอะ ไฟท เอน แฟ)
We’re getting stronger now
(เวีย เกดดดิ้ง สตองเกอร์ เนา)
Find things they never found
(ไฟนด ธิง เฑ เนฝเออะ เฟานด)
They might be stronger
(เฑ ไมท บี สตองเกอร์)
But we’re faster and never scared
(บัท เวีย ฟาสเทอะ แอ็นด เนฝเออะ ซคา)
You can walk away, say we don’t need this
(ยู แค็น วอค อะเว , เซ วี ด้อนท์ เน ที)
But there’s something in your eyes
(บัท แฑ ซัมติง อิน ยุร ไอ)
Says we can beat this
(เซ วี แค็น บีท ที)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Tonight we’ll stand, get off our knees
(ทุไนท เว็ล ซแท็นด , เก็ท ออฟฟ เอ๊า นี)
Fight for what we’ve worked for all these years
(ไฟท ฟอ ฮว็อท หวีบ เวิค ฟอ ออล ฑิส เยีย)
And the battle was long, it’s the fight of our lives
(แอ็นด เดอะ แบ๊ทเทิ้ล วอส ล็อง , อิทซ เดอะ ไฟท อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)
But we’ll stand up champions tonight
(บัท เว็ล ซแท็นด อัพ แชมเพียน ทุไนท)

It was the night things changed
(อิท วอส เดอะ ไนท ธิง เชนจ)
Can you see it now?
(แค็น ยู ซี อิท เนา)
These walls that they put up to hold us back fell down
(ฑิส วอล แดท เฑ พัท อัพ ทู โฮลด อัซ แบ็ค เฟ็ล เดาน)
It’s a revolution, throw your hands up
(อิทซ ซา เรโฝะลยูฌัน , ธโร ยุร แฮ็นด อัพ)
‘Cause we never gave in
(คอส วี เนฝเออะ เกฝ อิน)
And we’ll sing hallelujah, we sang hallelujah
(แอ็นด เว็ล ซิง เฮลเลวลูยา , วี แซ็ง เฮลเลวลูยา)
Hallelujah
(เฮลเลวลูยา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Change คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น