เนื้อเพลง Set it Off คำอ่านไทย Descendants Cast

Descendants Cast - Set it Off

Oh yeah
โอ เย่
Oh yeah yeah
โอ เย่ เย่
Let’s set it off
เลท เซ็ท อิท ออฟฟ
Oh yeah
โอ เย่
You can make it happen
ยู แคน เม้ค อิท แฮ๊พเพ่น

Ohay, ohay hey!
โอเฮ, โอเฮ เฮ !
Kings and Queens, it’s our time to rise
คิง แอนด์ ควีน , อิท เอ๊า ไทม์ ทู ไร๊ส
Write the book story of our lives,
ไร๊ท บุ๊ค สท๊อรี่ อ็อฝ เอ๊า ไล้ฝ ,
This is us taking back the night.
ดิส อิส อัซ กำลังทาก แบ็ค ไน๊ท .
Ohay, ohay
โอเฮ, โอเฮ
Break the spell,
เบร๊ค สเพลล ,
We were born this way
วี เวอ บอน ดิส เวย์
Be yourself, forget the DNA,
บี ยุรเซลฟ , ฟอร์เก๊ท ดีเอ็นเอ,
Everybody raise your hands and say
เอวี่บอดี้ เร้ส ยุร แฮนด์ แอนด์ เซย์
Ohay, ohay
โอเฮ, โอเฮ

Sound the alarm, get on your feet
ซาวน์ด อะลาร์ม , เก็ท ออน ยุร ฟีท
Let’s set it off and rock this beat
เลท เซ็ท อิท ออฟฟ แอนด์ ร๊อค ดิส บีท
Dance till your heart is wild and free
แด๊นซ์ ทิลล์ ยุร ฮาร์ท อิส ไวลด์ แอนด์ ฟรี
Ooh, oh, oh
อู้ , โอ , โอ
Feeling the power, let it all out,
ฟีลลิง พ๊าวเว่อร์ , เล็ท อิท ออล เอ๊าท ,
Like what you see in the mirror, shout
ไล๊ค ว๊อท ยู ซี อิน มิเร่อร์ , เช๊าท
We got the keys, the kingdom’s ours
วี ก็อท คีย์ , คิงดอม เอ๊า
Ooh, oh, oh,
อู้ , โอ , โอ
Ohay, ohay hey
โอเฮ, โอเฮ เฮ

Let’s set it off
เลท เซ็ท อิท ออฟฟ
Oh yeah
โอ เย่
Start a chain reaction,
สท๊าร์ท อะ.-เชน ริแอคฌัน ,
Never let it stop!
เน๊เฝ่อร์ เล็ท อิท สท๊อพ !
Let’s set it off
เลท เซ็ท อิท ออฟฟ
Oh yeah
โอ เย่
You can make it happen
ยู แคน เม้ค อิท แฮ๊พเพ่น
With everything you got!
วิธ เอ๊วี่ติง ยู ก็อท !
Let’s set it off!
เลท เซ็ท อิท ออฟฟ !

Get ready, set it off
เก็ท เร๊ดี้ , เซ็ท อิท ออฟฟ
Come on
คัม ออน
We got to set it off
วี ก็อท ทู เซ็ท อิท ออฟฟ
On the right
ออน ไร๊ท
Get ready, set it off
เก็ท เร๊ดี้ , เซ็ท อิท ออฟฟ
To the left
ทู เล๊ฟท
We got to set it off!
วี ก็อท ทู เซ็ท อิท ออฟฟ !
Ohay ohay hey!
โอเฮ, โอเฮ เฮ !

Yo, it’s time to set this thing off,
โย ,อิท ไทม์ ทู เซ็ท ดิส ทริง ออฟฟ ,
Let’s make it happen now
เลท เม้ค อิท แฮ๊พเพ่น นาว
I’mma make my own future, ignore the rumors,
ไอ มา เม้ค มาย โอว์น ฟิ๊วเช่อร์ , อิกโน รู๊เม่อร์ ,
Show ’em how passion sound
โชว์ เอ็ม ฮาว แพ๊ชชั่น ซาวน์ด
They all told me I should back down
เด ออล โทลด มี ไอ เชิด แบ็ค เดาน
Judgin’ me ’cause of my background
จัดกิน’ มี ’ครอส อ็อฝ มาย แบ็คกราว
Thinkin’ ’bout changing my path now
ธิงคิน’ ’บอท เช้งจิ้นส มาย พาธ นาว
I ain’t goin’ out like that now
ไอ อิ้นท กอน’ เอ๊าท ไล๊ค แด้ท นาว

Feeling the power, let it all out,
ฟีลลิง พ๊าวเว่อร์ , เล็ท อิท ออล เอ๊าท ,
Like what you see in the mirror, shout
ไล๊ค ว๊อท ยู ซี อิน มิเร่อร์ , เช๊าท
We got the keys, the kingdom’s ours
วี ก็อท คีย์ , คิงดอม’s เอ๊า
Ooh oh oh
อู้ โอ โอ

Oh yeah
โอ เย่
Let’s set it off
เลท เซ็ท อิท ออฟฟ
Oh yeah
โอ เย่
Let’s set this off!
เลท เซ็ท ดิส ออฟฟ !
Start a chain reaction,
สท๊าร์ท อะ.-เชน ริแอคฌัน ,
Never let it stop!
เน๊เฝ่อร์ เล็ท อิท สท๊อพ !
Let’s set it off
เลท เซ็ท อิท ออฟฟ
Let’s set this off!
เลท เซ็ท ดิส ออฟฟ !
Oh yeah
โอ เย่
Let’s set this off!
เลท เซ็ท ดิส ออฟฟ !
You can make it happen
ยู แคน เม้ค อิท แฮ๊พเพ่น
With everything you got!
วิธ เอ๊วี่ติง ยู ก็อท !
Let’s set it off!
เลท เซ็ท อิท ออฟฟ !

Get ready, set it off
เก็ท เร๊ดี้ , เซ็ท อิท ออฟฟ
Come on
คัม ออน
We got to set it off
วี ก็อท ทู เซ็ท อิท ออฟฟ
That’s right
แดท ไร๊ท
Get ready, set it off
เก็ท เร๊ดี้ , เซ็ท อิท ออฟฟ
To the left
ทู เล๊ฟท
We got to set it off
วี ก็อท ทู เซ็ท อิท ออฟฟ
Get ready, set it off,
เก็ท เร๊ดี้ , เซ็ท อิท ออฟฟ ,
We got to set it off,
วี ก็อท ทู เซ็ท อิท ออฟฟ ,
Get ready to set it off
เก็ท เร๊ดี้ ทู เซ็ท อิท ออฟฟ
Come on
คัม ออน

3, 2, 1, Uh
ทรี, ทู, วัน, อา

Ooh yeah
อู้ เย่
Let’s set it off
เลท เซ็ท อิท ออฟฟ
Oh yeah
โอ เย่
Let’s set this off!
เลท เซ็ท ดิส ออฟฟ !
Start a chain reaction,
สท๊าร์ท อะ.-เชน ริแอคฌัน ,
Never let it stop!
เน๊เฝ่อร์ เล็ท อิท สท๊อพ !
Let’s set it off
เลท เซ็ท อิท ออฟฟ
Let’s set this off!
เลท เซ็ท ดิส ออฟฟ !
Oh yeah
โอ เย่
Let’s set this off!
เลท เซ็ท ดิส ออฟฟ !
You can make it happen
ยู แคน เม้ค อิท แฮ๊พเพ่น
With everything you got!
วิธ เอ๊วี่ติง ยู ก็อท !
Let’s set it off
เลท เซ็ท อิท ออฟฟ
Get ready, set it off
เก็ท เร๊ดี้ , เซ็ท อิท ออฟฟ

Come on
คัม ออน
We go to set it off
วี โก ทู เซ็ท อิท ออฟฟ
To the left
ทู เล๊ฟท
Get ready, set it off
เก็ท เร๊ดี้ , เซ็ท อิท ออฟฟ
To the right
ทู ไร๊ท
We got to set it off!
วี ก็อท ทู เซ็ท อิท ออฟฟ !

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Set it Off คำอ่านไทย Descendants Cast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น