เนื้อเพลง M.I.L.F. $ คำอ่านไทย Fergie

Fergie - M.I.L.F. $

You got that
ยู ก็อท แด้ท
You got that
ยู ก็อท แด้ท
You got that milk money
ยู ก็อท แด้ท มิลค์ มั๊นนี่
I got that
ยู ก็อท แด้ท
I got that
ยู ก็อท แด้ท
I got that MILF money
ไอ ก็อท แด้ท ไมล์ฟ มั๊นนี่
You got that
ยู ก็อท แด้ท
You got that
ยู ก็อท แด้ท
You got that milk money
ยู ก็อท แด้ท มิลค์ มั๊นนี่
I got that
ยู ก็อท แด้ท
I got that
ยู ก็อท แด้ท
I got that MILF money
ไอ ก็อท แด้ท ไมล์ฟ มั๊นนี่
I got that MILF money
ไอ ก็อท แด้ท ไมล์ฟ มั๊นนี่
I got that MILF money
ไอ ก็อท แด้ท ไมล์ฟ มั๊นนี่
I got that MILF money
ไอ ก็อท แด้ท ไมล์ฟ มั๊นนี่
I got that MILF money
ไอ ก็อท แด้ท ไมล์ฟ มั๊นนี่

Heard you’re in the mood
เฮิด ยู อิน มู้ด
For a little milfshake
ฟอร์ อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล มิลเฟค
Welcome to the dairy
เว้ลคั่ม ทู แด๊รี่
Dutchess love factory
ดัทชีส ลัฝ แฟ๊คโทรี่
I could whip it up fix
ไอ เคิด ฮวิพ อิท อั๊พ ฟิกซ์
You up straight away
ยู อั๊พ สเทร๊ท อะเวย์
C’mon in the front door
ซี มอง อิน ฟร๊อนท ดอร์
Leavin’ out
เลวิน เอ๊าท
The back door
แบ็ค ดอร์
Whip it flip it hay
ฮวิพ อิท ฟลิพ อิท เฮ
Been workin’
บีน เวิคกิน
At your service
แอ็ท ยุร เซ๊อร์ฝิซ
To give it to ya
ทู กี๊ฝ อิท ทู ยา
Didn’t mean to
ดินอฺ มีน ทู
Make you nervous
เม้ค ยู เนอฝัซ
You mutha fucka
ยู มาตดา ฟัคคา

You got that
ยู ก็อท แด้ท
You got that
ยู ก็อท แด้ท
You got that milk money
ยู ก็อท แด้ท มิลค์ มั๊นนี่
I got that
ยู ก็อท แด้ท
I got that
ยู ก็อท แด้ท
I got that MILF money
ไอ ก็อท แด้ท ไมล์ฟ มั๊นนี่
I got that MILF money
ไอ ก็อท แด้ท ไมล์ฟ มั๊นนี่
I got that MILF money
ไอ ก็อท แด้ท ไมล์ฟ มั๊นนี่

Me and the girls
มี แอนด์ เกิร์ล
Up in the club
อั๊พ อิน คลับ
Hatin’ ass ho’s but
แฮดดิน อาซ โฮ บั๊ท
I don’t give a fuck
ไอ ด็อน กี๊ฝ อะ.-ฟัค
Runnin’ a muck
รูนนิน อะ.-มัค
Ownin’ the spot
โวนิน สพอท
Buyin’ the bar like I
บายเอน บาร์ ไล๊ค ไอ
Bought all these rocks
บอท ออล ฑิส ร๊อค
I’ve been
ไอ บีน
Workin’ all week
เวิคกิน ออล วี๊ค
Now where the
นาว แวร์
Hell is my drink
เฮ็ลล อิส มาย ดริ๊งค
Hair and
แฮร์ แอนด์
Nails on fleek
เนล ออน ฟลีค
All my girls on fleek
ออล มาย เกิร์ล ออน ฟลีค

Cause we
ค๊อส วี
I-n-d-e-p-e-n-d-e-n-t
ไอ -เอ็น –อี -พี -อี -เอ็น –อี -เอ็น -ที
Do you know
ดู ยู โนว์
What that means
ว๊อท แด้ท มีน
Can’t see me b-r-o-k-e
แคน ซี มี บี -อาร์ -โอ -เค -อี
I’m p-a-I-d
ไอ พี -เอ.–ไอ -ดี
Heard about me
เฮิด อะเบ๊าท มี
I’m sayin’
ไอ เซย์อิน

You got that
ยู ก็อท แด้ท
You got that
ยู ก็อท แด้ท
You got that milk money
ยู ก็อท แด้ท มิลค์ มั๊นนี่
I got that
ยู ก็อท แด้ท
I got that
ยู ก็อท แด้ท
I got that MILF money
ไอ ก็อท แด้ท ไมล์ฟ มั๊นนี่
You got that
ยู ก็อท แด้ท
You got that
ยู ก็อท แด้ท
You got that milk money
ยู ก็อท แด้ท มิลค์ มั๊นนี่
I got that
ยู ก็อท แด้ท
I got that
ยู ก็อท แด้ท
I got that milf
ไอ ก็อท แด้ท ไมล์ฟ

I’ve been
ไอ บีน
Whippin’ this up
วิพวิน ดิส อั๊พ
I’ve been
ไอ บีน
Tippin’ this cup
ทิพปิน ดิส คัพ
I’ve been waitin’ my turn
ไอ บีน เว๊ทดิน มาย เทิร์น
I’ve been workin’ so hard
ไอ บีน เวิคกิน โซ ฮาร์ด
Got my spirit turnt up
ก็อท มาย สพีหริท ธัน อั๊พ
And I can’t stop now
แอนด์ ไอ แคน สท๊อพ นาว
I’ve been runnin’ so long
ไอ บีน รูนนิน โซ ลอง
I’ve been fighting
ไอ บีน ไฟ้ทิง
So strong
โซ สทรอง
I want it I need it
ไอ ว้อนท อิท ไอ นี๊ด อิท
I got it for real
ไอ ก็อท อิท ฟอร์ เรียล
I love it real woman
ไอ ลัฝ อิท เรียล วู๊แม่น
I’ll feed you this meal
ไอ ฟี ยู ดิส มีล
Hey mama I did it
เฮ มามะ ไอ ดิด อิท
The top of the hill
ท๊อพ อ็อฝ ฮิลล์
Been a minute
บีน อะ.-มิ๊หนิท
Don’t forget it
ด็อน ฟอร์เก๊ท อิท
Mutha fucka I’m ill
มาตดา ฟัคคา ไอ เอ็ม แอล

Now let me see
นาว เล็ท มี ซี
Ya MILF shake
ยา ไมล์ฟ เช้ค
Let me see ya MILF shake
เล็ท มี ซี ยา ไมล์ฟ เช้ค
I got that MILF money
ไอ ก็อท แด้ท ไมล์ฟ มั๊นนี่
I got that MILF money
ไอ ก็อท แด้ท ไมล์ฟ มั๊นนี่
I got that MILF money
ไอ ก็อท แด้ท ไมล์ฟ มั๊นนี่
Let me see ya MILF shake
เล็ท มี ซี ยา ไมล์ฟ เช้ค
I got that MILF money
ไอ ก็อท แด้ท ไมล์ฟ มั๊นนี่
I got that milf
ไอ ก็อท แด้ท ไมล์ฟ
Money (shake, shake)
มั๊นนี่ (เช้ค , เช้ค )
(Shake, shake) I got
(เช้ค , เช้ค ) ไอ ก็อท
That MILF money
แด้ท ไมล์ฟ มั๊นนี่
Been workin’ at
บีน เวิคกิน แอ็ท
Your service
ยุร เซ๊อร์ฝิซ
To give it to ya
ทู กี๊ฝ อิท ทู ยา
Didn’t mean to
ดินอฺ มีน ทู
Make you nervous
เม้ค ยู เนอฝัซ
To give it to you
ทู กี๊ฝ อิท ทู ยู
You mutha fucka
ยู มาตดา ฟัคคา
Let me see ya MILF shake
เล็ท มี ซี ยา ไมล์ฟ เช้ค
Let me see ya MILF shake
เล็ท มี ซี ยา ไมล์ฟ เช้ค
I got that MILF money
ไอ ก็อท แด้ท ไมล์ฟ มั๊นนี่
I got that MILF money
ไอ ก็อท แด้ท ไมล์ฟ มั๊นนี่
I got that MILF money
ไอ ก็อท แด้ท ไมล์ฟ มั๊นนี่

Been workin’ at
บีน เวิคกิน แอ็ท
Your service
ยุร เซ๊อร์ฝิซ
To give it to ya
ทู กี๊ฝ อิท ทู ยา
Didn’t mean to
ดินอฺ มีน ทู
Make you nervous
เม้ค ยู เนอฝัซ
To give it to you
ทู กี๊ฝ อิท ทู ยู
You mutha fucka
ยู มาตดา ฟัคคา

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง M.I.L.F. $ คำอ่านไทย Fergie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น