เนื้อเพลง Forever & Always คำอ่านไทย Taylor Swift

Once upon a time,
(วันซ อุพอน อะ ไทม ,)
I believe it was a Tuesday when I caught your eye
(ไอ บิลีฝ อิท วอส ซา ทยูสดิ ฮเว็น นาย คอท ยุร ไอ)
And we caught onto something
(แอ็นด วี คอท ออนทู ซัมติง)
I hold onto the night,
(ไอ โฮลด ออนทู เดอะ ไนท ,)
You looked me in the eye
(ยู ลุค มี อิน ดิ ไอ)
And told me you loved me
(แอ็นด โทลด มี ยู ลัฝ มี)

Were you just kidding?
(เวอ ยู จัซท คิดดิง)
‘Cause it seems to me, this thing is breaking down
(คอส อิท ซีม ทู มี , ที ธิง อีส บเรคคิง เดาน)
We almost never speak
(วี ออลโมซท เนฝเออะ ซพีค)
I don’t feel welcome anymore
(ไอ ด้อนท์ ฟีล เวลคัม แอนนี่มอ)
Baby, what happened, please tell me?
(เบบิ , ฮว็อท แฮพเพ็น , พลีส เท็ล มี)
‘Cause one second it was perfect, now you’re half way out the door
(คอส วัน เซคอันด ดิท วอส เพ๊อร์เฟ็คท , เนา ยัวร์ ฮาล์ฟ เว เอาท เดอะ โด)

And I stare at the phone,
(แอ็นด ดาย ซแท แอ็ท เดอะ โฟน ,)
He still hasn’t called
(ฮี ซทิล แฮ็ซท คอล)
And then you feel so low you can’t feel nothing at all
(แอ็นด เฑ็น ยู ฟีล โซ โล ยู แค็นท ฟีล นัธอิง แอ็ท ดอร์)
And you flashback to when he said forever and always
(แอ็นด ยู แฟล๊ชแบค ทู ฮเว็น ฮี เซ็ด เฟาะเรฝเออะ แอ็นด ออลเว)
Oh, and it rains in your bedroom
(โอ , แอ็นด ดิท เรน ซิน ยุร เบดรูม)
Everything is wrong
(เอ๊วี่ติง อีส ร็อง)
It rains when you’re here and it rains when you’re gone
(อิท เรน ฮเว็น ยัวร์ เฮียร แอ็นด ดิท เรน ฮเว็น ยัวร์ กอน)
‘Cause I was there when you said forever and always
(คอส ไอ วอส แฑ ฮเว็น ยู เซ็ด เฟาะเรฝเออะ แอ็นด ออลเว)

Was I out of line?
(วอส ซาย เอาท อ็อฝ ไลน)
Did I say something way too honest?
(ดิด ดาย เซ ซัมติง เว ทู ออนเอ็ซท)
Made you run and hide
(เมด ยู รัน แอ็นด ไฮด)
Like a scared little boy?
(ไลค เก ซคา ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
I looked into your eyes
(ไอ ลุค อีนทุ ยุร ไอ)
Thought I knew you for a minute, now I’m not so sure
(ธอท ไอ นยู ยู ฟอ รา มินยูท , เนา แอม น็อท โซ ฌุร)

So here’s to everything
(โซ เฮียร ทู เอ๊วี่ติง)
Coming down to nothing
(คัมอิง เดาน ทู นัธอิง)
Here’s to silence
(เฮียร ทู ไซเล็นซ)
That cuts me to the core
(แดท คัท มี ทู เดอะ โค)
Where is this going?
(ฮแว อีส ที โกอิ้ง)
Thought I knew for a minute, but I don’t anymore
(ธอท ไอ นยู ฟอ รา มินยูท , บัท ไอ ด้อนท์ แอนนี่มอ)

And I stare at the phone,
(แอ็นด ดาย ซแท แอ็ท เดอะ โฟน ,)
He still hasn’t called
(ฮี ซทิล แฮ็ซท คอล)
And then you feel so low, you can’t feel nothing at all
(แอ็นด เฑ็น ยู ฟีล โซ โล , ยู แค็นท ฟีล นัธอิง แอ็ท ดอร์)
And you flashback to when he said forever and always
(แอ็นด ยู แฟล๊ชแบค ทู ฮเว็น ฮี เซ็ด เฟาะเรฝเออะ แอ็นด ออลเว)
Oh, and it rains in your bedroom
(โอ , แอ็นด ดิท เรน ซิน ยุร เบดรูม)
Everything is wrong
(เอ๊วี่ติง อีส ร็อง)
It rains when you’re here and it rains when you’re gone
(อิท เรน ฮเว็น ยัวร์ เฮียร แอ็นด ดิท เรน ฮเว็น ยัวร์ กอน)
‘Cause I was there when you said forever and always
(คอส ไอ วอส แฑ ฮเว็น ยู เซ็ด เฟาะเรฝเออะ แอ็นด ออลเว)

You didn’t mean it, baby,
(ยู ดิ๊นอิน มีน หนิด , เบบิ ,)
I don’t think so
(ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ)

Back up, baby, back up
(แบ็ค อัพ , เบบิ , แบ็ค อัพ)
Did you forget everything?
(ดิด ยู เฟาะเกท เอ๊วี่ติง)
Back up, baby, back up
(แบ็ค อัพ , เบบิ , แบ็ค อัพ)
Did you forget everything?
(ดิด ยู เฟาะเกท เอ๊วี่ติง)

‘Cause it rains in your bedroom
(คอส อิท เรน ซิน ยุร เบดรูม)
Everything is wrong
(เอ๊วี่ติง อีส ร็อง)
It rains when you’re here and it rains when you’re gone
(อิท เรน ฮเว็น ยัวร์ เฮียร แอ็นด ดิท เรน ฮเว็น ยัวร์ กอน)
‘Cause I was there when you said forever and always
(คอส ไอ วอส แฑ ฮเว็น ยู เซ็ด เฟาะเรฝเออะ แอ็นด ออลเว)

Oh, I stare at the phone,
(โอ , ไอ ซแท แอ็ท เดอะ โฟน ,)
He still hasn’t called
(ฮี ซทิล แฮ็ซท คอล)
And then you feel so low
(แอ็นด เฑ็น ยู ฟีล โซ โล)
You can’t feel nothing at all
(ยู แค็นท ฟีล นัธอิง แอ็ท ดอร์)
And you flashback to when we said forever and always
(แอ็นด ยู แฟล๊ชแบค ทู ฮเว็น วี เซ็ด เฟาะเรฝเออะ แอ็นด ออลเว)

And it rains in your bedroom
(แอ็นด ดิท เรน ซิน ยุร เบดรูม)
Everything is wrong
(เอ๊วี่ติง อีส ร็อง)
It rains when you’re here and it rains when you’re gone
(อิท เรน ฮเว็น ยัวร์ เฮียร แอ็นด ดิท เรน ฮเว็น ยัวร์ กอน)
‘Cause I was there when you said forever and always
(คอส ไอ วอส แฑ ฮเว็น ยู เซ็ด เฟาะเรฝเออะ แอ็นด ออลเว)

You didn’t mean it, baby,
(ยู ดิ๊นอิน มีน หนิด , เบบิ ,)
You said forever and always… yeah
(ยู เซ็ด เฟาะเรฝเออะ แอ็นด ออลเว เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forever & Always คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น