เนื้อเพลง Let You Go คำอ่านไทย The Chainsmokers

The Chainsmokers - Let You Go

You end up alone, after all that you’ve done
ยู เอ็นด อั๊พ อะโลน , แอ๊ฟเท่อร ออล แด้ท ยู ดัน
All that you’ve paid for
ออล แด้ท ยู เพลด ฟอร์
Did you get what you wanted?
ดิด ยู เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท ?
You loaded a gun with all you were made of
ยู โหลด อะ.-กัน วิธ ออล ยู เวอ เมด อ็อฝ
When you’re alone,
เว็น ยู อะโลน ,
People don’t think you know what you’re made of, oh
พี๊เพิ่ล ด็อน ทริ๊งค ยู โนว์ ว๊อท ยู เมด อ็อฝ , โอ

Are you better than me?
แอ ยู เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น มี ?
It’s not up to say, it’s all that you wait for
อิท น็อท อั๊พ ทู เซย์ , อิท ออล แด้ท ยู เว้ท ฟอร์
Now I’ll find a way, I’m seeing it through can you not be hateful.
นาว ไอ ไฟนด์ อะ.-เวย์ , ไอ ซีอิง อิท ทรู แคน ยู น็อท บี เฮทฟุล .
While we’re alive, can we relax, isn’t that what are mates for?
ไวล์ วี อะไล๊ฝ , แคน วี รีแหล๊ก , อิ้นท แด้ท ว๊อท แอ เหมท ฟอร์ ?

You were there for me
ยู เวอ แดร์ ฟอร์ มี
And I was there for you
แอนด์ ไอ วอส แดร์ ฟอร์ ยู
How will I let you go?
ฮาว วิล ไอ เล็ท ยู โก ?
You will always be the one
ยู วิล ออลเว บี วัน
That I regret
แด้ท ไอ รีเกร๊ท
How will I let you go?
ฮาว วิล ไอ เล็ท ยู โก ?

You’re here in the way
ยู เฮียร อิน เวย์
How could you stay with all that I paid for?
ฮาว เคิด ยู สเทย์ วิธ ออล แด้ท ไอ เพลด ฟอร์ ?
Leave any time, won’t let you wait
ลี๊ฝ เอ๊นี่ ไทม์ , ว็อน เล็ท ยู เว้ท
How could you be sure?
ฮาว เคิด ยู บี ชัวร์ ?
You’re holding out hope
ยู โฮลด์ดิง เอ๊าท โฮพ
I’m seeing it too, I’m trying to follow, oh
ไอ ซีอิง อิท ทู , ไอ ธรายยิง ทู ฟ๊อลโล่ว , โอ

I’ve been through hell and back again
ไอ บีน ทรู เฮ็ลล แอนด์ แบ็ค อะเกน
I’ve come to understand that when
ไอ คัม ทู อั๊นเด้อรสแทนด แด้ท เว็น
You tell me that I can’t pretend
ยู เทลล มี แด้ท ไอ แคน พรีเท็นด์
I either care about your stuff
ไอ ไอ๊เทร่อ แคร์ อะเบ๊าท ยุร สทั๊ฟฟ
Make the most of the things that might be rough
เม้ค โมซท อ็อฝ ทริง แด้ท ไมท บี รั๊ฟ
I let you go
ไอ เล็ท ยู โก

Oh, holding out hope for you
โอ , โฮลด์ดิง เอ๊าท โฮพ ฟอร์ ยู
Holding out hope,
โฮลด์ดิง เอ๊าท โฮพ ,
Holding out hope for you
โฮลด์ดิง เอ๊าท โฮพ ฟอร์ ยู

You were there for me
ยู เวอ แดร์ ฟอร์ มี
And I was there for you
แอนด์ ไอ วอส แดร์ ฟอร์ ยู
How will I let you go?
ฮาว วิล ไอ เล็ท ยู โก ?
You will always be the one that I regret
ยู วิล ออลเว บี วัน แด้ท ไอ รีเกร๊ท
How will I let you go?
ฮาว วิล ไอ เล็ท ยู โก ?
Let you go
เล็ท ยู โก
Let you go
เล็ท ยู โก
Let you go
เล็ท ยู โก
Let you go
เล็ท ยู โก

Oh, holding out hope for you
โอ , โฮลด์ดิง เอ๊าท โฮพ ฟอร์ ยู
Holding out hope,
โฮลด์ดิง เอ๊าท โฮพ ,
Holding out hope for you
โฮลด์ดิง เอ๊าท โฮพ ฟอร์ ยู

You were there for me
ยู เวอ แดร์ ฟอร์ มี
And I was there for you
แอนด์ ไอ วอส แดร์ ฟอร์ ยู
Oh oh, I remember times like that!
โอ โอ , ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ไทม์ ไล๊ค แด้ท !
You will always be the one
ยู วิล ออลเว บี วัน
That I regret
แด้ท ไอ รีเกร๊ท
Ho-ow will I let you go?
โฮ -เอ้า วิล ไอ เล็ท ยู โก ?

Let you go
เล็ท ยู โก
Let you go
เล็ท ยู โก
Let you go
เล็ท ยู โก
Let you go
เล็ท ยู โก

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let You Go คำอ่านไทย The Chainsmokers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น