เนื้อเพลง Better คำอ่านไทย Meghan Trainor

Meghan Trainor - Better

Don’t think about it
ด็อน ทริ๊งค อะเบ๊าท อิท
Just move your body
จั๊สท มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้
Listen to the music
ลิ๊สซึ่น ทู มิ๊วสิค
Sing, oh, ey, oh
ซิง , โอ , อาย์ , โอ
Just move those left feet
จั๊สท มู๊ฝ โฑส เล๊ฟท ฟีท
Go ahead, get crazy
โก อะเฮด , เก็ท คเรสิ
Anyone can do it
เอนอิวัน แคน ดู อิท
Sing, oh, ey, oh
ซิง , โอ , อาย์ , โอ

Show the world you’ve got that fire (fire)
โชว์ เวิลด ยู ve ก็อท แด้ท ไฟเออะร (ไฟเออะร )
Feel the rhythm getting louder
ฟีล ริธึ่ม เกดดดิ้ง ลาวเดอ
Show the room what you can do
โชว์ รูม ว๊อท ยู แคน ดู
Prove to them you got the moves
พรู๊ฝ ทู เด็ม ยู ก็อท มู๊ฝ
I don’t know about you,
ไอ ด็อน โนว์ อะเบ๊าท ยู ,

But I feel better when I’m dancing, yeah, yeah
บั๊ท ไอ ฟีล เบ๊ทเท่อร์ เว็น ไอ แด็นซิง , เย่ , เย่
Better when I’m dancing, yeah, yeah
เบ๊ทเท่อร์ เว็น ไอ แด็นซิง , เย่ , เย่
And we can do this together
แอนด์ วี แคน ดู ดิส ทูเก๊ทเธ่อร์
I bet you feel better when you’re dancing, yeah, yeah
ไอ เบ๊ท ยู ฟีล เบ๊ทเท่อร์ เว็น ยู แด็นซิง , เย่ , เย่

When you finally let go
เว็น ยู ไฟแน็ลลิ เล็ท โก
And you slay that solo
แอนด์ ยู ซเล แด้ท โซ๊โล่
Cause you listen to the music
ค๊อส ยู ลิ๊สซึ่น ทู มิ๊วสิค
Sing, oh, ey, oh
ซิง , โอ , อาย์ , โอ
‘Cause you’re confident, babe
ค๊อส ยู รี คอนฟิเด็นท , เบ้บ
And you make your hips sway
แอนด์ ยู เม้ค ยุร ฮิพ ซเว
We knew that you could do it
วี นยู แด้ท ยู เคิด ดู อิท
Sing, oh, ey, oh
ซิง , โอ , อาย์ , โอ

Show the world you’ve got that fire (fire, baby)
โชว์ เวิลด ยู ก็อท แด้ท ไฟเออะร (ไฟเออะร , เบ๊บี้ )
Feel the rhythm getting louder
ฟีล ริธึ่ม เกดดดิ้ง ลาวเดอ
Show the room what you can do
โชว์ รูม ว๊อท ยู แคน ดู
Prove to them you got the moves
พรู๊ฝ ทู เด็ม ยู ก็อท มู๊ฝ
I don’t know about you,
ไอ ด็อน โนว์ อะเบ๊าท ยู ,

But I feel better when I’m dancing, yeah, yeah
บั๊ท ไอ ฟีล เบ๊ทเท่อร์ เว็น ไอ แด็นซิง , เย่ , เย่
Better when I’m dancing, yeah, yeah
เบ๊ทเท่อร์ เว็น ไอ เอ็ม แด็นซิง , เย่ , เย่
And we can do this together
แอนด์ วี แคน ดู ดิส ทูเก๊ทเธ่อร์
I bet you feel better when you’re dancing, yeah, yeah
ไอ เบ๊ท ยู ฟีล เบ๊ทเท่อร์ เว็น ยู แด็นซิง , เย่ , เย่

I feel better when I’m dancing
ไอ ฟีล เบ๊ทเท่อร์ เว็น ไอ แด็นซิง
I’m better when I’m dancing, aye, oh ey oh
ไอ เบ๊ทเท่อร์ เว็น ไอ แด็นซิง , ไอ , โอ อาย์ โอ

Feel better when I’m dancing, yeah, yeah
ฟีล เบ๊ทเท่อร์ เว็น ไอ แด็นซิง , เย่ , เย่
Better when I’m dancing, yeah, yeah,
เบ๊ทเท่อร์ เว็น ไอ แด็นซิง , เย่ , เย่ ,
Don’t you know
ด็อน ยู โนว์
We can do this together
วี แคน ดู ดิส ทูเก๊ทเธ่อร์
Bet you feel better when you’re dancing, yeah, yeah
เบ๊ท ยู ฟีล เบ๊ทเท่อร์ เว็น ยู แด็นซิง , เย่ , เย่

(you got the moves, babe)
(ยู ก็อท มู๊ฝ , เบ้บ )

I feel better when I’m dancing
ไอ ฟีล เบ๊ทเท่อร์ เว็น ไอ แด็นซิง
I’m better when I’m dancing, hey
ไอ เบ๊ทเท่อร์ เว็น ไอ แด็นซิง , เฮ
Feel better when I’m, yeah, yeah
ฟีล เบ๊ทเท่อร์ เว็น ไอ , เย่ , เย่

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Better คำอ่านไทย Meghan Trainor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น