เนื้อเพลง World Filled With Love คำอ่านไทย Craig David

[Verse]
([ เฝิซ ])
Saw some pictures in the paper,
(ซอ ซัม พีคเชอะ ซิน เดอะ เพเพอะ ,)
of a girl I’d met the day before.
(อ็อฝ อะ เกิล อาย เม็ท เดอะ เด บิโฟ)
I couldn’t believe that hours later,
(ไอ คูดซึ่น บิลีฝ แดท เอาร เลทเออะ ,)
I had reporters knockin at my door,
(ไอ แฮ็ด ริโพเทอะ นอคคินแอ็ท ไม โด ,)
But I used to dream about,
(บัท ไอ ยูซ ทู ดรีม อะเบาท ,)
the life I’m living now and,
(เดอะ ไลฟ แอม ลีฝอิง เนา แอ็นด ,)
I didn’t think I’d miss those things from the past,
(ไอ ดิ๊นอิน ธิงค อาย มิซ โฑส ธิง ฟร็อม เดอะ พาซท ,)
and I’m not afraid of leaving,
(แอ็นด แอม น็อท อัฟเรด อ็อฝ ลีฝอิงส ,)
or letting go of what I had,
(ออ เลทดิง โก อ็อฝ ฮว็อท ไอ แฮ็ด ,)
cause I realize that now there’s no turning back.
(คอส ไอ รีแอะไลส แดท เนา แฑ โน เทินนิง แบ็ค)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Cause I’m young heart living in a world filled with love,
(คอส แอม ยัง ฮาท ลีฝอิง อิน อะ เวิลด ฟิล วิฑ ลัฝ ,)
so when tear drops fall from me like rain from above,
(โซ ฮเว็น เทีย ดร็อพ ฟอล ฟร็อม มี ไลค เรน ฟร็อม อะบัฝ ,)
I can brush my troubles away,
(ไอ แค็น บรัฌ ไม ทรั๊บเบิ้ล อะเว ,)
know that deep down inside,
(โน แดท ดีพ เดาน อีนไซด ,)
I’ve got sunshine in my life.
(อิฝ ก็อท ซันชาย อิน ไม ไลฟ)

[Verse]
([ เฝิซ ])
I used to think I could get better,
(ไอ ยูซ ทู ธิงค ไอ คูด เก็ท เบทเทอะ ,)
my girlfriends always used to get me wrong.
(ไม เกลิลเฟรน ออลเว ยูซ ทู เก็ท มี ร็อง)
Some distant messages, love letters,
(ซัม ดีซแท็นท เมซซิจ , ลัฝ เลทเทอะ ,)
but those kinda feelings never lasted long.
(บัท โฑส กินดา ฟีลอิง เนฝเออะ ลาซท ล็อง)
Cause now the only love I find’s within a castle made of sand,
(คอส เนา ดิ โอ๊นลี่ ลัฝ ไอ ไฟนด วิฑีน อะ แค๊สเซิ่ล เมด อ็อฝ แซ็นด ,)
and when the tide goes out it’s swept away.
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ ไทด โกซ เอาท อิทซ ซเว็พท อะเว)
Though I got my peace of mind,
(โธ ไอ ก็อท ไม พีซ อ็อฝ ไมนด ,)
and time is firmly on my side,
(แอ็นด ไทม อีส เฟิมลิ ออน ไม ไซด ,)
and through the bad time I can safely say…
(แอ็นด ธรู เดอะ แบ็ด ไทม ไอ แค็น เซพลิ เซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Cause I’m young heart living in a world filled with love,
(คอส แอม ยัง ฮาท ลีฝอิง อิน อะ เวิลด ฟิล วิฑ ลัฝ ,)
so when tear drops fall from me like rain from above,
(โซ ฮเว็น เทีย ดร็อพ ฟอล ฟร็อม มี ไลค เรน ฟร็อม อะบัฝ ,)
I can brush my troubles away,
(ไอ แค็น บรัฌ ไม ทรั๊บเบิ้ล อะเว ,)
know that deep down inside,
(โน แดท ดีพ เดาน อีนไซด ,)
I’ve got sunshine in my life.
(อิฝ ก็อท ซันชาย อิน ไม ไลฟ)

[Music Break]
([ มยูสิค บเรค ])

Ah…now that love’s here to stay
(อา เนา แดท ลัฝ เฮียร ทู ซเท)
I’ve found a better day to brush my troubles away
(อิฝ เฟานด อะ เบทเทอะ เด ทู บรัฌ ไม ทรั๊บเบิ้ล อะเว)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Cause I mean I’m young heart living in a world filled with love,
(คอส ไอ มีน แอม ยัง ฮาท ลีฝอิง อิน อะ เวิลด ฟิล วิฑ ลัฝ ,)
so when tear drops fall from me like rain from above,
(โซ ฮเว็น เทีย ดร็อพ ฟอล ฟร็อม มี ไลค เรน ฟร็อม อะบัฝ ,)
I can brush my troubles away,
(ไอ แค็น บรัฌ ไม ทรั๊บเบิ้ล อะเว ,)
know that deep down inside,
(โน แดท ดีพ เดาน อีนไซด ,)
I’ve got sunshine in my life.
(อิฝ ก็อท ซันชาย อิน ไม ไลฟ)
I’m young heart living in a world filled with love,
(แอม ยัง ฮาท ลีฝอิง อิน อะ เวิลด ฟิล วิฑ ลัฝ ,)
so when tear drops fall from me like rain from above,
(โซ ฮเว็น เทีย ดร็อพ ฟอล ฟร็อม มี ไลค เรน ฟร็อม อะบัฝ ,)
I can brush my troubles away,
(ไอ แค็น บรัฌ ไม ทรั๊บเบิ้ล อะเว ,)
know that deep down inside,
(โน แดท ดีพ เดาน อีนไซด ,)
I’ve got sunshine in my life.
(อิฝ ก็อท ซันชาย อิน ไม ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง World Filled With Love คำอ่านไทย Craig David

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น