เนื้อเพลง Issues คำอ่านไทย Julia Michaels

Julia Michaels - Issues

I’m jealous, I’m overzealous
ไอ เจลอัซ , ไอ โอเวอร์เซลลอส
When I’m down, I get real down
เว็น ไอ เดาน , ไอ เก็ท เรียล เดาน
When I’m high, I don’t come down
เว็น ไอ ไฮฮ , ไอ ด็อน คัม เดาน
I get angry, baby, believe me
ไอ เก็ท แองกริ , เบ๊บี้ , บีลี๊ฝ มี
I could love you just like that
ไอ เคิด ลัฝ ยู จั๊สท ไล๊ค แด้ท
And I could leave you just as fast
แอนด์ ไอ เคิด ลี๊ฝ ยู จั๊สท แอส ฟาสท

But you don’t judge me
บั๊ท ยู ด็อน จั๊ดจ มี
‘Cause if you did, baby, I would judge you too
ค๊อส อิ๊ฟ ยู ดิด , เบ๊บี้ , ไอ เวิด จั๊ดจ ยู ทู
No, you don’t judge me
โน , ยู ด็อน จั๊ดจ มี
‘Cause if you did, baby, I would judge you too
ค๊อส อิ๊ฟ ยู ดิด , เบ๊บี้ , ไอ เวิด จั๊ดจ ยู ทู

‘Cause I got issues
ค๊อส ไอ ก็อท อิ๊ชชู่
But you got ’em too
บั๊ท ยู ก็อท เอ็ม ทู
So give ’em all to me
โซ กี๊ฝ เอ็ม ออล ทู มี
And I’ll give mine to you
แอนด์ ไอ กี๊ฝ ไมน์ ทู ยู
Bask in the glory
บาซค อิน กล๊อรี่
Of all our problems
อ็อฝ ออล เอ๊า โพร๊เบล่ม
‘Cause we got the kind of love
ค๊อส วี ก็อท ไคนด์ อ็อฝ ลัฝ
It takes to solve ’em
อิท เท้ค ทู โซ๊ลฝ เอ็ม

Yeah, I got issues
เย่ , ไอ ก็อท อิ๊ชชู่
And one of them is how bad I need you
แอนด์ วัน อ็อฝ เด็ม อิส ฮาว แบ้ด ไอ นี๊ด ยู

You do shit on purpose
ยู ดู ชิท ออน เพ๊อร์โพส
You get mad and you break things
ยู เก็ท แม้ด แอนด์ ยู เบร๊ค ทริง
Feel bad, try to fix things
ฟีล แบ้ด , ธราย ทู ฟิกซ์ ทริง
But you’re perfect
บั๊ท ยู เพ๊อร์เฟ็คท
Poorly wired circuit
พูรลิ วีเออ เซ๊อร์กิท
And got hands like an ocean
แอนด์ ก็อท แฮนด์ ไล๊ค โอ๊เชี่ยน
Push you out, pull you back in
พุช ยู เอ๊าท , พูลล ยู แบ็ค อิน

‘Cause you don’t judge me
ค๊อส ยู ด็อน จั๊ดจ มี
‘Cause if you did, baby, I would judge you too
ค๊อส อิ๊ฟ ยู ดิด , เบ๊บี้ , ไอ เวิด จั๊ดจ ยู ทู
No, you don’t judge me
โน , ยู ด็อน จั๊ดจ มี
‘Cause you see it from the same point of view
ค๊อส ยู ซี อิท ฟรอม เซม พ๊อยท์ อ็อฝ ฝิว

‘Cause I got issues
ค๊อส ไอ ก็อท อิ๊ชชู่
But you got ’em too
บั๊ท ยู ก็อท เอ็ม ทู
So give ’em all to me
โซ กี๊ฝ เอ็ม ออล ทู มี
And I’ll give mine to you
แอนด์ ไอ กี๊ฝ ไมน์ ทู ยู
Bask in the glory
บาซค อิน กล๊อรี่
Of all our problems
อ็อฝ ออล เอ๊า โพร๊เบล่ม
‘Cause we got the kind of love
ค๊อส วี ก็อท ไคนด์ อ็อฝ ลัฝ
It takes to solve ’em
อิท เท้ค ทู โซ๊ลฝ เอ็ม

Yeah, I got issues
เย่ , ไอ ก็อท อิ๊ชชู่
And one of them is how bad I need you
แอนด์ วัน อ็อฝ เด็ม อิส ฮาว แบ้ด ไอ นี๊ด ยู

(I got issues, you got ’em too)
(ไอ ก็อท อิ๊ชชู่ , ยู ก็อท เอ็ม ทู )
And one of them is how bad I need you
แอนด์ วัน อ็อฝ เด็ม อิส ฮาว แบ้ด ไอ นี๊ด ยู
(I got issues, you got ’em too)
(ไอ ก็อท อิ๊ชชู่ , ยู ก็อท เอ็ม ทู )

‘Cause I got issues
ค๊อส ไอ ก็อท อิ๊ชชู่
(I got)
(ไอ ก็อท )
But you got ’em too
บั๊ท ยู ก็อท เอ็ม ทู
So give ’em all to me
โซ กี๊ฝ เอ็ม ออล ทู มี
(You got ’em too)
(ยู ก็อท เอ็ม ทู )
And I’ll give mine to you
แอนด์ ไอ กี๊ฝ ไมน์ ทู ยู
Bask in the glory
บาซค อิน กล๊อรี่
(I got issues)
(ไอ ก็อท อิ๊ชชู่ )
Of all our problems
อ็อฝ ออล เอ๊า โพร๊เบล่ม
‘Cause we got the kind of love
ค๊อส วี ก็อท ไคนด์ อ็อฝ ลัฝ
(You got ’em too)
(ยู ก็อท เอ็ม ทู )
It takes to solve ’em
อิท เท้ค ทู โซ๊ลฝ เอ็ม

Yeah, I got issues (I got)
เย่ , ไอ ก็อท อิ๊ชชู่ (ไอ ก็อท )
And one of them is how bad I need you (You got ’em too)
แอนด์ วัน อ็อฝ เด็ม อิส ฮาว แบ้ด ไอ นี๊ด ยู (ยู ก็อท เอ็ม ทู )
Yeah, I got issues (I got issues)
เย่ , ไอ ก็อท อิ๊ชชู่ (ไอ ก็อท อิ๊ชชู่ )
And one of them is how bad I need you (You got ’em too)
แอนด์ วัน อ็อฝ เด็ม อิส ฮาว แบ้ด ไอ นี๊ด ยู (ยู ก็อท เอ็ม ทู )
Yeah, I got issues (I got)
เย่ , ไอ ก็อท อิ๊ชชู่ (ไอ ก็อท )
And one of them is how bad I need you
แอนด์ วัน อ็อฝ เด็ม อิส ฮาว แบ้ด ไอ นี๊ด ยู

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Issues คำอ่านไทย Julia Michaels

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น