เนื้อเพลง Colors คำอ่านไทย Halsey

Halsey - Colors

Your little brother never tells you but he loves you so
ยุร ลิ๊ทเทิ่ล บร๊าเท่อรํ เน๊เฝ่อร์ เทลล ยู บั๊ท ฮี ลัฝ ยู โซ
You said your mother only smiled on her TV show
ยู เซ็ด ยุร ม๊าเธ่อร์ โอ๊นลี่ สไมล์ ออน เฮอ ทีวี โชว์
You’re only happy when your sorry head is filled with dope
ยู โอ๊นลี่ แฮ๊พพี่ เว็น ยุร ซ๊อรี่ เฮด อิส ฟิลล วิธ โดพ
I hope you make it to the day you’re 28 years old
ไอ โฮพ ยู เม้ค อิท ทู เดย์ ยู ทเว้นตี้เอ๊ก เยียร์ โอลด์

You’re dripping like a saturated sunrise
ยู ดรีพพิง ไล๊ค อะ.-แซ๊ททิวเหรท ซีนไลท์
[Alternative version:] You’re dripping like a saturated sunlight
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] ยู ดรีพพิง ไล๊ค อะ.-แซ๊ททิวเหรท ซันไลท์
You’re spilling like an overflowing sink
ยู สพิลลิง ไล๊ค โอเฝิฟโลวิง ซิ๊งค
You’re ripped at every edge but you’re a masterpiece
ยู ริพ แอ็ท เอ๊เฝอร์รี่ เอจ บั๊ท ยู อะ.-เมสเตอิร์ไฟค์
And now you’re tearing through the pages and the ink
แอนด์ นาว ยู เทียร์ริง ทรู เพจ แอนด์ อิ๊งค
[Alternative version:] And now I’m tearing through the pages and the ink
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] แอนด์ นาว ไอ เอ็ม เทียร์ริง ทรู เพจ แอนด์ อิ๊งค

Everything is blue
เอ๊วี่ติง อิส บลู
[Alternative version:] Everything was blue
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] เอ๊วี่ติง วอส บลู
His pills, his hands, his jeans
ฮิส พิลล์ , ฮิส แฮนด์ , ฮิส ยีน
And now I’m covered in the colors
แอนด์ นาว ไอ โค๊ฝเฝ่อร์ อิน คัลเออะ
Pulled apart at the seams
พูลล อะพาร์ท แอ็ท ซีม
And it’s blue
แอนด์ อิท บลู
[Alternative version:] And makes me blue
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] แอนด์ เม้ค มี บลู
And it’s blue
แอนด์ อิท บลู
[Alternative version:] And makes me blue
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] แอนด์ เม้ค มี บลู

Everything is blue
เอ๊วี่ติง อิส บลู
[Alternative version:] Everything was blue
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] เอ๊วี่ติง วอส บลู
His pills, his hands, his jeans
ฮิส พิลล์ , ฮิส แฮนด์ , ฮิส ยีน
And now I’m covered in the colors
แอนด์ นาว ไอ โค๊ฝเฝ่อร์ อิน คัลเออะ
Pulled apart at the seams
พูลล อะพาร์ท แอ็ท ซีม
And it’s blue
แอนด์ อิท บลู
[Alternative version:] And makes me blue
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] แอนด์ เม้ค มี บลู
And it’s blue
แอนด์ อิท บลู
[Alternative version:] And makes me blue
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] แอนด์ เม้ค มี บลู

You were a vision in the morning when the light came through
ยู เวอ อะ.-ฝิ๊ชั่น อิน มอนนิง เว็น ไล๊ท เคม ทรู
[Alternative version:] You were a vision in the morning when the lights came through
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] ยู เวอ อะ.-ฝิ๊ชั่น อิน มอนนิง เว็น ไล๊ท เคม ทรู
I know I’ve only felt religion when I’ve lied with you
ไอ โนว์ ไอ โอ๊นลี่ เฟ็ลท รีลิ๊เจี้ยน เว็น ไอ ไล วิธ ยู
[Alternative version:] I know I’ve only feel religion when I’m lying with you
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] ไอ โนว์ ไอ โอ๊นลี่ ฟีล รีลิ๊เจี้ยน เว็น ไอ ลิยิง วิธ ยู
You said you’ll never be forgiven ’til your boys are too
ยู เซ็ด ยู เน๊เฝ่อร์ บี เฟาะกีฝเอ็น ทิล ยุร บอย แอ ทู
And I’m still waking every morning but it’s not with you
แอนด์ ไอ สทิลล เวคกิ้ง เอ๊เฝอร์รี่ มอนนิง บั๊ท อิท น็อท วิธ ยู

You’re dripping like a saturated sunrise
ยู ดรีพพิง ไล๊ค อะ.-แซ๊ททิวเหรท ซีนไลท์
[Alternative version:] You’re dripping like a saturated sunlight
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] ยู ดรีพพิง ไล๊ค อะ.-แซ๊ททิวเหรท ซันไลท์
You’re spilling like an overflowing sink
ยู สพิลลิง ไล๊ค โอเฝิฟโลวิง ซิ๊งค
You’re ripped at every edge but you’re a masterpiece
ยู ริพ แอ็ท เอ๊เฝอร์รี่ เอจ บั๊ท ยู อะ.-เมสเตอร์ไฟค์
And now you’re tearing through the pages and the ink
แอนด์ นาว ยู เทียร์ริง ทรู เพจ แอนด์ อิ๊งค
[Alternative version:] And now I’m tearing through the pages and the ink
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] แอนด์ นาว ไอ เอ็ม เทียร์ริง ทรู เพจ แอนด์ อิ๊งค

Everything is blue
เอ๊วี่ติง อิส เกรย์
[Alternative version:] Everything was blue
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] เอ๊วี่ติง วอส เกรย์
His pills, his hands, his jeans
ฮิส พิลล์ , ฮิส แฮนด์ , ฮิส ยีน
And now I’m covered in the colors
แอนด์ นาว ไอ โค๊ฝเฝ่อร์ อิน คัลเออะ
Pulled apart at the seams
พูลล อะพาร์ท แอ็ท ซีม
[Alternative version:] Torn apart at the seams
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] โทน อะพาร์ท แอ็ท ซีม
And it’s blue
แอนด์ อิท บลู
[Alternative version:] And makes me blue
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] แอนด์ เม้ค มี บลู
And it’s blue
แอนด์ อิท บลู
[Alternative version:] And makes me blue
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] แอนด์ เม้ค มี บลู

Everything is grey
เอ๊วี่ติง อิส เกรย์
[Alternative version:] Everything was grey
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] เอ๊วี่ติง วอส เกรย์
His hair, his smoke, his dreams
ฮิส แฮร์ , ฮิส สโม๊ค , ฮิส ดรีม
[Alternative version:] His hair, his smokes, his dreams
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] ฮิส แฮร์ , ฮิส สโม๊ค , ฮิส ดรีม
And now he’s so devoid of color
แอนด์ นาว ฮี โซ ดิฝอยด อ็อฝ คัลเออะ
He don’t know what it means
ฮี ด็อน โนว์ ว๊อท อิท มีน
[Alternative version:] Doesn’t know what it means
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] ดาสน โนว์ ว๊อท อิท มีน
And he’s blue
แอนด์ ฮี บลู
[Alternative version:] And makes me blue
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] แอนด์ เม้ค มี บลู
And he’s blue
แอนด์ ฮี บลู
[Alternative version:] And makes me blue
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] แอนด์ เม้ค มี บลู

Everything is blue
เอ๊วี่ติง อิส บลู
Everything is blue
เอ๊วี่ติง อิส บลู
Everything is blue
เอ๊วี่ติง อิส บลู
Everything is blue
เอ๊วี่ติง อิส บลู

You were red and you liked me ’cause I was blue
ยู เวอ เร้ด แอนด์ ยู ลิค มี ค๊อส ไอ วอส บลู
[Alternative version:] You were red and you liked me because I was blue
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] ยู เวอ เร้ด แอนด์ ยู ลิค มี บิคอส ไอ วอส บลู
You touched me and suddenly I was a lilac sky
ยู ทั๊ช มี แอนด์ ซั๊ดเด้นลี่ ไอ วอส อะ.-ไลแล็ค สกาย
And you decided purple just wasn’t for you
แอนด์ ยู ดีไซด์ เพ๊อร์เพิ่ล จั๊สท วอซน ฟอร์ ยู

Everything is blue
เอ๊วี่ติง อิส บลู
His pills, his hands, his jeans
ฮิส พิลล์ , ฮิส แฮนด์ , ฮิส ยีน
And now I’m covered in the colors
แอนด์ นาว ไอ โค๊ฝเฝ่อร์ อิน คัลเออะ
Pulled apart at the seams
พูลล อะพาร์ท แอ็ท ซีม
[Alternative version:] Torn apart at the seams
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] โทน อะพาร์ท แอ็ท ซีม
And it’s blue
แอนด์ อิท บลู
[Alternative version:] And makes me blue
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] แอนด์ เม้ค มี บลู
And it’s blue
แอนด์ อิท บลู
[Alternative version:] And makes me blue
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] แอนด์ เม้ค มี บลู

Everything is grey
เอ๊วี่ติง อิส เกรย์
His hair, his smoke, his dreams
ฮิส แฮร์ , ฮิส สโม๊ค , ฮิส ดรีม
[Alternative version:] His hair, his smokes, his dreams
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] ฮิส แฮร์ , ฮิส สโม๊ค , ฮิส ดรีม
And now he’s so devoid of color
แอนด์ นาว ฮี โซ ดิฝอยด อ็อฝ คัลเออะ
He don’t know what it means
ฮี ด็อน โนว์ ว๊อท อิท มีน
[Alternative version:] Doesn’t know what it means
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] ดาสซ โนว์ ว๊อท อิท มีน
And he’s blue
แอนด์ ฮี บลู
[Alternative version:] And makes me blue
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] แอนด์ เม้ค มี บลู
And he’s blue
แอนด์ ฮี บลู
[Alternative version:] And makes me blue
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] แอนด์ เม้ค มี บลู

Everything is blue
เอ๊วี่ติง อิส บลู
Everything is blue
เอ๊วี่ติง อิส บลู
Everything is blue
เอ๊วี่ติง อิส บลู
Everything is blue
เอ๊วี่ติง อิส บลู

[Alternative version:] Everything was blue
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] เอ๊วี่ติง วอส บลู
[Alternative version:] Everything was blue
[อ็อลเทอนะทิฝ เฝ๊อร์ชั่น :] เอ๊วี่ติง วอส บลู

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Colors คำอ่านไทย Halsey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น