เนื้อเพลง Disturbed คำอ่านไทย The Sound Of Silence

Disturbed - The Sound Of Silence

Hello, darkness, my old friend
เฮ็ลโล , ดาคเน็ซ , มาย โอลด์ เฟรน
I’ve come to talk with you again
ไอ คัม ทู ท๊อล์ค วิธ ยู อะเกน
Because a vision softly creeping
บิคอส อะ.-ฝิ๊ชั่น ซอฟทลิ ครีพพิง
Left its seeds while I was sleeping
เล๊ฟท อิทซ ซีด ไวล์ ไอ วอส สลี๊พพิง

And the vision that was planted in my brain
แอนด์ ฝิ๊ชั่น แด้ท วอส แพล๊นท อิน มาย เบรน
Still remains
สทิลล รีเมน
Within the sound of silence
วิธอิน ซาวน์ด อ็อฝ ไซเล็นซ

In restless dreams I walked alone
อิน เรซทเล็ซ ดรีม ไอ ว๊อล์ค อะโลน
Narrow streets of cobblestone
แน๊โร่ว สทรีท อ็อฝ คอบเบิลสโตน
‘Neath the halo of a street lamp
นี๊ต เฮโล อ็อฝ อะ.-สทรีท แล็มพ
I turned my collar to the cold and damp
ไอ เทิร์น มาย ค๊อลลาร์ ทู โคลด์ แอนด์ แด็มพ

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
เว็น มาย อาย เวอ ซแต็บ บาย แฟลช อ็อฝ อะ.-นีอ็อน ไล๊ท
That split the night
แด้ท สพลิ๊ท ไน๊ท
And touched the sound of silence
แอนด์ ทั๊ช ซาวน์ด อ็อฝ ไซเล็นซ

And in the naked light I saw
แอนด์ อิน เน๊คเค่ด ไล๊ท ไอ ซอว์
Ten thousand people, maybe more
เท็น เธ๊าซั่นด พี๊เพิ่ล , เมบี โม
People talking without speaking
พี๊เพิ่ล ท๊อล์คิง วิธเอ๊าท สพี๊คิง
People hearing without listening
พี๊เพิ่ล เฮียรริง วิธเอ๊าท ลิ๊สซึ่นนิง

People writing songs that voices never share
พี๊เพิ่ล ริททิง ซ็อง แด้ท ว๊อยซ์ เน๊เฝ่อร์ แชร์
And no one dare
แอนด์ โน วัน แดร์
Disturb the sound of silence
ดิสเท๊อร์บ ซาวน์ด อ็อฝ ไซเล็นซ

“Fools,” said I, “You do not know:
“พูลส,” เซ็ด ไอ , “ยู ดู น็อท โนว์ :
Silence, like a cancer, grows.
ไซเล็นซ , ไล๊ค อะ.-แค๊นเซ่อร์ , โกรว์ .
Hear my words that I might teach you.
เฮียร มาย เวิร์ด แด้ท ไอ ไมท ที๊ช ยู .
Take my arms that I might reach you.”
เท้ค มาย อาร์ม แด้ท ไอ ไมท รี๊ช ยู.”

But my words like silent raindrops fell
บั๊ท มาย เวิร์ด ไล๊ค ไซ๊เล่นท เรนดรอป เฟ็ล
And echoed in the wells of silence
แอนด์ เอ๊คโค่ อิน เวลล อ็อฝ ไซเล็นซ

And the people bowed and prayed
แอนด์ พี๊เพิ่ล บาว แอนด์ เพรย์
To the neon God they made
ทู นีอ็อน ก๊อด เด เมด
And the sign flashed out its warning
แอนด์ ซายน แฟลช เอ๊าท อิทซ วอร์นนิง
And the words that it was forming
แอนด์ เวิร์ด แด้ท อิท วอส ฟอร์มมิง

And the sign said,
แอนด์ ซายน เซ็ด ,
“The words of the prophets are written on the subway walls
” เวิร์ด อ็อฝ พรอฟเอ็ท แอ วึ้น ออน ซั๊บเวย์ วอลล์
And tenement halls.”
แอนด์ เทนอิเม็นท เฮลส.”
And whispered in the sound of silence
แอนด์ วิสเพ่อร์ อิน ซาวน์ด อ็อฝ ไซเล็นซ

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Disturbed คำอ่านไทย The Sound Of Silence

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น