เนื้อเพลง Purpose คำอ่านไทย Justin Bieber

Justin Bieber - Purpose
Feeling like I’m breathing my last breath
ฟีลลิง ไล๊ค ไอ บรี๊ทฺรฺธิง มาย ล๊าสท บรี๊ทฺรฺ
Feeling like I’m walking my last steps
ฟีลลิง ไล๊ค ไอ ว๊อล์คิง มาย ล๊าสท สเท็พ
Look at all of these tears I’ve wept
ลุ๊ค แอ็ท ออล อ็อฝ ฑิส เทียร์ ไอ เว็พท
Look at all the promises that I’ve kept
ลุ๊ค แอ็ท ออล พรอมอิซ แด้ท ไอ เค็พท

I put my heart into your hands
ไอ พุท มาย ฮาร์ท อิ๊นทู ยุร แฮนด์
Here’s my soul to keep
เฮียร มาย โซล ทู คี๊พ
I let you in with all that I can
ไอ เล็ท ยู อิน วิธ ออล แด้ท ไอ แคน
You’re not hard to reach
ยู น็อท ฮาร์ด ทู รี๊ช
And you bless me with the best gift
แอนด์ ยู เบล๊ส มี วิธ เบ๊สท์ กิฟท
That I’ve ever known
แด้ท ไอ เอ๊เฝ่อร์ โนน
You give me purpose
ยู กี๊ฝ มี เพ๊อร์โพส
Yeah, you’ve given me purpose
เย่ , ยู กีฝเอ็น มี เพ๊อร์โพส

Thinking my journey’s come to an end
ทริ๊งคิง มาย เจอนิ เอส คัม ทู เอ็นด
Sending out a farewell to my friends, for inner peace
เซ็นดิง เอ๊าท อะ.-แฟเวล ทู มาย เฟรน , ฟอร์ อีนเนอะ พี๊ซ
Ask you to forgive me for my sins, oh would you please?
อาสคฺ ยู ทู ฟอร์กี๊ฝ มี ฟอร์ มาย ซิน , โอ เวิด ยู พลีซ ?
I’m more than grateful for the time we spent, my spirit’s at ease
ไอ โม แฑ็น เกร๊ทฟุล ฟอร์ ไทม์ วี ซเพ็นท , มาย สพีหริท แอ็ท อี๊ส

I put my heart into your hands
ไอ พุท มาย ฮาร์ท อิ๊นทู ยุร แฮนด์
Learn the lessons you teach
เลิร์น เล๊ซซั่น ยู ที๊ช
No matter when, wherever I am
โน แม๊ทเท่อร์ เว็น , ฮแวเรฝเออะ ไอ แอ็ม
You’re not hard to reach
ยู น็อท ฮาร์ด ทู รี๊ช
And you’ve given me the best gift
แอนด์ ยู กีฝเอ็น มี เบ๊สท์ กิฟท
That I’ve ever known
แด้ท ไอ เอ๊เฝ่อร์ โนน
You give me purpose everyday
ยู กี๊ฝ มี เพ๊อร์โพส เอวี่เดย์
You give me purpose in every way
ยู กี๊ฝ มี เพ๊อร์โพส อิน เอ๊เฝอร์รี่ เวย์

Oh, you are my everything
โอ , ยู แอ มาย เอ๊วี่ติง
Oh, you are my everything
โอ , ยู แอ มาย เอ๊วี่ติง

[Spoken:]
[ซโพเค็น :]
I don’t know if this is wrong because someone else is telling me that it’s wrong but I feel this so let me just like, try my best not to let this happen again. We weren’t necessarily put in the best position to make the best decisions.
ไอ ด็อน โนว์ อิ๊ฟ ดิส อิส รอง บิคอส ซัมวัน เอ๊ลส อิส เทลลลิง มี แด้ท อิท รอง บั๊ท ไอ ฟีล ดิส โซ เล็ท มี จั๊สท ไล๊ค , ธราย มาย เบ๊สท์ น็อท ทู เล็ท ดิส แฮ๊พเพ่น อะเกน .วี เวรน เนซเอ็ซเซริลิ พุท อิน เบ๊สท์ โพซิ๊ชั่น ทู เม้ค เบ๊สท์ ดีซิ๊ชั่น .

You can’t be hard on yourself for these were the cards that you were given so you have to understand that these, like… that’s not who you are. You know you’re trying to be the best you can be but that’s all you can do. If you don’t give it all you got, you’re only cheating yourself. Give it all you got, but if it ends up happening, it ends up happening.
ยู แคน บี ฮาร์ด ออน ยุรเซลฟ ฟอร์ ฑิส เวอ ค้าร์ด แด้ท ยู เวอ กีฝเอ็น โซ ยู แฮ็ฝ ทู อั๊นเด้อรสแทนด แด้ท ฑิส , ไลค์…แด้ท น็อท ฮู ยู แอ .ยู โนว์ ยู ธรายยิง ทู บี เบ๊สท์ ยู แคน บี บั๊ท แด้ท ออล ยู แคน ดู .อิ๊ฟ ยู ด็อน กี๊ฝ อิท ออล ยู ก็อท , ยู โอ๊นลี่ ชี๊ททิง ยุรเซลฟ .กี๊ฝ อิท ออล ยู ก็อท , บั๊ท อิ๊ฟ อิท เอ็นด อั๊พ แฮ๊พเพ่นนิง , อิท เอ็นด อั๊พ แฮ๊พเพ่นนิง .

That’s what—that’s what’s happening with me. It’s like God I’m giving it all I got, sometimes I’m weak and I’m gonna do it, and it’s like I’m not giving myself grace, I’m just like understanding, that’s just how it is.
แด้ท วอท—แดท ว๊อท แฮ๊พเพ่นนิง วิธ มี .อิท ไล๊ค ก๊อด ไอ กีฝฝิง อิท ออล ไอ ก็อท , ซัมไทม์ ไอ วี๊ค แอนด์ ไอ กอนนะ ดู อิท , แอนด์ อิท ไล๊ค ไอ น็อท กีฝฝิง ไมเซลฟ เกร๊ซ , ไอ จั๊สท ไล๊ค อั๊นเด้อรสแทนดิง , แด้ท จั๊สท ฮาว อิท อิส .

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Purpose คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น