เนื้อเพลง Work คำอ่านไทย Rihanna

Rihanna - Work

[Chorus – Rihanna:]
[ค๊อรัส – รีอานน่า :]
Work, work, work, work, work, work
เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค
He say me have to
ฮี เซย์ มี แฮ็ฝ ทู
Work, work, work, work, work, work!
เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค !
He see me do me
ฮี ซี มี ดู มี
Dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt!
เดิร์ท , เดิร์ท , เดิร์ท , เดิร์ท , เดิร์ท , เดิร์ท !
So me put in
โซ มี พุท อิน
Work, work, work, work, work, work
เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค
When you all gon’?
เว็น ยู ออล ก็อน ?
Learn, learn, learn, learn, learn
เลิร์น , เลิร์น , เลิร์น , เลิร์น , เลิร์น
Me no care if him
มี โน แคร์ อิ๊ฟ ฮิม
Hurt, hurt, hurt, hurt, hurting
เฮิร์ท , เฮิร์ท , เฮิร์ท , เฮิร์ท , เฮิร์ททิง

[Verse 1 – Rihanna:]
[เฝิซ วัน – รีอานน่า :]
Dry!… Me a desert him
ดราย !…มี อะ.-เดสเสิร์ท ฮิม
No time to have you lurking
โน ไทม์ ทู แฮ็ฝ ยู เลิคคิง
Him ah go act like he don’t like it
ฮิม อา โก แอ๊คท ไล๊ค ฮี ด็อน ไล๊ค อิท
You know I dealt with you the nicest
ยู โนว์ ไอ เด็ลท วิธ ยู นายเซท
Nobody touch me, you the righteous
โนบอดี้ ทั๊ช มี , ยู ไรชัซ
Nobody text me in a crisis
โนบอดี้ เท๊กซท์ มี อิน อะ.-ไคร๊สิส
I believed all of your dreams, adoration
ไอ บีลี๊ฝ ออล อ็อฝ ยุร ดรีม , แอโดะเรฌัน
You took my heart and my keys and my patience
ยู ทุค มาย ฮาร์ท แอนด์ มาย คีย์ แอนด์ มาย เพเฌ็นซ
You took my heart on my sleeve for decoration
ยู ทุค มาย ฮาร์ท ออน มาย ซลีฝ ฟอร์ เดโคะเรฌัน
You mistaken my love I brought for you for foundation
ยู มิซเทคเอ็น มาย ลัฝ ไอ บรอท ฟอร์ ยู ฟอร์ เฟานเดฌัน
All that I wanted from you was to give me
ออล แด้ท ไอ ว้อนท ฟรอม ยู วอส ทู กี๊ฝ มี
Something that I never had
ซัมติง แด้ท ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด
Something that you’ve never seen
ซัมติง แด้ท ยู เน๊เฝ่อร์ ซีน
Something that you’ve never been!
ซัมติง แด้ท ยู เน๊เฝ่อร์ บีน !
Mmmmm!
อืมมมมม!
But I wake up and act like nothing’s wrong
บั๊ท ไอ เว้ค อั๊พ แอนด์ แอ๊คท ไล๊ค นอตติง เอส รอง
Just get ready fi…
จั๊สท เก็ท เร๊ดี้ ไฟ…

[Chorus – Rihanna:]
[ค๊อรัส – รีอานน่า :]
Work, work, work, work, work, work
เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค
He say me have to
ฮี เซย์ มี แฮ็ฝ ทู
Work, work, work, work, work, work!
เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค !
He see me do me
ฮี ซี มี ดู มี
Dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt!
เดิร์ท , เดิร์ท , เดิร์ท , เดิร์ท , เดิร์ท , เดิร์ท !
So me put in
โซ มี พุท อิน
Work, work, work, work, work, work
เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค
Ner ner ner ner ner ner!
เนอร์ เนอร์ เนอร์ เนอร์ เนอร์ เนอร์!
When you all gon’ learn, learn, learn, learn, learn!
เว็น ยู ออล ก็อน เลิร์น , เลิร์น , เลิร์น , เลิร์น , เลิร์น !
Before the tables turn, turn, turn, turn, turn, turn!
บีฟอร์ เท๊เบิ้ล เทิร์น , เทิร์น , เทิร์น , เทิร์น , เทิร์น , เทิร์น !

[Verse 2 – Rihanna:]
[เฝิซ ทู – รีอานน่า :]
Beg you something please
เบ๊ก ยู ซัมติง พลีซ
Baby don’t you leave
เบ๊บี้ ด็อน ยู ลี๊ฝ
Don’t leave me stuck here in the streets, uh huh
ด็อน ลี๊ฝ มี ซทัค เฮียร อิน สทรีท , อา ฮู
If I get another chance to
อิ๊ฟ ไอ เก็ท อะน๊าเทร่อร์ แช้นซํ ทู
I will never, no never neglect you
ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ , โน เน๊เฝ่อร์ เน็กเล๊คท ยู
I mean who am I to hold your past against you?
ไอ มีน ฮู แอ็ม ไอ ทู โฮลด์ ยุร พาสท์ อะเก๊นสท ยู ?
I just hope that it gets to you
ไอ จั๊สท โฮพ แด้ท อิท เก็ท ทู ยู
I hope that you see this through
ไอ โฮพ แด้ท ยู ซี ดิส ทรู
I hope that you see this true
ไอ โฮพ แด้ท ยู ซี ดิส ทรู
What can I say?
ว๊อท แคน ไอ เซย์ ?
Please recognize I’m tryin’, babe!
พลีซ เร๊คคอกไน๊ซ์ ไอ ทายอิน , เบ้บ !
I have to
ไอ แฮ็ฝ ทู

[Chorus – Rihanna:]
[ค๊อรัส – รีอานน่า :]
Work, work, work, work, work, work
เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค
He say me have to
ฮี เซย์ มี แฮ็ฝ ทู
Work, work, work, work, work, work!
เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค !
He see me do me
ฮี ซี มี ดู มี
Dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt!
เดิร์ท , เดิร์ท , เดิร์ท , เดิร์ท , เดิร์ท , เดิร์ท !
So me put in
โซ มี พุท อิน
Work, work, work, work, work, work
เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค
When you all gon’
เว็น ยู ออล ก็อน
Learn, learn, learn, learn, learn
เลิร์น , เลิร์น , เลิร์น , เลิร์น , เลิร์น
Me no care if him
มี โน แคร์ อิ๊ฟ ฮิม
Hurt, hurt, hurt, hurt, hurting
เฮิร์ท , เฮิร์ท , เฮิร์ท , เฮิร์ท , เฮิร์ททิง

[Verse 3 – Drake:]
[เฝิซ ทรี – เดรก :]
Yeah, okay
เย่ , โอเค
You need to get done, done, done, done at work, come over
ยู นี๊ด ทู เก็ท ดัน , ดัน , ดัน , ดัน แอ็ท เวิ๊ร์ค , คัม โอ๊เฝ่อร
We just need to slow the motion
วี จั๊สท นี๊ด ทู สโลว์ โมฌัน
Don’t give that away to no one
ด็อน กี๊ฝ แด้ท อะเวย์ ทู โน วัน
Long distance, I need you
ลอง ดิ๊สแท่นซํ , ไอ นี๊ด ยู
When I see potential I just gotta see it through
เว็น ไอ ซี โพเท๊นเชี่ยล ไอ จั๊สท กอททะ ซี อิท ทรู
If you had a twin, I would still choose you
อิ๊ฟ ยู แฮ็ด อะ.-ทวิน , ไอ เวิด สทิลล ชู๊ส ยู
I don’t wanna rush into it, if it’s too soon
ไอ ด็อน วอนนา รัช อิ๊นทู อิท , อิ๊ฟ อิท ทู ซูน
But I know you need to get done, done, done, done
บั๊ท ไอ โนว์ ยู นี๊ด ทู เก็ท ดัน , ดัน , ดัน , ดัน
If you come over
อิ๊ฟ ยู คัม โอ๊เฝ่อร
Sorry if I’m way less friendly
ซ๊อรี่ อิ๊ฟ ไอ เวย์ เลซ ฟเรนดลิ
I got niggas tryna end me, oh
ไอ ก็อท นิกงา ทายนา เอ็นด มี , โอ
I spilled all my emotions tonight, I’m sorry
ไอ สพิลล ออล มาย อีโม๊ชั่น ทูไน๊ท , ไอ ซ๊อรี่
Rollin’, rollin’, rollin’, rollin’, rollin’
โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน
How many more shots until you’re rollin’?
ฮาว เมนอิ โม ฌ็อท อันทิล ยู โรลลิน ?
We just need a face to face
วี จั๊สท นี๊ด อะ.-เฟซ ทู เฟซ
You could pick the time and the place
ยู เคิด พิค ไทม์ แอนด์ เพลส
You spent some time away
ยู ซเพ็นท ซัม ไทม์ อะเวย์
Now you need to forward and give me all the…
นาว ยู นี๊ด ทู ฟ๊อร์เวิร์ด แอนด์ กี๊ฝ มี ออล …

[Chorus – Rihanna & Drake:]
[ค๊อรัส – รีอานน่า & เดรก :]
Work, work, work, work, work, work
เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค
He say me have to
ฮี เซย์ มี แฮ็ฝ ทู
Work, work, work, work, work, work
เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค
He see me do me
ฮี ซี มี ดู มี
Dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt!
เดิร์ท , เดิร์ท , เดิร์ท , เดิร์ท , เดิร์ท , เดิร์ท !
So me put in
โซ มี พุท อิน
Work, work, work, work, work, work
เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค
When you all gon’
เว็น ยู ออล ก็อน
Learn, learn, learn, learn, learn
เลิร์น , เลิร์น , เลิร์น , เลิร์น , เลิร์น
Me no care if him
มี โน แคร์ อิ๊ฟ ฮิม
Hurt, hurt, hurt, hurt, hurting
เฮิร์ท , เฮิร์ท , เฮิร์ท , เฮิร์ท , เฮิร์ททิง

[Outro – Rihanna:]
[เอ๊าโต – รีอานน่า :]
Mmmmm, mmmmm
อืมมมมมมม, อืมมมมมมม
Mmmmm, mmmmm
อืมมมมมมม, อืมมมมมมม
Work, work, work, work, work, work
เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค
Mmmmm, mmmmm
อืมมมมมมม, อืมมมมมมม 

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Work คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น