เนื้อเพลง I’ll Be There For You คำอ่านไทย Bon Jovi

I guess this time you’re really leaving
(ไอ เก็ซ ที ไทม ยัวร์ ริแอ็ลลิ ลีฝอิงส)
I heard your suitcase say goodbye
(ไอ เฮิด ยุร ซูทเคส เซ กู๊ดบาย)
Well as my broken heart lies bleeding
(เว็ล แอ็ส ไม บโรเค็น ฮาท ไล บรีดดิ้ง)
you say true love is suicide
(ยู เซ ทรู ลัฝ อีส ซยูอิไซด)

You say you’ve cried a thousand rivers
(ยู เซ ยู๊ฟ คไร อะ เธาแส็น รีฝเออะ)
And now you’re swimming for the shore
(แอ็นด เนา ยัวร์ สวิมมิง ฟอ เดอะ โฌ)
You left me drowning in my tears
(ยู เล็ฟท มี ดเรานอิง อิน ไม เทีย)
And you won’t save me anymore
(แอ็นด ยู ว็อนท เซฝ มี แอนนี่มอ)

Now I’m praying to God you’ll give me one more chance, girl
(เนา แอม เพลยอิง ทู ก็อด โยว กิฝ มี วัน โม ชานซ , เกิล)

I’ll be there for you
(อิล บี แฑ ฟอ ยู)
These five words I swear to you
(ฑิส ไฟฝ เวิด ซาย ซแว ทู ยู)
When you breathe I want to be the air for you
(ฮเว็น ยู บรีฑ ไอ ว็อนท ทู บี ดิ แอ ฟอ ยู)
I’ll be there for you
(อิล บี แฑ ฟอ ยู)
I’d live and I’d die for you
(อาย ไลฝ แอ็นด อาย ได ฟอ ยู)
I’d steal the sun from the sky for you
(อาย ซทีล เดอะ ซัน ฟร็อม เดอะ ซไค ฟอ ยู)
Words can’t say what love can do
(เวิด แค็นท เซ ฮว็อท ลัฝ แค็น ดู)
I’ll be there for you
(อิล บี แฑ ฟอ ยู)

I know you know we’ve had some good times
(ไอ โน ยู โน หวีบ แฮ็ด ซัม กุด ไทม)
Now they have their own hiding place
(เนา เฑ แฮ็ฝ แฑ โอน ไฮดอิง พเลซ)
Well I can promise you tomorrow
(เว็ล ไอ แค็น พรอมอิซ ยู ทุมอโร)
But I can’t buy back yesterday
(บัท ไอ แค็นท ไบ แบ็ค เยซเทอะดิ)

And Baby you know my hands are dirty
(แอ็นด เบบิ ยู โน ไม แฮ็นด แซร์ เดอทิ)
But I wanted to be your valentine
(บัท ไอ ว็อนท ทู บี ยุร แฝลเอ็นไทน)
I’ll be the water when you get thirsty, baby
(อิล บี เดอะ วอเทอะ ฮเว็น ยู เก็ท เธิซทิ , เบบิ)
When you get drunk, I’ll be the wine
(ฮเว็น ยู เก็ท ดรังค , อิล บี เดอะ ไวน)

I’ll be there for you
(อิล บี แฑ ฟอ ยู)
These five words I swear to you
(ฑิส ไฟฝ เวิด ซาย ซแว ทู ยู)
When you breathe I want to be the air for you
(ฮเว็น ยู บรีฑ ไอ ว็อนท ทู บี ดิ แอ ฟอ ยู)
I’ll be there for you
(อิล บี แฑ ฟอ ยู)
I’d live and I’d die for you
(อาย ไลฝ แอ็นด อาย ได ฟอ ยู)
Steal the sun from the sky for you
(ซทีล เดอะ ซัน ฟร็อม เดอะ ซไค ฟอ ยู)
Words can’t say what a love can do
(เวิด แค็นท เซ ฮว็อท ดา ลัฝ แค็น ดู)
I’ll be there for you
(อิล บี แฑ ฟอ ยู)

[Solo]
([ โซโล ])

And I wasn’t there when you were happy
(แอ็นด ดาย วอสซึ้น แฑ ฮเว็น ยู เวอ แฮพพิ)
I wasn’t there when you were down
(ไอ วอสซึ้น แฑ ฮเว็น ยู เวอ เดาน)
I didn’t mean to miss your birthday, baby
(ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู มิซ ยุร เบริ์ดเดย์ , เบบิ)
I wish I’d seen you blow those candles out
(ไอ วิฌ อาย ซีน ยู บโล โฑส แค๊นเดิ้ล เอาท)

I’ll be there for you
(อิล บี แฑ ฟอ ยู)
These five words I swear to you
(ฑิส ไฟฝ เวิด ซาย ซแว ทู ยู)
When you breathe I want to be the air for you
(ฮเว็น ยู บรีฑ ไอ ว็อนท ทู บี ดิ แอ ฟอ ยู)
I’ll be there for you
(อิล บี แฑ ฟอ ยู)
I’d live and I’d die for you
(อาย ไลฝ แอ็นด อาย ได ฟอ ยู)
Steal the sun from the sky for you
(ซทีล เดอะ ซัน ฟร็อม เดอะ ซไค ฟอ ยู)
Words can’t say what a love can do
(เวิด แค็นท เซ ฮว็อท ดา ลัฝ แค็น ดู)
I’ll be there for you
(อิล บี แฑ ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Be There For You คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น