เนื้อเพลง Paris คำอ่านไทย The Chainsmokers

The Chainsmokers - Paris

We were staying in Paris
วี เวอ สเทย์ยิง อิน แพริซ
To get away from your parents
ทู เก็ท อะเวย์ ฟรอม ยุร พ๊าร์เร้นท
And I thought, “Wow, if I could take this in a shot right now
แอนด์ ไอ ธอท , “โวว, อิ๊ฟ ไอ เคิด เท้ค ดิส อิน อะ.-ฌ็อท ไร๊ท นาว
I don’t think that we could work this out.”
ไอ ด็อน ทริ๊งค แด้ท วี เคิด เวิ๊ร์ค ดิส เอาท์.”

Out on the terrace
เอ๊าท ออน เท๊อเรซ
I don’t know if it’s fair but I thought, “How could I let you fall by yourself
ไอ ด็อน โนว์ อิ๊ฟ อิท แฟร์ บั๊ท ไอ ธอท , “ฮาว เคิด ไอ เล็ท ยู ฟอลล์ บาย ยุรเซลฟ
While I’m wasted with someone else?”
ไวล์ ไอ ว็อซท วิธ ซัมวัน อีลส?”

If we go down then we go down together
อิ๊ฟ วี โก เดาน เด็น วี โก เดาน ทูเก๊ทเธ่อร์
They’ll say you could do anything
เด เซย์ ยู เคิด ดู เอนอิธิง
They’ll say that I was clever
เด เซย์ แด้ท ไอ วอส เคล๊เฝ่อร์
If we go down then we go down together
อิ๊ฟ วี โก เดาน เด็น วี โก เดาน ทูเก๊ทเธ่อร์
We’ll get away with everything
วี เก็ท อะเวย์ วิธ เอ๊วี่ติง
Let’s show them we are better
เล็ท โชว์ เด็ม วี แอ เบ๊ทเท่อร์
Let’s show them we are better
เล็ท โชว์ เด็ม วี แอ เบ๊ทเท่อร์
Let’s show them we are better
เล็ท โชว์ เด็ม วี แอ เบ๊ทเท่อร์

We were staying in Paris
วี เวอ สเทย์ยิง อิน แพริซ
To get away from your parents
ทู เก็ท อะเวย์ ฟรอม ยุร พ๊าร์เร้นท
You look so proud standing there with a frown and a cigarette
ยู ลุ๊ค โซ พเราด สแทนด์ดิง แดร์ วิธ อะ.-ฟเราน แอนด์ อะ.-ซิกะเรท
Posting pictures of yourself on the Internet
โพสทิง พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ ยุรเซลฟ ออน อินเตอเน็ต

Out on the terrace
เอ๊าท ออน เท๊อเรซ
We breathe in the air of this small town
วี บรีฑ อิน แอร์ อ็อฝ ดิส สมอลล์ ทาวน์
On our own cuttin’ class for the thrill of it
ออน เอ๊า โอว์น คัทดิน คลาสสํ ฟอร์ ธริล อ็อฝ อิท
Getting drunk on the past we were livin’ in
เกดดดิ้ง ดรั๊งค ออน พาสท์ วี เวอ ลีฝอิน อิน

If we go down then we go down together
อิ๊ฟ วี โก เดาน เด็น วี โก เดาน ทูเก๊ทเธ่อร์
They’ll say you could do anything
เด เซย์ ยู เคิด ดู เอนอิธิง
They’ll say that I was clever
เด เซย์ แด้ท ไอ วอส เคล๊เฝ่อร์
If we go down then we go down together
อิ๊ฟ วี โก เดาน เด็น วี โก เดาน ทูเก๊ทเธ่อร์
We’ll get away with everything
วี เก็ท อะเวย์ วิธ เอ๊วี่ติง
Let’s show them we are better
เล็ท โชว์ เด็ม วี แอ เบ๊ทเท่อร์

Let’s show them we are
เล็ท โชว์ เด็ม วี แอ
Show them we are
โชว์ เด็ม วี แอ
Show them we are
โชว์ เด็ม วี แอ
Show them we are
โชว์ เด็ม วี แอ
Let’s show them we are better
เล็ท โชว์ เด็ม วี แอ เบ๊ทเท่อร์

We were staying in Paris
วี เวอ สเทย์ยิง อิน แพริซ

Let’s show them we are better
เล็ท โชว์ เด็ม วี แอ เบ๊ทเท่อร์
Let’s show them we are
เล็ท โชว์ เด็ม วี แอ
Show them we are
โชว์ เด็ม วี แอ
Show them we are
โชว์ เด็ม วี แอ
Show them we are
โชว์ เด็ม วี แอ
Let’s show them we are better
เล็ท โชว์ เด็ม วี แอ เบ๊ทเท่อร์

If we go down then we go down together
อิ๊ฟ วี โก เดาน เด็น วี โก เดาน ทูเก๊ทเธ่อร์
They’ll say you could do anything
เด เซย์ ยู เคิด ดู เอนอิธิง
They’ll say that I was clever
เด เซย์ แด้ท ไอ วอส เคล๊เฝ่อร์
If we go down then we go down together
อิ๊ฟ วี โก เดาน เด็น วี โก เดาน ทูเก๊ทเธ่อร์
We’ll get away with everything
วี เก็ท อะเวย์ วิธ เอ๊วี่ติง
Let’s show them we are better
เล็ท โชว์ เด็ม วี แอ เบ๊ทเท่อร์

We were staying in Paris (if we go down)
วี เวอ สเทย์ยิง อิน แพริซ (อิ๊ฟ วี โก เดาน )
We were staying in Paris (if we go down)
วี เวอ สเทย์ยิง อิน แพริซ (อิ๊ฟ วี โก เดาน )
We were staying in Paris (if we go down)
วี เวอ สเทย์ยิง อิน แพริซ (อิ๊ฟ วี โก เดาน )
We were staying in Paris (if we go down)
วี เวอ สเทย์ยิง อิน แพริซ (อิ๊ฟ วี โก เดาน )
Let’s show them we are better
เล็ท โชว์ เด็ม วี แอ เบ๊ทเท่อร์
We were staying in Paris
วี เวอ สเทย์ยิง อิน แพริซ

Let’s show them we are better
เล็ท โชว์ เด็ม วี แอ เบ๊ทเท่อร์
Let’s show them we are better
เล็ท โชว์ เด็ม วี แอ เบ๊ทเท่อร์
If we go down
อิ๊ฟ วี โก เดาน
Let’s show them we are better
เล็ท โชว์ เด็ม วี แอ เบ๊ทเท่อร์
If we go down
อิ๊ฟ วี โก เดาน
Let’s show them we are better
เล็ท โชว์ เด็ม วี แอ เบ๊ทเท่อร์
If we go down
อิ๊ฟ วี โก เดาน
Let’s show them we are better
เล็ท โชว์ เด็ม วี แอ เบ๊ทเท่อร์
Let’s show them we are better
เล็ท โชว์ เด็ม วี แอ เบ๊ทเท่อร์

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Paris คำอ่านไทย The Chainsmokers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น