เนื้อเพลง Tunnel Vision คำอ่านไทย Kodak Black

Kodak Black - Tunnel Vision

 

And Lil Metro on that beat
แอนด์ ลิล เมทโร ออน แด้ท บีท

Lil Kodak, they don’t like to see you winnin’
ลิล โคแดก , เด ด็อน ไล๊ค ทู ซี ยู วินนิน
They wanna see you in a penitentiary
เด วอนนา ซี ยู อิน อะ.-เพนิเทนฌะริ
They wanna see you in a penitentiary
เด วอนนา ซี ยู อิน อะ.-เพนิเทนฌะริ
I need me a lil’ baby who gon’ listen
ไอ นี๊ด มี อะ.-ลิล เบ๊บี้ ฮู ก็อน ลิ๊สซึ่น
Girl, I don’t wanna be the one you iggin’
เกิร์ล , ไอ ด็อน ที วอนนา บี วัน ยู ไอจจิน
My mama told me, “Boy, make a decision.”
มาย มามะ โทลด มี , “บอย, เม้ค อะ.-ดีซิสชั่น.”
Right now I gotta keep a tunnel vision
ไร๊ท นาว ไอ กอททะ คี๊พ อะ.-ทั๊นเน่ล ฝิ๊ชั่น
I need me a lil’ baby who gon’ listen
ไอ นี๊ด มี อะ.-ลิล เบ๊บี้ ฮู ก็อน ลิ๊สซึ่น
Girl, I don’t wanna be the one you iggin’
เกิร์ล , ไอ ด็อน ที วอนนา บี วัน ยู ไอจจิน
Lil Kodak, they don’t like to see you winnin’
ลิล โคแดก , เด ด็อน ไล๊ค ทู ซี ยู วินนิน
They wanna see you in a penitentiary
เด วอนนา ซี ยู อิน อะ.-เพนิเทนฌะริ
I need me a lil’ baby who gon’ listen
ไอ นี๊ด มี อะ.-ลิล เบ๊บี้ ฮู ก็อน ลิ๊สซึ่น
Girl, I don’t wanna be the one you iggin’
เกิร์ล , ไอ ด็อน ที วอนนา บี วัน ยู ไอจจิน
My mama told me, “Boy, make a decision.”
มาย มามะ โทลด มี , “บอย, เม้ค อะ.-ดีซิสชั่น.”
Right now I gotta keep a tunnel vision
ไร๊ท นาว ไอ กอททะ คี๊พ อะ.-ทั๊นเน่ล ฝิ๊ชั่น
They sendin’ all my homies on a mission
เด เซ็นดิน ออล มาย โฮมี ออน อะ.-มิ๊ชชั่น
And I ain’t tryna miss out on these millions
แอนด์ ไอ อิ้นท ทายนา มิซ เอ๊าท ออน ฑิส มิ๊ลเลี่ยน

I jumped out of that Wraith, Kodak bought a Wraith
ไอ จั๊มพ เอ๊าท อ็อฝ แด้ท เรธ , โคแดก บอท อะ.-เรธ
I get any girl I want, any girl I want
ไอ เก็ท เอ๊นี่ เกิร์ล ไอ ว้อนท , เอ๊นี่ เกิร์ล ไอ ว้อนท
She want me to save the day, but I ain’t got a cape
ชี ว้อนท มี ทู เซฝ เดย์ , บั๊ท ไอ อิ้นท ก็อท อะ.-เค้พ
She wanna see me every day, she wanna be my bae
ชี วอนนา ซี มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , ชี วอนนา บี มาย เบ้
That money make me cum. It made me fornicate
แด้ท มั๊นนี่ เม้ค มี คัม .อิท เมด มี ฟอนิเคท
Uh, I’m the shit, I need some toilet paper
อา , ไอ ชิท , ไอ นี๊ด ซัม ท๊อยเหล็ท เพ๊เพ่อร์
Follow my player rules then we gon’ be okay
ฟ๊อลโล่ว มาย เพย์เยอร์ รูล เด็น วี ก็อน บี โอเค
On the real, I need a bih’ who gon’ cooperate
ออน เรียล , ไอ นี๊ด อะ.-บิช ฮู ก็อน โคอ๊อฟเพอเหรท

Lil Kodak, they don’t like to see you winnin’
ลิล โคแดก , เด ด็อน ไล๊ค ทู ซี ยู วินนิน
They wanna see you in a penitentiary
เด วอนนา ซี ยู อิน อะ.-เพนิเทนฌะริ
They wanna see you in a penitentiary
เด วอนนา ซี ยู อิน อะ.-เพนิเทนฌะริ
I need me a lil’ baby who gon’ listen
ไอ นี๊ด มี อะ.-ลิล เบ๊บี้ ฮู ก็อน ลิ๊สซึ่น
Girl, I don’t wanna be the one you iggin’
เกิร์ล , ไอ ด็อน ที วอนนา บี วัน ยู ไอจจิน
My mama told me, “Boy, make a decision.”
มาย มามะ โทลด มี , “บอย, เม้ค อะ.-ดีซิสชั่น.”
Right now I gotta keep a tunnel vision
ไร๊ท นาว ไอ กอททะ คี๊พ อะ.-ทั๊นเน่ล ฝิ๊ชั่น
I need me a lil’ baby who gon’ listen
ไอ นี๊ด มี อะ.-ลิล เบ๊บี้ ฮู ก็อน ลิ๊สซึ่น
Girl, I don’t wanna be the one you iggin’
เกิร์ล , ไอ ด็อน ที วอนนา บี วัน ยู ไอจจิน
Lil Kodak, they don’t like to see you winnin’
ลิล โคแดก , เด ด็อน ไล๊ค ทู ซี ยู วินนิน
They wanna see you in a penitentiary
เด วอนนา ซี ยู อิน อะ.-เพนิเทนฌะริ
I need me a lil’ baby who gon’ listen
ไอ นี๊ด มี อะ.-ลิล เบ๊บี้ ฮู ก็อน ลิ๊สซึ่น
Girl, I don’t wanna be the one you iggin’
เกิร์ล , ไอ ด็อน ที วอนนา บี วัน ยู ไอจจิน
My mama told me, “Boy, make a decision.”
มาย มามะ โทลด มี , “บอย, เม้ค อะ.-ดีซิสชั่น.”
Right now I gotta keep a tunnel vision
ไร๊ท นาว ไอ กอททะ คี๊พ อะ.-ทั๊นเน่ล ฝิ๊ชั่น
They sendin’ all my homies on a mission
เด เซ็นดิน ออล มาย โฮมี ออน อะ.-มิ๊ชชั่น
And I ain’t tryna miss out on these millions
แอนด์ ไอ อิ้นท ทายนา มิซ เอ๊าท ออน ฑิส มิ๊ลเลี่ยน

I told you niggas, I’m gon’ be that fuckin’ nigga
ไอ โทลด ยู นิกงา , ไอ ก็อน บี แด้ท ฟัคกิน นิกงา
Everything be good ’til you doin’ better than ’em
เอ๊วี่ติง บี กู๊ด ทิล ยู โดย เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น เอ็ม
They wanna see a nigga shot or see me in the system
เด วอนนา ซี อะ.-นิกงา ฌ็อท ออ ซี มี อิน ซิ๊สเท่ม
All you niggas out here poison like snake venom
ออล ยู นิกงา เอ๊าท เฮียร พ๊อยซั่น ไล๊ค สเน๊ค เฝนอัม
Codeine in my liver, rockin’ Balenciaga denim
โคดีน อิน มาย ลิ๊เฝ่อร์ , รอคกิน บาแลนซิกา เดนิม
I’m booted even when I’m sober, I don’t need a jigga
ไอ บู๊ท อี๊เฝ่น เว็น ไอ โซเบอะ , ไอ ด็อน นี๊ด อะ.-จิ๊กกา
They sendin’ all my niggas on a fuckin’ journey
เด เซ็นดิน ออล มาย นิกงา ออน อะ.-ฟัคกิน เจอนิ
I told that baby to come over ’cause I’m fucking horny
ไอ โทลด แด้ท เบ๊บี้ ทู คัม โอ๊เฝ่อร ค๊อส ไอ ฟัคคิง ฮอนิ
My mama told me, “Kill these niggas, son. Keep it going.”
มาย มามะ โทลด มี , “คิลล ฑิส นิกงา , ซัน .คี๊พ อิท โกอิง.”
I’m thug to the bone, but I’m still her baby boy
ไอ ธัก ทู โบน , บั๊ท ไอ สทิลล เฮอ เบ๊บี้ บอย
Lil Kodak, boy, they hate to see you in a foreign
ลิล โคแดก , บอย , เด เฮท ทู ซี ยู อิน อะ.-ฟอร์เรน
They miss when you was in that ‘Yota kickin’ door
เด มิซ เว็น ยู วอส อิน แด้ท โยตา คิคคิน ดอร์

Lil Kodak, they don’t like to see you winnin’
ลิล โคแดก , เด ด็อน ไล๊ค ทู ซี ยู วินนิน
They wanna see you in a penitentiary
เด วอนนา ซี ยู อิน อะ.-เพนิเทนฌะริ
They wanna see you in a penitentiary
เด วอนนา ซี ยู อิน อะ.-เพนิเทนฌะริ
I need me a lil’ baby who gon’ listen
ไอ นี๊ด มี อะ.-ลิล เบ๊บี้ ฮู ก็อน ลิ๊สซึ่น
Girl, I don’t wanna be the one you iggin’
เกิร์ล , ไอ ด็อน ที วอนนา บี วัน ยู ไอจจิน
My mama told me, “Boy, make a decision.”
มาย มามะ โทลด มี , “บอย, เม้ค อะ.-ดีซิสชั่น.”
Right now I gotta keep a tunnel vision
ไร๊ท นาว ไอ กอททะ คี๊พ อะ.-ทั๊นเน่ล ฝิ๊ชั่น
I need me a lil’ baby who gon’ listen
ไอ นี๊ด มี อะ.-ลิล เบ๊บี้ ฮู ก็อน ลิ๊สซึ่น
Girl, I don’t wanna be the one you iggin’
เกิร์ล , ไอ ด็อน ที วอนนา บี วัน ยู ไอจจิน
Lil Kodak, they don’t like to see you winnin’
ลิล โคแดก , เด ด็อน ไล๊ค ทู ซี ยู วินนิน
They wanna see you in a penitentiary
เด วอนนา ซี ยู อิน อะ.-เพนิเทนฌะริ
I need me a lil’ baby who gon’ listen
ไอ นี๊ด มี อะ.-ลิล เบ๊บี้ ฮู ก็อน ลิ๊สซึ่น
Girl, I don’t wanna be the one you iggin’
เกิร์ล , ไอ ด็อน ที วอนนา บี วัน ยู ไอจจิน
My mama told me, “Boy, make a decision.”
มาย มามะ โทลด มี , “บอย, เม้ค อะ.-ดีซิสชั่น.”
Right now I gotta keep a tunnel vision
ไร๊ท นาว ไอ กอททะ คี๊พ อะ.-ทั๊นเน่ล ฝิ๊ชั่น
They sendin’ all my homies on a mission
เด เซ็นดิน ออล มาย โฮมี ออน อะ.-มิ๊ชชั่น
And I ain’t tryna miss out on these millions
แอนด์ ไอ อิ้นท ทายนา มิซ เอ๊าท ออน ฑิส มิ๊ลเลี่ยน

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tunnel Vision คำอ่านไทย Kodak Black

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น