เนื้อเพลง White Iverson คำอ่านไทย Post Malone

Post Malone - White Iverson

Double OT
ดั๊บเบิ้ล โอที
I’m a new breed
ไอ อะ.-นิว บรีด

Saucin’, saucin’, I’m saucin’ on you
สะคีน, สะคีน, ไอ สะคีน ออน ยู
I’m swaggin’, I’m swaggin’, I’m swaggin’ oh ooh
ไอ สะเวกกิง, ไอ สะเวกกิง, ไอ สะเวกกิง โอ อู้
I’m ballin’, I’m ballin’, Iverson on you
ไอ บอลลิน , ไอ บอลลิน , ไอเวอร์ซอน ออน ยู
Watch out, watch out, watch out, yeah
ว๊อทช เอ๊าท , ว๊อทช เอ๊าท , ว๊อทช เอ๊าท , เย่
That’s my shot, that’s my shot, that’s my shot, yeah
แด้ท มาย ฌ็อท , แด้ท มาย ฌ็อท , แด้ท มาย ฌ็อท , เย่
Spendin’, I’m spendin’ all my fuckin’ pay
สเปนดิน , ไอ สเปนดิน ออล มาย ฟัคกิน เพย์

I got me some braids and I got me some hoes
ไอ ก็อท มี ซัม บเรด แอนด์ ไอ ก็อท มี ซัม โฮ
Started rockin’ the sleeve, I can’t ball with no Joes
สท๊าร์ท รอคกิน ซลีฝ , ไอ แคน บอล วิธ โน โจ
You know how I do it, Concords on my toes
ยู โนว์ ฮาว ไอ ดู อิท , คองคอด ออน มาย โท
(This shit is hard)
(ดิส ชิท อิส ฮาร์ด )
I ain’t rich yet, but you know I ain’t broke, I
ไอ อิ้นท ริ๊ช เย๊ท , บั๊ท ยู โนว์ ไอ อิ้นท บโรค , ไอ
So if I see it, I like it, buy that from the store, I
โซ อิ๊ฟ ไอ ซี อิท , ไอ ไล๊ค อิท , บาย แด้ท ฟรอม สโทร์ , ไอ
I’m with some white girls and they lovin’ the coca
ไอ วิธ ซัม ไว๊ท เกิร์ล แอนด์ เด ลัฝวิน โคกา
Like they’re OT
ไล๊ค เด โอที
Double OT like I’m KD, smokin’ OG
ดั๊บเบิ้ล โอที ไล๊ค ไอ เคดี, สโมกิน โอจี
And you know me, in my 2-3s and my gold teeth
แอนด์ ยู โนว์ มี , อิน มาย ทู ทู ทรี แอนด์ มาย โกลด์ ทีท
Bitch I’m smiling, bet you see me from the nosebleeds
บิช ไอ ซไมลอิง , เบ๊ท ยู ซี มี ฟรอม โนสบีด
I’m the new 3 and I change out to my new 3s
ไอ เอ็ม นิว ทรี แอนด์ ไอ เช้งจํ เอ๊าท ทู มาย นิว ทรี

White Iverson
ไว๊ท ไอเวอร์ซอน
When I started ballin’ I was young
เว็น ไอ สท๊าร์ท บอลลิน ไอ วอส ยัง
You gon’ think about me when I’m gone
ยู ก็อน ทริ๊งค อะเบ๊าท มี เว็น ไอ กอน
I need that money like the ring I never won, I won
ไอ นี๊ด แด้ท มั๊นนี่ ไล๊ค ริง ไอ เน๊เฝ่อร์ ว็อน , ไอ ว็อน

Saucin’, saucin’, I’m saucin’ on you
สะคีน, สะคีน, ไอ สะคีน ออน ยู
I’m swaggin’, I’m swaggin’, I’m swaggin’ oh ooh
ไอ สะเวกกิง, ไอ สะเวกกิง, ไอ สะเวกกิง โอ อู้
I’m ballin’, I’m ballin’, Iverson on you
ไอ บอลลิน , ไอ บอลลิน , ไอเวอร์ซอน ออน ยู
Watch out, watch out, watch out, yeah
ว๊อทช เอ๊าท , ว๊อทช เอ๊าท , ว๊อทช เอ๊าท , เย่
That’s my shot, that’s my shot, that’s my shot, yeah
แด้ท มาย ฌ็อท , แด้ท มาย ฌ็อท , แด้ท มาย ฌ็อท , เย่
Spendin’, I’m spendin’ all my fuckin’ pay
สเปนดิน , ไอ สเปนดิน ออล มาย ฟัคกิน เพย์

Cigarettes and a headband
ซิกะเรท แอนด์ อะ.-แฮนดแบนด์
Commas, commas in my head, man
คอมมะ , คอมมะ อิน มาย เฮด , แมน
Slumped over like a dead man
สลั๊มพ โอ๊เฝ่อร ไล๊ค อะ.-เด้ด แมน
Red and black, ’bout my bread, man
เร้ด แอนด์ แบล๊ค , เบาท มาย เบร้ด , แมน
I’m the answer, never question
ไอ แอ๊นเซ่อร , เน๊เฝ่อร์ เคว๊สชั่น
Lace up, learn a lesson
เลซ อั๊พ , เลิร์น อะ.-เล๊ซซั่น
Bitch I’m saucin’, I do this often, don’t do no talkin’
บิช ไอ saucin, ไอ ดู ดิส อ๊อฟเฟ่น , ด็อน ดู โน ทอคกิ่น
My options right when I walk in, jump all them Jordans
มาย อ๊อพชั่น ไร๊ท เว็น ไอ ว๊อล์ค อิน , จั๊มพ ออล เด็ม จอแดน
I’m ballin’, money jumpin’
ไอ บอลลิน , มั๊นนี่ จัมปิน
Like I’m Davis from New Orleans
ไล๊ค ไอ เอ็ม เดวิส ฟรอม นิว โอรีอินสฺ
Or bitch I’m Harden, I don’t miss nothin’
ออ บิช ไอ เอ็ม ฮารเด็น, ไอ ด็อน มิซ นอทติน
Fuck practice, this shit just happens, know y’all can’t stand it
ฟัค แพร๊คทิ๊ซ , ดิส ชิท จั๊สท แฮ๊พเพ่น , โนว์ วาย ออล แคน สแทนด์ อิท
I have it, I’ll never pass it, I work my magic
ไอ แฮ็ฝ อิท , ไอ เน๊เฝ่อร์ เพซ อิท , ไอ เวิ๊ร์ค มาย แม๊จิค
High average, ball on these bastards, it makes me happy
ไฮฮ แอ๊ฝเฝอร์เหรจ , บอล ออน ฑิส แบซเทิด , อิท เม้ค มี แฮ๊พพี่
It’s tragic, I make it happen, and all y’all Shaqtin’
อิท ทแรจอิค , ไอ เม้ค อิท แฮ๊พเพ่น , แอนด์ ออล วาย ออล แชคทีน

White Iverson
ไว๊ท ไอเวอร์ซอน
When I started ballin’ I was young
เว็น ไอ สท๊าร์ท บอลลิน ไอ วอส ยัง
You gon’ think about me when I’m gone
ยู ก็อน ทริ๊งค อะเบ๊าท มี เว็น ไอ กอน
I need that money like the ring I never won, I won
ไอ นี๊ด แด้ท มั๊นนี่ ไล๊ค ริง ไอ เน๊เฝ่อร์ ว็อน , ไอ ว็อน

Saucin’, saucin’, I’m saucin’ on you
สะคีน, สะคีน, ไอ สะคีน ออน ยู
I’m swaggin’, I’m swaggin’, I’m swaggin’ oh ooh
ไอ สวากีน, ไอ เอ็ม สวากีน, ไอ เอ็ม สวากีน โอ อู้
I’m ballin’, I’m ballin’, Iverson on you
ไอ บอลลิน , ไอ บอลลิน , ไเเวอร์ซอน ออน ยู
Watch out, watch out, watch out, yeah
ว๊อทช เอ๊าท , ว๊อทช เอ๊าท , ว๊อทช เอ๊าท , เย่
That’s my shot, that’s my shot, that’s my shot, yeah
แด้ท มาย ฌ็อท , แด้ท มาย ฌ็อท , แด้ท มาย ฌ็อท , เย่
Spendin’, I’m spendin’ all my fuckin’ pay
สเปนดิน , ไอ สเปนดิน ออล มาย ฟัคกิน เพย์

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง White Iverson คำอ่านไทย Post Malone

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น