เนื้อเพลง Meet Me Halfway คำอ่านไทย Black Eyed Peas

Ooh, I can’t go any further than this
(อู้ , ไอ แค็นท โก เอนอิ เฟอเฑอะ แฑ็น ที)
Ooh, I want you so badly, it’s my biggest wish
(อู้ , ไอ ว็อนท ยู โซ แบดลิ , อิทซ ไม บิ๊กเกส วิฌ)

Cool, I spend my time just thinkin’, thinkin’, thinkin’ ’bout you
(คูล , ไอ ซเพ็นด ไม ไทม จัซท ติ้งกิน , ติ้งกิน , ติ้งกิน เบาท ยู)
Every single day, yes I’m really missin’, missin’ you
(เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด , เย็ซ แอม ริแอ็ลลิ มิซซิน , มิซซิน ยู)
And all those things we used to, used to, used to do
(แอ็นด ออล โฑส ธิง วี ยูซ ทู , ยูซ ทู , ยูซ ทู ดู)
Hey girl, what’s up? It used to, used to be just me and you
(เฮ เกิล , ฮว็อท อัพ อิท ยูซ ทู , ยูซ ทู บี จัซท มี แอ็นด ยู)

I spend my time just thinkin’, thinkin’, thinkin’ ’bout you
(ไอ ซเพ็นด ไม ไทม จัซท ติ้งกิน , ติ้งกิน , ติ้งกิน เบาท ยู)
Every single day, yes I’m really missin’, missin’ you
(เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด , เย็ซ แอม ริแอ็ลลิ มิซซิน , มิซซิน ยู)
And all those things we used to, used to, used to do
(แอ็นด ออล โฑส ธิง วี ยูซ ทู , ยูซ ทู , ยูซ ทู ดู)
Hey girl, what’s up? Yo? What’s up? What’s up? What’s up?
(เฮ เกิล , ฮว็อท อัพ โย ฮว็อท อัพ ฮว็อท อัพ ฮว็อท อัพ)

Can you meet me halfway, right at the borderline?
(แค็น ยู มีท มี ฮอฟเวย์ , ไรท แอ็ท เดอะ บอร์เดอร์ไลน์)
That’s where I’m gonna wait for you
(แฑ็ท ฮแว แอม กอนนะ เวท ฟอ ยู)
I’ll be lookin’ out night and day
(อิล บี ลุคกิน เอาท ไนท แอ็นด เด)
Took my heart to the limit, and this is where I stay
(ทุค ไม ฮาท ทู เดอะ ลีมอิท , แอ็นด ที ซิส ฮแว ไอ ซเท)

Ooh, ooh, I can’t go any further than this
(อู้ , อู้ , ไอ แค็นท โก เอนอิ เฟอเฑอะ แฑ็น ที)
Ooh, ooh, I want you so bad, it’s my only wish
(อู้ , อู้ , ไอ ว็อนท ยู โซ แบ็ด , อิทซ ไม โอ๊นลี่ วิฌ)

Girl, I travel ’round the world and even sail the seven seas
(เกิล , ไอ ทแรฝแอ็ล เรานด เดอะ เวิลด แอ็นด อีเฝ็น เซล เดอะ เซฝเอ็น ซี)
Across the universe, I go to other galaxies
(อัครอซ ดิ ยูนิเฝิซ , ไอ โก ทู อัฑเออะ แกแลคซี่)
Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet
(จัซท เท็ล มี ฮแว ทู โก , จัซท เท็ล มี ฮแว ยู วอนนา มีท)
I navigate myself, myself to take me where you be
(ไอ แนฝอิเกท ไมเซลฟ , ไมเซลฟ ทู เทค มี ฮแว ยู บี)

‘Cause girl I want, I, I, I want you right now
(คอส เกิล ไอ ว็อนท , ไอ , ไอ , ไอ ว็อนท ยู ไรท เนา)
I travel uptown, town, I travel downtown
(ไอ ทแรฝแอ็ล อัพเทาน , ทาวน์ , ไอ ทแรฝแอ็ล ดาวน์ทาวน์)
Wanna to have you around, ’round like every single day
(วอนนา ทู แฮ็ฝ ยู อะเรานด , เรานด ไลค เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด)
I love you alway-way, I’ll meet you halfway
(ไอ ลัฝ ยู ออลเว เว , อิล มีท ยู ฮอฟเวย์)

Can you meet me halfway, right at the borderline?
(แค็น ยู มีท มี ฮอฟเวย์ , ไรท แอ็ท เดอะ บอร์เดอร์ไลน์)
That’s where I’m gonna wait for you
(แฑ็ท ฮแว แอม กอนนะ เวท ฟอ ยู)
I’ll be lookin’ out night and day
(อิล บี ลุคกิน เอาท ไนท แอ็นด เด)
Took my heart to the limit, and this is where I stay
(ทุค ไม ฮาท ทู เดอะ ลีมอิท , แอ็นด ที ซิส ฮแว ไอ ซเท)

Ooh, ooh, I can’t go any further than this
(อู้ , อู้ , ไอ แค็นท โก เอนอิ เฟอเฑอะ แฑ็น ที)
Ooh, ooh, I want you so bad, it’s my only wish
(อู้ , อู้ , ไอ ว็อนท ยู โซ แบ็ด , อิทซ ไม โอ๊นลี่ วิฌ)
Ooh, ooh, I can’t go any further than this
(อู้ , อู้ , ไอ แค็นท โก เอนอิ เฟอเฑอะ แฑ็น ที)
Ooh, ooh, I want you so bad, it’s my only wish
(อู้ , อู้ , ไอ ว็อนท ยู โซ แบ็ด , อิทซ ไม โอ๊นลี่ วิฌ)

Let’s walk the bridge to the other side, just you and I
(เล็ท วอค เดอะ บริจ ทู ดิ อัฑเออะ ไซด , จัซท ยู แอ็นด ดาย)
[Just you and I]
([ จัซท ยู แอ็นด ดาย ])
I will fly, fly the skies for you and I
(ไอ วิล ฟไล , ฟไล เดอะ สกาย ฟอ ยู แอ็นด ดาย)
[For you and I]
([ ฟอ ยู แอ็นด ดาย ])

I will try until I die for you and I
(ไอ วิล ทไร อันทีล ไอ ได ฟอ ยู แอ็นด ดาย)
For you and I, for, for, for you and I
(ฟอ ยู แอ็นด ดาย , ฟอ , ฟอ , ฟอ ยู แอ็นด ดาย)
For, for, for you and I, for, for you and I
(ฟอ , ฟอ , ฟอ ยู แอ็นด ดาย , ฟอ , ฟอ ยู แอ็นด ดาย)
[For you and I]
([ ฟอ ยู แอ็นด ดาย ])

Can you meet me halfway?
(แค็น ยู มีท มี ฮอฟเวย์)
Can you meet me halfway?
(แค็น ยู มีท มี ฮอฟเวย์)
Can you meet me halfway?
(แค็น ยู มีท มี ฮอฟเวย์)
Can you meet me halfway?
(แค็น ยู มีท มี ฮอฟเวย์)

Meet me halfway, right at the borderline
(มีท มี ฮอฟเวย์ , ไรท แอ็ท เดอะ บอร์เดอร์ไลน์)
That’s where I’m gonna wait for you
(แฑ็ท ฮแว แอม กอนนะ เวท ฟอ ยู)
I’ll be lookin’ out night and day
(อิล บี ลุคกิน เอาท ไนท แอ็นด เด)
Took my heart to the limit, and this is where I stay
(ทุค ไม ฮาท ทู เดอะ ลีมอิท , แอ็นด ที ซิส ฮแว ไอ ซเท)

Ooh, ooh, I can’t go any further than this
(อู้ , อู้ , ไอ แค็นท โก เอนอิ เฟอเฑอะ แฑ็น ที)
Ooh, ooh, I want you so bad, it’s my only wish
(อู้ , อู้ , ไอ ว็อนท ยู โซ แบ็ด , อิทซ ไม โอ๊นลี่ วิฌ)
Ooh, ooh, I can’t go any further than this
(อู้ , อู้ , ไอ แค็นท โก เอนอิ เฟอเฑอะ แฑ็น ที)
Ooh, ooh, I want you so bad, it’s my only wish
(อู้ , อู้ , ไอ ว็อนท ยู โซ แบ็ด , อิทซ ไม โอ๊นลี่ วิฌ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Meet Me Halfway คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น