เนื้อเพลง Little More (Royalty) คำอ่านไทย Chris Stapleton

Chris Brown - Little More (Royalty)

Wake me up before you go,
เว้ค มี อั๊พ บีฟอร์ ยู โก ,
Ooh, I need a little more
อู้ , ไอ นี๊ด อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล โม
Just a little more, a little more of your love
จั๊สท อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล โม , อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล โม อ็อฝ ยุร ลัฝ

Wake me up before you go,
เว้ค มี อั๊พ บีฟอร์ ยู โก ,
Ooh, I need a little more
อู้ , ไอ นี๊ด อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล โม
Just a little more, a little more of your love
จั๊สท อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล โม , อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล โม อ็อฝ ยุร ลัฝ

Oh, I need a jumpstart,
โอ , ไอ นี๊ด อะ.-จัมสตาร์ต,
When you call me, I’m running to ya
เว็น ยู คอลลํ มี , ไอ รันนิง ทู ยา
Gimme a headstart,
กีมมิ อะ.-เฮดสตาร์ต,
Thank God, gonna have me like hallelujah
แธ๊งค์ ก๊อด , กอนนะ แฮ็ฝ มี ไล๊ค เฮลเลวลูยา

Even though I’m a man, girl, you making me feel like a baby
อี๊เฝ่น โธ ไอ อะ.-แมน , เกิร์ล , ยู กำลังแมค มี ฟีล ไล๊ค อะ.-เบ๊บี้
Oh, girl, when you lay in my arms, I’ll take advantage of the moment
โอ , เกิร์ล , เว็น ยู เลย์ อิน มาย อาร์ม , ไอ เท้ค แอดแฝ๊นเทจ อ็อฝ โม๊เม้นท
Girl, the way you make me smile is the definition of a real lady
เกิร์ล , เวย์ ยู เม้ค มี สไมล์ อิส เดฟินีฌอัน อ็อฝ อะ.-เรียล เล๊ดี้

So before I go to work, can I ask you for a favor?
โซ บีฟอร์ ไอ โก ทู เวิ๊ร์ค , แคน ไอ อาสคฺ ยู ฟอร์ อะ.-เฟเฝอะ ?

Wake me up before you go,
เว้ค มี อั๊พ บีฟอร์ ยู โก ,
Ooh, I need a little more
อู้ , ไอ นี๊ด อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล โม
Just a little more, a little more of your love
จั๊สท อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล โม , อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล โม อ็อฝ ยุร ลัฝ

Wake me up before you go,
เว้ค มี อั๊พ บีฟอร์ ยู โก ,
Ooh, I need a little more
อู้ , ไอ นี๊ด อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล โม
Just a little more, a little more of your love
จั๊สท อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล โม , อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล โม อ็อฝ ยุร ลัฝ

‘Cause your love, your love, your love
ค๊อส ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ
Wake me up with some more of your love
เว้ค มี อั๊พ วิธ ซัม โม อ็อฝ ยุร ลัฝ
‘Cause your love, your love, your love
ค๊อส ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ
Wake me up with some more of your love
เว้ค มี อั๊พ วิธ ซัม โม อ็อฝ ยุร ลัฝ

Oh, I need a back talk,
โอ , ไอ นี๊ด อะ.-แบ็ค ท๊อล์ค ,
Girl, I’m your daddy, no sass talk
เกิร์ล , ไอ เอ็ม ยุร แดดดิ , โน เซสส ท๊อล์ค
Oh, baby girl, you inspire me, give me the reason to keep on
โอ , เบ๊บี้ เกิร์ล , ยู อินไพร์ มี , กี๊ฝ มี รี๊ซั่น ทู คี๊พ ออน

My baby, my Royalty,
มาย เบ๊บี้ , มาย รอยแอ็ลทิ ,
Girl, you’re the lyrics to my song
เกิร์ล , ยู รี ลีริค ทู มาย ซ็อง
Girl, you got this heart lock on me,
เกิร์ล , ยู ก็อท ดิส ฮาร์ท ล๊อค ออน มี ,
I don’t think I can control it
ไอ ด็อน ทริ๊งค ไอ แคน คอนโทรล อิท

I hold on with all my might
ไอ โฮลด์ ออน วิธ ออล มาย ไมท
While you look at me in my eye
ไวล์ ยู ลุ๊ค แอ็ท มี อิน มาย อาย
Like a vitamin you put back my energy,
ไล๊ค อะ.-ไฝทะมิน ยู พุท แบ็ค มาย เอ๊นเนอร์จี้ ,
You’re making me stronger, bring out the best of me
ยู แมคคิง มี สตองเกอร์ , บริง เอ๊าท เบ๊สท์ อ็อฝ มี

So before I go to work, can I ask you a favor?
โซ บีฟอร์ ไอ โก ทู เวิ๊ร์ค , แคน ไอ อาสคฺ ยู อะ.-เฟเฝอะ ?

Wake me up before you go,
เว้ค มี อั๊พ บีฟอร์ ยู โก ,
Ooh, I need a little more
อู้ , ไอ นี๊ด อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล โม
Just a little more, a little more of your love
จั๊สท อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล โม , อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล โม อ็อฝ ยุร ลัฝ
Wake me up before you go,
เว้ค มี อั๊พ บีฟอร์ ยู โก ,
Ooh, I need a little more
อู้ , ไอ นี๊ด อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล โม
Just a little more, a little more of your love
จั๊สท อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล โม , อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล โม อ็อฝ ยุร ลัฝ

‘Cause your love, your love, your love
ค๊อส ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ
Wake me up with some more of your love
เว้ค มี อั๊พ วิธ ซัม โม อ็อฝ ยุร ลัฝ
‘Cause your love, your love, your love
ค๊อส ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ
Wake me up with some more of your love
เว้ค มี อั๊พ วิธ ซัม โม อ็อฝ ยุร ลัฝ

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Little More (Royalty) คำอ่านไทย Chris Stapleton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น