เนื้อเพลง Go Flex คำอ่านไทย Post Malone

Post Malone - Go Flex

Lighting stog after stog, choke on the smoke
ไล๊ททิง สทอจ แอ๊ฟเท่อร สทอจ, โชค ออน สโม๊ค
They tell me to quit, don’t listen to what I’m told
เด เทลล มี ทู ควิท , ด็อน ลิ๊สซึ่น ทู ว๊อท ไอ โทลด
Help me forget that this world is so cold
เฮ้ลพ มี ฟอร์เก๊ท แด้ท ดิส เวิลด อิส โซ โคลด์
I don’t even know what I’m chasin’ no more
ไอ ด็อน อี๊เฝ่น โนว์ ว๊อท ไอ เช๊ซิน โน โม
Tell me what I want, just keep searchin’ on
เทลล มี ว๊อท ไอ ว้อนท , จั๊สท คี๊พ เสริทชิน ออน
It’s never enough, cup after cup, blunt after blunt
อิท เน๊เฝ่อร์ อีน๊าฟ , คัพ แอ๊ฟเท่อร คัพ , บลันท แอ๊ฟเท่อร บลันท
I wouldn’t give one if I could find a fuck, ha, ha, ha
ไอ วูดท กี๊ฝ วัน อิ๊ฟ ไอ เคิด ไฟนด์ อะ.-ฟัค , ฮา , ฮา , ฮา
In the cut and I put that on my mamma
อิน คัท แอนด์ ไอ พุท แด้ท ออน มาย มะมา
And my bitch called talkin’ bout some drama
แอนด์ มาย บิช คอลลํ ทอคกิ่น เบาท ซัม ดร๊าม่า
I swear there ain’t no time for women on the come up
ไอ สแวร์ แดร์ อิ้นท โน ไทม์ ฟอร์ วีมเอิน ออน คัม อั๊พ
It’s either the pussy or the commas
อิท ไอ๊เทร่อ พุซซิ ออ คอมมะ

Man I just wanna go flex
แมน ไอ จั๊สท วอนนา โก ฟเล็คซ
Gold on my teeth and on my neck
โกลด์ ออน มาย ทีท แอนด์ ออน มาย เน็ค
And I’m stone cold with the flex
แอนด์ ไอ สโทน โคลด์ วิธ ฟเล็คซ
With my squad and I’m smokin’ up a check
วิธ มาย ซคว็อด แอนด์ ไอ สโมกิน อั๊พ อะ.-เช็ค
Man I just wanna go flex
แมน ไอ จั๊สท วอนนา โก ฟเล็คซ
Gold on my teeth and on my neck
โกลด์ ออน มาย ทีท แอนด์ ออน มาย เน็ค
And I’m stone cold with the flex
แอนด์ ไอ สโทน โคลด์ วิธ ฟเล็คซ
With my squad and I’m smokin’ up a check
วิธ มาย ซคว็อด แอนด์ ไอ สโมกิน อั๊พ อะ.-เช็ค

Push the gas, get a motherfuckin’ nose bleed
พุช แก๊ซ , เก็ท อะ.-มาเทอร์ฟัคกิน โน้ส บลีด
She ain’t never met a youngin’ do it like me
ชี อิ้นท เน๊เฝ่อร์ เม็ท อะ.-ยังงิน ดู อิท ไล๊ค มี
She got a man but says she really like me
ชี ก็อท อะ.-แมน บั๊ท เซย์ ชี ริแอ็ลลิ ไล๊ค มี
She doin’ things to excite me
ชี โดย ทริง ทู เอ็กไซ๊ทํ มี
She sending all her friends snaps of my new tracks
ชี เซ็นดิง ออล เฮอ เฟรน ซแน็พ อ็อฝ มาย นิว แทร็ค
‘Cause all these hoes know what’s about to come next
ค๊อส ออล ฑิส โฮ โนว์ ว๊อท อะเบ๊าท ทู คัม เน๊กซท
I hit my plug up, got the paper connect
ไอ ฮิท มาย พลั๊ก อั๊พ , ก็อท เพ๊เพ่อร์ คอนเน็คท
I drop a couple bands I just wanna go…
ไอ ดรอพ อะ.-คั๊พเพิ่ล แบนด์ ไอ จั๊สท วอนนา โก…

Man I just wanna go flex
แมน ไอ จั๊สท วอนนา โก ฟเล็คซ
Gold on my teeth and on my neck
โกลด์ ออน มาย ทีท แอนด์ ออน มาย เน็ค
And I’m stone cold with the flex
แอนด์ ไอ สโทน โคลด์ วิธ ฟเล็คซ
With my squad and I’m smokin’ up a check
วิธ มาย ซคว็อด แอนด์ ไอ สโมกิน อั๊พ อะ.-เช็ค
Man I just wanna go flex
แมน ไอ จั๊สท วอนนา โก ฟเล็คซ
Gold on my teeth and on my neck
โกลด์ ออน มาย ทีท แอนด์ ออน มาย เน็ค
And I’m stone cold with the flex
แอนด์ ไอ สโทน โคลด์ วิธ ฟเล็คซ
With my squad and I’m smokin’ up a check
วิธ มาย ซคว็อด แอนด์ ไอ สโมกิน อั๊พ อะ.-เช็ค

Knowing all of this
โนว์วิง ออล อ็อฝ ดิส
Just don’t make a difference
จั๊สท ด็อน เม้ค อะ.-ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์
I’m just talking shit to the ones that will listen
ไอ จั๊สท ท๊อล์คิง ชิท ทู วัน แด้ท วิล ลิ๊สซึ่น
I come with the heat man, I swear I’m never missing
ไอ คัม วิธ ฮีท แมน , ไอ สแวร์ ไอ เน๊เฝ่อร์ มิสซิง
And I’m still the same and I swear I’m never switching
แอนด์ ไอ สทิลล เซม แอนด์ ไอ สแวร์ ไอ เน๊เฝ่อร์ สวิทช์ชิง
Knowing all of this
โนว์วิง ออล อ็อฝ ดิส
It just don’t make a difference
อิท จั๊สท ด็อน เม้ค อะ.-ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์
I’m just talking shit to the ones that will listen
ไอ จั๊สท ท๊อล์คิง ชิท ทู วัน แด้ท วิล ลิ๊สซึ่น
I come with the heat man, I swear I’m never missing
ไอ คัม วิธ ฮีท แมน , ไอ สแวร์ ไอ เน๊เฝ่อร์ มิสซิง
And I’m still the same and I swear I’m never switching
แอนด์ ไอ สทิลล เซม แอนด์ ไอ สแวร์ ไอ เน๊เฝ่อร์ สวิทช์ชิง

Man I just wanna go flex
แมน ไอ จั๊สท วอนนา โก ฟเล็คซ
Gold on my teeth and on my neck
โกลด์ ออน มาย ทีท แอนด์ ออน มาย เน็ค
And I’m stone cold with the flex
แอนด์ ไอ สโทน โคลด์ วิธ ฟเล็คซ
With my squad and I’m smokin’ up a check
วิธ มาย ซคว็อด แอนด์ ไอ สโมกิน อั๊พ อะ.-เช็ค
Man I just wanna go flex
แมน ไอ จั๊สท วอนนา โก ฟเล็คซ
Gold on my teeth and on my neck
โกลด์ ออน มาย ทีท แอนด์ ออน มาย เน็ค
And I’m stone cold with the flex
แอนด์ ไอ สโทน โคลด์ วิธ ฟเล็คซ
With my squad and I’m smokin’ up a check
วิธ มาย ซคว็อด แอนด์ ไอ สโมกิน อั๊พ อะ.-เช็ค
Man I just wanna go flex
แมน ไอ จั๊สท วอนนา โก ฟเล็คซ
Gold on my teeth and on my neck
โกลด์ ออน มาย ทีท แอนด์ ออน มาย เน็ค
And I’m stone cold with the flex
แอนด์ ไอ สโทน โคลด์ วิธ ฟเล็คซ
Cold with the flex
โคลด์ วิธ ฟเล็คซ

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Go Flex คำอ่านไทย Post Malone

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น