เนื้อเพลง Party Monster คำอ่านไทย The Weeknd

The Weeknd - Party Monster

[The Weeknd:]
[วีคเกน:]
I’m good, I’m good, I’m great
ไอ เอ็ม กู๊ด , ไอ กู๊ด , ไอ เกรท
Know it’s been a while, now I’m mixing up the drink
โนว์ อิท บีน อะ.-ไวล์ , นาว ไอ มิกซ์ซิง อั๊พ ดริ๊งค
I just need a girl who gon’ really understand
ไอ จั๊สท นี๊ด อะ.-เกิร์ล ฮู ก็อน ริแอ็ลลิ อั๊นเด้อรสแทนด
I just need a girl who gon’ really understand
ไอ จั๊สท นี๊ด อะ.-เกิร์ล ฮู ก็อน ริแอ็ลลิ อั๊นเด้อรสแทนด
I’m good, I’m good, I’m great
ไอ กู๊ด , ไอ กู๊ด , ไอ เกรท
Know it’s been a while, now I’m mixing up the drink
โนว์ อิท บีน อะ.-ไวล์ , นาว ไอ มิกซ์ซิง อั๊พ ดริ๊งค
I just need a girl who gon’ really understand
ไอ จั๊สท นี๊ด อะ.-เกิร์ล ฮู ก็อน ริแอ็ลลิ อั๊นเด้อรสแทนด
I just need a girl who gon’ really understand
ไอ จั๊สท นี๊ด อะ.-เกิร์ล ฮู ก็อน ริแอ็ลลิ อั๊นเด้อรสแทนด

And I seen her get richer on the pole
แอนด์ ไอ ซีน เฮอ เก็ท รีเชอ ออน โพล
I’ve seen her, I knew she had to know
ไอ ซีน เฮอ , ไอ นยู ชี แฮ็ด ทู โนว์
I’ve seen her take down that tequila
ไอ ซีน เฮอ เท้ค เดาน แด้ท ทีกคิวล่า
Down by the liter, I knew I had to meet her
เดาน บาย ลีเทอะ , ไอ นยู ไอ แฮ็ด ทู มี๊ท เฮอ
Ooh, she mine, ooh, girl, bump and grind
อู้ , ชี ไมน์ , อู้ , เกิร์ล , บั๊มพํ แอนด์ ไกรนด
Ooh, she mine, ooh, girl, bump a line
อู้ , ชี ไมน์ , อู้ , เกิร์ล , บั๊มพํ อะ.-ไลน์
Angelina, lips like Angelina
แอนจีลีน่า, ลิพ ไล๊ค แอนจีลีน่า
Like Selena, ass shaped like Selena
ไล๊ค เซเลนา , อาซ เชพ ไล๊ค เซเลนา

I’m like, got up, thank the Lord for the day
ไอ ไล๊ค , ก็อท อั๊พ , แธ๊งค์ หลอร์ด ฟอร์ เดย์
Woke up by a girl. I don’t even know her name
โวค อั๊พ บาย อะ.-เกิร์ล .ไอ ด็อน อี๊เฝ่น โนว์ เฮอ เนม
Woke up by a girl. I don’t even know her name
โวค อั๊พ บาย อะ.-เกิร์ล .ไอ ด็อน อี๊เฝ่น โนว์ เฮอ เนม
Woke up by a girl. I don’t even know her name
โวค อั๊พ บาย อะ.-เกิร์ล .ไอ ด็อน อี๊เฝ่น โนว์ เฮอ เนม
Got up, thank the Lord for the day
ก็อท อั๊พ , แธ๊งค์ หลอร์ด ฟอร์ เดย์
Woke up by a girl. I don’t even know her name
โวค อั๊พ บาย อะ.-เกิร์ล .ไอ ด็อน อี๊เฝ่น โนว์ เฮอ เนม
Woke up by a girl. I don’t even know her name
โวค อั๊พ บาย อะ.-เกิร์ล .ไอ ด็อน อี๊เฝ่น โนว์ เฮอ เนม
Woke up by a girl. I don’t even know her name
โวค อั๊พ บาย อะ.-เกิร์ล .ไอ ด็อน อี๊เฝ่น โนว์ เฮอ เนม

I’m good, I’m good, I’m great
ไอ กู๊ด , ไอ กู๊ด , ไอ เกรท
Know it’s been a while, now I’m mixing up the drink
โนว์ อิท บีน อะ.-ไวล์ , นาว ไอ มิกซ์ซิง อั๊พ ดริ๊งค
I just need a girl who gon’ really understand
ไอ จั๊สท นี๊ด อะ.-เกิร์ล ฮู ก็อน ริแอ็ลลิ อั๊นเด้อรสแทนด
I just need a girl who gon’ really understand
ไอ จั๊สท นี๊ด อะ.-เกิร์ล ฮู ก็อน ริแอ็ลลิ อั๊นเด้อรสแทนด
I’m good, I’m good, I’m great
ไอ กู๊ด , ไอ กู๊ด , ไอ เกรท
Know it’s been a while, now I’m mixing up the drink
โนว์ อิท บีน อะ.-ไวล์ , นาว ไอ มิกซ์ซิง อั๊พ ดริ๊งค
I just need a girl who gon’ really understand
ไอ จั๊สท นี๊ด อะ.-เกิร์ล ฮู ก็อน ริแอ็ลลิ อั๊นเด้อรสแทนด
I just need a girl who gon’ really understand
ไอ จั๊สท นี๊ด อะ.-เกิร์ล ฮู ก็อน ริแอ็ลลิ อั๊นเด้อรสแทนด

I’ve been poppin’, just took three in a row
ไอ บีน พอพปิน , จั๊สท ทุค ทรี อิน อะ.-โรว์
I’m down to do it again, I’m on a roll
ไอ เดาน ทู ดู อิท อะเกน , ไอ ออน อะ.-โรลล
I’ve seen him outside tryna reach her
ไอ ซีน ฮิม เอ๊าทไซ้ด ทายนา รี๊ช เฮอ
You tryna leave him, you said I’m the reason
ยู ทายนา ลี๊ฝ ฮิม , ยู เซ็ด ไอ รี๊ซั่น
Tell me lies, ooh, girl, tell me lies
เทลล มี ไล , อู้ , เกิร์ล , เทลล มี ไล
Say you’re mine, I’m yours for the night
เซย์ ยู ไมน์ , ไอ ยุร ฟอร์ ไน๊ท
I’m the realest, she said I’m the realest
ไอ รีเอวรีเอส , ชี เซ็ด ไอ รีเอวรีเอส
Head be genius, dick game be the meanest
เฮด บี จี๊เนียส , ดิก เกม บี มีนเอส

I’m like, got up, thank the Lord for the day
ไอ ไล๊ค , ก็อท อั๊พ , แธ๊งค์ หลอร์ด ฟอร์ เดย์
Woke up by a girl. I don’t even know her name
โวค อั๊พ บาย อะ.-เกิร์ล .ไอ ด็อน อี๊เฝ่น โนว์ เฮอ เนม
Woke up by a girl. I don’t even know her name
โวค อั๊พ บาย อะ.-เกิร์ล .ไอ ด็อน อี๊เฝ่น โนว์ เฮอ เนม
Woke up by a girl. I don’t even know her name
โวค อั๊พ บาย อะ.-เกิร์ล .ไอ ด็อน อี๊เฝ่น โนว์ เฮอ เนม
Got up, thank the Lord for the day
ก็อท อั๊พ , แธ๊งค์ หลอร์ด ฟอร์ เดย์
Woke up by a girl. I don’t even know her name
โวค อั๊พ บาย อะ.-เกิร์ล .ไอ ด็อน อี๊เฝ่น โนว์ เฮอ เนม
Woke up by a girl. I don’t even know her name
โวค อั๊พ บาย อะ.-เกิร์ล .ไอ ด็อน อี๊เฝ่น โนว์ เฮอ เนม
Woke up by a girl. I don’t even know her name
โวค อั๊พ บาย อะ.-เกิร์ล .ไอ ด็อน อี๊เฝ่น โนว์ เฮอ เนม

Got up, thank the Lord for the day
ก็อท อั๊พ , แธ๊งค์ หลอร์ด ฟอร์ เดย์
Woke up by a girl, I don’t even know her name
โวค อั๊พ บาย อะ.-เกิร์ล , ไอ ด็อน อี๊เฝ่น โนว์ เฮอ เนม
Bitches in my new spot, crowdin’ up my space
บิดเชด อิน มาย นิว สพอท ,คราวดีน อั๊พ มาย สเพ๊ซ
Had to check the safe, check the dresser for my chains
แฮ็ด ทู เช็ค เซฟ , เช็ค ดเรซเซอะ ฟอร์ มาย เชน
Got up, thank the Lord for the day
ก็อท อั๊พ , แธ๊งค์ หลอร์ด ฟอร์ เดย์
Woke up by a girl, I don’t even know her name
โวค อั๊พ บาย อะ.-เกิร์ล , ไอ ด็อน อี๊เฝ่น โนว์ เฮอ เนม
Bitches in my new spot, crowdin’ up my space
บิดเชด อิน มาย นิว สพอท , คราวดีน อั๊พ มาย สเพ๊ซ
Had to check the safe, check the dresser for my chains

แฮ็ด ทู เช็ค เซฟ , เช็ค ดเรซเซอะ ฟอร์ มาย เชน 

[The Weeknd & Lana Del Rey:]
[วีคเก็น & ลอนนา เดล เรย์:]
Paranoid (paranoid)
พารานอย (พารานอย )
Paranoid (oh, paranoid)
พารานอย (โอ , พารานอย )
Paranoid (paranoid)
พารานอย (พารานอย )
But I see something in you (you’re paranoid)
บั๊ท ไอ ซี ซัมติง อิน ยู (ยู พารานอย )
Paranoid (paranoid)
พารานอย (พารานอย )
Paranoid (oh, paranoid)
พารานอย (โอ , พารานอย )
Paranoid (paranoid)
พารานอย (พารานอย )
But I see something in you
บั๊ท ไอ ซี ซัมติง อิน ยู

[The Weeknd:]
[วีคเก็น:]
Got up, thank the Lord for the day
ก็อท อั๊พ , แธ๊งค์ หลอร์ด ฟอร์ เดย์
Woke up by a girl. I don’t even know her name
โวค อั๊พ บาย อะ.-เกิร์ล .ไอ ด็อน อี๊เฝ่น โนว์ เฮอ เนม
Woke up by a girl. I don’t even know her name
โวค อั๊พ บาย อะ.-เกิร์ล .ไอ ด็อน อี๊เฝ่น โนว์ เฮอ เนม
Woke up, woke up by a girl. I don’t even know her name
โวค อั๊พ , โวค อั๊พ บาย อะ.-เกิร์ล .ไอ ด็อน อี๊เฝ่น โนว์ เฮอ เนม
Got up, thank the Lord for the day
ก็อท อั๊พ , แธ๊งค์ หลอร์ด ฟอร์ เดย์
Woke up by a girl. I don’t even know her name
โวค อั๊พ บาย อะ.-เกิร์ล .ไอ ด็อน อี๊เฝ่น โนว์ เฮอ เนม
Woke up by a girl. I don’t even know her name
โวค อั๊พ บาย อะ.-เกิร์ล .ไอ ด็อน อี๊เฝ่น โนว์ เฮอ เนม
Woke up, woke up by a girl. I don’t even know her name
โวค อั๊พ , โวค อั๊พ บาย อะ.-เกิร์ล .ไอ ด็อน อี๊เฝ่น โนว์ เฮอ เนม

[Lana Del Rey:]
[ลอนนา เดล เรย์:]
You’re paranoid
ยู พารานอย

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Party Monster คำอ่านไทย The Weeknd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น