เนื้อเพลง Touch คำอ่านไทย Little Mix

Little Mix - Touch

You and I and nobody else
ยู แอนด์ ไอ แอนด์ โนบอดี้ เอ๊ลส
Feeling feelings I never felt
ฟีลลิง ฟีลอิง ไอ เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท
The way you got me under your spell
เวย์ ยู ก็อท มี อั๊นเด้อร ยุร สเพลล
Don’t you keep it all to yourself
ด็อน ยู คี๊พ อิท ออล ทู ยุรเซลฟ

So won’t you take it, I feel like for the first time I am not faking
โซ ว็อน ยู เท้ค อิท , ไอ ฟีล ไล๊ค ฟอร์ เฟิร์สท ไทม์ ไอ แอ็ม น็อท แฟกกิง
Fingers on my buttons and now you’re playing
ฟิ๊งเก้อร ออน มาย บั๊ทท่อน แอนด์ นาว ยู เพลย์ยิง
Master of anticipation
ม๊าสเต้อร์ อ็อฝ แอนทิซิเพฌัน
Don’t you keep it all to yourself
ด็อน ยู คี๊พ อิท ออล ทู ยุรเซลฟ

Just a touch of your love is enough
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร ลัฝ อิส อีน๊าฟ
To knock me off of my feet all week
ทู น๊อค มี ออฟฟ อ็อฝ มาย ฟีท ออล วี๊ค
Just a touch of your lo-ove
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร โล -โอว
Just a touch of your lo-ove
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร โล -โอว
Just a touch of your love is enough
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร ลัฝ อิส อีน๊าฟ
To take control of my whole body
ทู เท้ค คอนโทรล อ็อฝ มาย โฮล บ๊อดี้
Just a touch of your lo-ove
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร โล -โอว
Just a touch of your lo-ove
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร โล -โอว

Just a touch of your love is enough
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร ลัฝ อิส อีน๊าฟ
To knock me off of my feet all week
ทู น๊อค มี ออฟฟ อ็อฝ มาย ฟีท ออล วี๊ค
Just a touch of your lo-ove
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร โล -โอว
Just a touch of your lo-ove
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร โล -โอว
Just a touch of your love is enough
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร ลัฝ อิส อีน๊าฟ
To take control of my whole body
ทู เท้ค คอนโทรล อ็อฝ มาย โฮล บ๊อดี้
Just a touch of your lo-ove
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร โล -โอว
Just a touch of your lo-hey-ove
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร โล -เฮ -โอว

Photograph with no T-shirt on
โฟ๊โทกร๊าฟ วิธ โน ที -เชิ๊ร์ท ออน
Why you making me wait so long? (Wait so long)
วาย ยู กำลังแมค มี เว้ท โซ ลอง ?(เว้ท โซ ลอง )
I promise to keep this a secret, I’ll never tell
ไอ พรอมอิซ ทู คี๊พ ดิส อะ.-ซี๊เขร็ท , ไอ เน๊เฝ่อร์ เทลล
But don’t you keep it all to yourself
บั๊ท ด็อน ยู คี๊พ อิท ออล ทู ยุรเซลฟ

So won’t you take it, I feel like for the first time I am not faking
โซ ว็อน ยู เท้ค อิท , ไอ ฟีล ไล๊ค ฟอร์ เฟิร์สท ไทม์ ไอ แอ็ม น็อท แฟกกิง
Fingers on my buttons and now you’re playing
ฟิ๊งเก้อร ออน มาย บั๊ทท่อน แอนด์ นาว ยู เพลย์ยิง
Master of anticipation
ม๊าสเต้อร์ อ็อฝ แอนทิซิเพฌัน
Don’t you keep it all to yourself (To yourself)
ด็อน ยู คี๊พ อิท ออล ทู ยุรเซลฟ (ทู ยุรเซลฟ )

Just a touch of your love is enough
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร ลัฝ อิส อีน๊าฟ
To knock me off of my feet all week
ทู น๊อค มี ออฟฟ อ็อฝ มาย ฟีท ออล วี๊ค
Just a touch of your lo-ove (Just a touch)
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร โล -โอว (จั๊สท อะ.-ทั๊ช )
Just a touch of your lo-ove (Just a touch)
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร โล -โอว (จั๊สท อะ.-ทั๊ช )
Just a touch of your love is enough
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร ลัฝ อิส อีน๊าฟ
To take control of my whole body
ทู เท้ค คอนโทรล อ็อฝ มาย โฮล บ๊อดี้
Just a touch of your lo-ove (Just a touch, just a touch)
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร โล -โอว (จั๊สท อะ.-ทั๊ช , จั๊สท อะ.-ทั๊ช )
Just a touch of your lo-ove (Just a touch, just a touch)
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร โล -โอว (จั๊สท อะ.-ทั๊ช , จั๊สท อะ.-ทั๊ช )

Just a touch of your love is enough
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร ลัฝ อิส อีน๊าฟ
To knock me off of my feet all week (knock me off my feet)
ทู น๊อค มี ออฟฟ อ็อฝ มาย ฟีท ออล วี๊ค (น๊อค มี ออฟฟ มาย ฟีท )
Just a touch of your love, hey
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร ลัฝ , เฮ
Just a touch of your love, hey
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร ลัฝ , เฮ
Just a touch of your love is enough
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร ลัฝ อิส อีน๊าฟ
To take control of my whole body (body)
ทู เท้ค คอนโทรล อ็อฝ มาย โฮล บ๊อดี้ (บ๊อดี้ )
Just a touch of your love, hey
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร ลัฝ , เฮ
Just a touch of your lo-hey-ove
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร โล -เฮ -โอว

And now my whole week, my whole week is golden (yeah)
แอนด์ นาว มาย โฮล วี๊ค , มาย โฮล วี๊ค อิส โกลเด็น (เย่ )
Can you see me glowing? That’s how I feel (feel)
แคน ยู ซี มี กโลวิง ?แด้ท เอส ฮาว ไอ ฟีล (ฟีล )
And I’m not afraid to fade into emotions (yeah)
แอนด์ ไอ น็อท อะเฟรด ทู เฟด อิ๊นทู อีโม๊ชั่น (เย่ )
‘Cause I know that this could be something real (oooh)
ค๊อส ไอ โนว์ แด้ท ดิส เคิด บี ซัมติง เรียล (อู้ )

Just a touch of your love is enough
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร ลัฝ อิส อีน๊าฟ
To knock me off of my feet all week (knock me off my feet)
ทู น๊อค มี ออฟฟ อ็อฝ มาย ฟีท ออล วี๊ค (น๊อค มี ออฟฟ มาย ฟีท )
Just a touch of your lo-ove (hey)
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร โล -โอว (เฮ )
Just a touch of your lo-ove (just a touch)
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร โล -โอว (จั๊สท อะ.-ทั๊ช )
Just a touch of your love is enough
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร ลัฝ อิส อีน๊าฟ
To take control of my whole body (body)
ทู เท้ค คอนโทรล อ็อฝ มาย โฮล บ๊อดี้ (บ๊อดี้ )
Just a touch of your lo-ove (Only a touch of your love)
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร โล -โอว (โอ๊นลี่ อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร ลัฝ )
Just a touch of your lo-ove (One touch of your)
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร โล -โอว (วัน ทั๊ช อ็อฝ ยุร )

Just a touch of your love is enough
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร ลัฝ อิส อีน๊าฟ
To knock me off of my feet all week
ทู น๊อค มี ออฟฟ อ็อฝ มาย ฟีท ออล วี๊ค
Just a touch of your love, hey (Just a touch)
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร ลัฝ , เฮ (จั๊สท อะ.-ทั๊ช )
Just a touch of your love, hey (Just a touch, yeah)
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร ลัฝ , เฮ (จั๊สท อะ.-ทั๊ช , เย่ )
Just a touch of your love is enough
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร ลัฝ อิส อีน๊าฟ
To take control of my whole body (oh yeah)
ทู เท้ค คอนโทรล อ็อฝ มาย โฮล บ๊อดี้ (โอ เย่ )
Just a touch of your love, hey
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร ลัฝ , เฮ
Just a touch of your lo-ove
จั๊สท อะ.-ทั๊ช อ็อฝ ยุร โล -โอว

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Touch คำอ่านไทย Little Mix

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น