เนื้อเพลง Safari คำอ่านไทย J Balvin

J Balvin - Safari

[Pharrell Williams:]
[พาเรล วิลเลี่ยม :]
A ella le gus
อะ.-เอลลา เล กัส
A ella le gus
อะ.-เอลลา เล กัส
A ella le gus
อะ.-เอลลา เล กัส
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัสต้า
A mí me gusta
อะ.-ไม มี กัสต้า

A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัส
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัสต้า
Bailar me gusta
ไบลาร์ มี กัสต้า
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัสต้า

[J Balvin:]
[เจ เบลวิน:]
Mami mami con tu body
มัมมี มัมมี ค็อน ทู บ๊อดี้
A mí me gusta
อะ.-ไม มี กัสต้า
Este party es un safari
อีสท พ๊าร์ที่ เอส ยูน ซาฟ๊ารี
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัสต้า
Todos miran como bailas
โทโดด มีแรน โคโม ไบลลา
A mí me gusta
อะ.-ไม มี กัสต้า
Hoy tu andas con un animal
ฮอย ทู แอนเดส ค็อน ยูเอ็น แอ๊นิมอล
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัสต้า
Mami mami con tu body
มัมมี มัมมี ค็อน ทู บ๊อดี้
A mí me gusta
อะ.-ไม มี กัสต้า
Este party es un safari
อีสท พ๊าร์ที่ เอส ยูน ซาฟ๊ารี
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัสต้า
Todos miran como bailas
โทโดด มีแรน โคโม ไบลลา
A mí me gusta
อะ.-ไม มี กัสต้า
Hoy tu andas, baila pa mi
ฮอย ทู แอนเดสล, ไบลลา พา มี
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัสต้า

[Pharrell Williams:]
[พาเรล วิลเลี่ยม :]
Vente conmigo
วีนตี โคนมิโก
A mí me gusta
อะ.-ไม มี กัสต้า
Solo conmigo
โซ๊โล่ โคนมิโก
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัสต้า
Vente conmigo
วีนตี โคนมิโก
A mí me gusta
อะ.-ไม มี กัสต้า
A sola conmigo
อะ.-โซละ โคนมิโก
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัสต้า
Vente conmigo
วีนตี โคนมิโก
A mí me gusta
อะ.-ไม มี กัสต้า
A sola conmigo
อะ.-โซละ โคนมิโก
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัสต้า
Vente conmigo
วีนตี โคนมิโก
A mí me gusta
อะ.-ไม มี กัสต้า

Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco
โทโด อีส เครีดโพ ครี ทู เทียนส มี วูอีลว โลโก
Y más cuando bailas pa’ mi
วาย มาส ควอนโด ไบลลา พา มี
Esa mirada provoca y tu toda loca
อีซา มิราดา โพรโวคา วาย ทู โทดา โลเค
Te muerdes los labios cuando suena el beep
ที มูเอออีส โรซ แลบไอส ควอนโด ซูน่า เอล บีพ

[BIA:]
[บีไอเอ:]
Oye papi vamos con mis amigas para el party
โอย เพพี วาโหมดสฺ ค็อน มิซ อมิคกา พอร์ลา เอล พ๊าร์ที่
Tengo algo por un animal
เทนโก ออลโก พอร ยูเอ็น แอ๊นิมอล
Cuando mi gente está aquí hay tsunami. Wavey
ควอนโด มี กีนต้า เอสต้า อะไคว เฮ ทรูนามิ.วาวอี้
Así es lo que me gusta
แอส อัส โล ครี มี กัสต้า
You know I like it when tu fresco
ยู โนว์ ไอ ไล๊ค อิท เว็น ทู ฟเรซโค
Me llamo princesa
มี ลลาโม พรีนซีซ่า
Voy a coger provecho
วอย อะ.-โคเกอร์ โพรวิชโช
Lo que me gusta
โล ครี มี กัสต้า
You know I like it when tu fresco
ยู โนว์ ไอ ไล๊ค อิท เว็น ทู ฟเรซโค
Me llamo princesa
มี ลลาโม พรีนซีซ่า
Voy a coger provecho
วอย อะ.-โคเกอร์ โพรวิชโช

[Pharrell Williams:]
[พาเรล วิลเลี่ยม :]
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัสต้า
A mí me gusta
อะ.-ไม มี กัสต้า
Así le gusta
แอส กัสต้า
Bailar me gusta
ไบลรา มี กัสต้า
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัสต้า

[J Balvin:]
[เจ เบลวิน:]
Mami mami con tu body
มัมมี มัมมี ค็อน ทู บ๊อดี้
A mí me gusta
อะ.-ไม มี กัสต้า
Este party es un safari
อีสท พ๊าร์ที่ เอส ยูน ซาฟ๊ารี
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัสต้า
Todos miran como bailas
โทโดด มีแรน โคโม ไบลลา
A mí me gusta
อะ.-ไม มี กัสต้า
Hoy tu andas con un animal
ฮอย ทู แอนเดส ค็อน ยูเอ็น แอ๊นิมอล
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัสต้า
Mami mami con tu body
มัมมี มัมมี ค็อน ทู บ๊อดี้
A mí me gusta
อะ.-ไม มี กัสต้า
Este party es un safari
อีสท พ๊าร์ที่ เอส ยูน ซาฟ๊ารี
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัสต้า
Todos miran como bailas
โทโดด มีแรน โคโม ไบลลา
A mí me gusta
อะ.-ไม มี กัสต้า
Hoy tu andas, baila pa mi
ฮอย ทู แอนเดสล, ไบลลา พา มี
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัสต้า

Vente conmigo
วินตี โคนมิโก
A mí me gusta
อะ.-ไม มี กัสต้า
Solo conmigo
โซ๊โล่ โคนมิโก
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัสต้า
Vente conmigo
วินตี โคนมิโก
A mí me gusta
อะ.-ไม มี กัสต้า
A sola conmigo
โซ๊โล่ โคนมิโก
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัสต้า
Vente conmigo
วินตี โคนมิโก
A mí me gusta
อะ.-ไม มี กัสต้า
A sola conmigo
โซ๊โล่ โคนมิโก
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัสต้า
Vente conmigo
วินตี โคนมิโก
A mí me gusta
อะ.-ไม มี กัสต้า
A sola conmigo
โซ๊โล่ โคนมิโก

Saca la fiera que llevas ahí
ซาคา ลา fiera ครี ลีลวาส อา ?
Ese instinto salvaje que me gusta
อีส อินสทินโท ซาแลวจิ ครี มี กัสต้า
Cuando se pone de paila empiezo mirarla
ควอนโด ซิ โพน ดี ไพลลา แอมไพโซ มิราล่า
La tela me arranca y seguimos aquí
ลา ทีลา มี แอแรนคา วาย ซีเจียมอส อคู?

[BIA:]
[บีไอเอ:]
Oye papi vamos con mis amigas para el party
โอย เพพี วาโหมดสฺ ค็อน มิซ อมิคกา พอร์ลา เอล พ๊าร์ที่
Tengo algo por un animal
เทนโก ออลโก พอร ยูเอ็น แอ๊นิมอล
Cuando mi gente está aquí hay tsunami. Wavey
ควอนโด มี กีนต้า เอสต้า อะไคว เฮ ทรูนามิ.วาวอี้
Así es lo que me gusta
แอส อัส โล ครี มี กัสต้า
You know I like it when tu fresco
ยู โนว์ ไอ ไล๊ค อิท เว็น ทู ฟเรซโค
Me llamo princesa
มี ลลาโม พรีนซีซ่า
Voy a coger provecho
วอย อะ.-โคเกอร์ โพรวิชโช
Lo que me gusta
โล ครี มี กัสต้า
You know I like it when tu fresco
ยู โนว์ ไอ ไล๊ค อิท เว็น ทู ฟเรซโค
Me llamo princesa
มี ลลาโม พรีนซีซ่า
Voy a coger provecho

วอย อะ.-โคเกอร์ โพรวิชโช

[Pharrell Williams:]
[พาเรล วิลเลี่ยม :]
A ella le gus
อะ.-เอลลา เล กัส
A mí me gusta
อะ.-ไม มี กัสต้า
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัส
Bailar me gusta
ไบลาร์ มี กัสต้า
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัส
A mí me gusta
อะ.-ไม มี กัสต้า
A ella le gusta
อะ.-เอลลา เล กัส
A mí me gusta
อะ.-ไม มี กัสต้า

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Safari คำอ่านไทย J Balvin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น