เนื้อเพลง BOOMERANG คำอ่านไทย JoJo Siwa

JoJo Siwa - BOOMERANG

I don’t really care about what they say
ไอ ด็อน ริแอ็ลลิ แคร์ อะเบ๊าท ว๊อท เด เซย์
I’mma come back like a boomerang
ไอ คัม แบ็ค ไล๊ค อะ.-บูมเออะแร็ง
Won’t let the haters get their way
ว็อน เล็ท เฮเดอ เก็ท แดร์ เวย์
I’mma come back like a boomerang
ไอ คัม แบ็ค ไล๊ค อะ.-บูมเออะแร็ง
Ooh, ooh, whoa, ah
อู้ , อู้ , โว้ว , อา
Ooh, ooh, whoa, ah
อู้ , อู้ , โว้ว , อา
Ooh, ooh, whoa, ah
อู้ , อู้ , โว้ว , อา
I’mma come back like a boomerang
ไอ คัม แบ็ค ไล๊ค อะ.-บูมเออะแร็ง
Ooh, ooh, whoa, ah
อู้ , อู้ , โว้ว , อา
Ooh, ooh, whoa, ah
อู้ , อู้ , โว้ว , อา
Ooh, ooh, whoa, ah
อู้ , อู้ , โว้ว , อา
I’mma—I’mma come back
ไอ —ไอ คัม แบ็ค

They can keep talking their talk
เด แคน คี๊พ ท๊อล์คิง แดร์ ท๊อล์ค
But I’mma keep walking my walk
บั๊ท ไอ คี๊พ ว๊อล์คิง มาย ว๊อล์ค
And I won’t hear a sound
แอนด์ ไอ ว็อน เฮียร อะ.-ซาวน์ด

Yeah, they’re just trying to see
เย่ , เด จั๊สท ธรายยิง ทู ซี
If they can get the best of me
อิ๊ฟ เด แคน เก็ท เบ๊สท์ อ็อฝ มี
Well, not this time around
เวลล , น็อท ดิส ไทม์ อะราวนฺดฺ

Talk to the phone
ท๊อล์ค ทู โฟน
Like they’re all alone
ไล๊ค เด ออล อะโลน
Hide behind the screen
ไฮด์ บีฮายน์ สครีน
‘Cause they’re just so mean
ค๊อส เด จั๊สท โซ มีน
But we don’t play it like that
บั๊ท วี ด็อน เพลย์ อิท ไล๊ค แด้ท
We don’t even fight back
วี ด็อน อี๊เฝ่น ไฟ้ท แบ็ค

All of the boys
ออล อ็อฝ บอย
They just brush it off
เด จั๊สท บรัช อิท ออฟฟ
Saying we’re fake
เซย์ยิง วี เฟ้ค
Yeah
เย่
No, we’re not
โน , วี น็อท
Trying to throw us off track
ธรายยิง ทู โธรว์ อัซ ออฟฟ แทร็ค
But we know how to come back
บั๊ท วี โนว์ ฮาว ทู คัม แบ็ค

I don’t really care about what they say
ไอ ด็อน ริแอ็ลลิ แคร์ อะเบ๊าท ว๊อท เด เซย์
I’mma come back like a boomerang
ไอ คัม แบ็ค ไล๊ค อะ.-บูมเออะแร็ง
Won’t let the haters get their way, hey, hey, hey, hey!
ว็อน เล็ท เฮเดอ เก็ท แดร์ เวย์ , เฮ , เฮ , เฮ , เฮ !
I’mma come back like a boomerang
ไอ คัม แบ็ค ไล๊ค อะ.-บูมเออะแร็ง
Ooh, ooh, whoa, ah
อู้ , อู้ , โว้ว , อา
Ooh, ooh, whoa, ah
อู้ , อู้ , โว้ว , อา
Ooh, ooh, whoa, ah
อู้ , อู้ , โว้ว , อา
I’mma come back like a boomerang, hey, hey, hey!
ไอ คัม แบ็ค ไล๊ค อะ.-บูมเออะแร็ง , เฮ , เฮ , เฮ !
Ooh, ooh, whoa, ah
อู้ , อู้ , โว้ว , อา
Ooh, ooh, whoa, ah
อู้ , อู้ , โว้ว , อา
Ooh, ooh, whoa, ah
อู้ , อู้ , โว้ว , อา
I’mma—I’mma come back
ไอ —ไอ คัม แบ็ค

Try to—try to make me stop
ธราย ทู—ธราย ทู เม้ค มี สท๊อพ
But I’mma climbing to the top
บั๊ท ไอ ไคลบ์บิง ทู ท๊อพ
Just look how far I’ve go-one
จั๊สท ลุ๊ค ฮาว ฟาร์ ไอ โก -วัน

Bigger, better, faster, stronger
บี๊กเกอร์ , เบ๊ทเท่อร์ , ฟาสเทอะ , สตองเกอร์
Yeah, see I ain’t just a talker
เย่ , ซี ไอ อิ้นท จั๊สท อะ.-ทอกเคอ
Catch me if you can, hey
แค็ทช มี อิ๊ฟ ยู แคน , เฮ
Catch us if you can, hey!
แค็ทช อัซ อิ๊ฟ ยู แคน , เฮ !

Talk to the phone
ท๊อล์ค ทู โฟน
Like they’re all alone
ไล๊ค เด ออล อะโลน
Hide behind the screen
ไฮด์ บีฮายน์ สครีน
‘Cause they’re just so mean
ค๊อส เด จั๊สท โซ มีน
But we don’t play it like that, what?
บั๊ท วี ด็อน เพลย์ อิท ไล๊ค แด้ท , ว๊อท ?
We don’t even fight back, uh-huh
วี ด็อน อี๊เฝ่น ไฟ้ท แบ็ค , อา -ฮู

All of the boys
ออล อ็อฝ บอย
They just brush it off
เด จั๊สท บรัช อิท ออฟฟ
Saying we’re fake, yeah,
เซย์ยิง วี รี เฟ้ค , เย่ ,
No, we’re not
โน , วี น็อท
Trying to throw us off track
ธรายยิง ทู โธรว์ อัซ ออฟฟ แทร็ค
But we know how to come back
บั๊ท วี โนว์ ฮาว ทู คัม แบ็ค
Hey, you!
เฮ , ยู !

I don’t really care about what they say
ไอ ด็อน ริแอ็ลลิ แคร์ อะเบ๊าท ว๊อท เด เซย์
I’mma come back like a boomerang, hey, hey!
ไอ คัม แบ็ค ไล๊ค อะ.-บูมเออะแร็ง , เฮ , เฮ !
Won’t let the haters get their way
ว็อน เล็ท เฮเดอ เก็ท แดร์ เวย์
I’mma come back back back like, I’m, I’m, I’m, I’m, I’mma
ไอ คัม แบ็ค แบ็ค แบ็ค ไล๊ค , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ
Try try to throw us off track, hey, hey, hey! I’m, I’m, I’m, I’m, I’m a, hey, hey, hey!
ธราย ธราย ทู โธรว์ อัซ ออฟฟ แทร็ค , เฮ , เฮ , เฮ ! ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ อะ.-, เฮ , เฮ , เฮ !
We know how to come back
วี โนว์ ฮาว ทู คัม แบ็ค
Ooh, whoa
อู้ , โว้ว
I don’t really care about what they say
ไอ ด็อน ริแอ็ลลิ แคร์ อะเบ๊าท ว๊อท เด เซย์
I’mma come back like a boomerang
ไอ คัม แบ็ค ไล๊ค อะ.-บูมเออะแร็ง
Won’t let the haters get their way, way…
ว็อน เล็ท เฮเดอ เก็ท แดร์ เวย์ , เวย์…
I’mma come back like a boomerang
ไอ คัม แบ็ค ไล๊ค อะ.-บูมเออะแร็ง

I’mma come back I’mma, I’mma come back
ไอ คัม แบ็ค ไอ , ไอ คัม แบ็ค

Bigger better faster stronger
บี๊กเกอร์ เบ๊ทเท่อร์ ฟาสเทอะ สตองเกอร์
Yeah, see I ain’t just a talker
เย่ , ซี ไอ อิ้นท จั๊สท อะ.-ทอกเคอ
Catch me if you can, hey
แค็ทช มี อิ๊ฟ ยู แคน , เฮ
Catch us if you can, hey, hey… hey… hey, hey!
แค็ทช อัซ อิ๊ฟ ยู แคน , เฮ , เฮ…เฮ…เฮ , เฮ !

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง BOOMERANG คำอ่านไทย JoJo Siwa

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น