เนื้อเพลง HUMBLE. คำอ่านไทย Kendrick Lamar

Kendrick Lamar - HUMBLE.

Wicked or weakness
วิค ออ วีคเน็ซ
You gotta see this
ยู กอททะ ซี ดิส
Waaaaay (yeah, yeah!)
วาาาาาย (เย่ , เย่ !)

Ayy, I remember syrup sandwiches and crime allowances
อาย , ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ซีรัพ แซนดวิชส แอนด์ ไคร์ม แอ็ลเลาแอ็นซ
Finesse a nigga with some counterfeits
ฟิเนซ อะ.-นิกงา วิธ ซัม เคานเทอะฟิท
But now I’m countin’ this
บั๊ท นาว ไอ เค๊าดิน ดิส
Parmesan where my accountant lives
พาร์มิเซน แวร์ มาย แอ็คเคานแท็นท ไล้ฝ
In fact, I’m downin’ this
อิน แฟคท , ไอ ดาวนิน ดิส
D’USSÉ with my boo bae, tastes like Kool-Aid for the analysts
ดียูส?วิธ มาย บู เบ้, เท๊ซท ไล๊ค คลู-เอด ฟอร์ แอนอะลิซท
Girl, I can buy yo’ ass the world with my paystub
เกิร์ล , ไอ แคน บาย โย อาซ เวิลด วิธ มาย เพย์ทับ
Ooh, that pussy good, won’t you sit it on my taste bloods?
อู้ , แด้ท พุซซิ กู๊ด , ว็อน ยู ซิท อิท ออน มาย เท๊ซท บลัด ?
I get way too petty once you let me do the extras
ไอ เก็ท เวย์ ทู เพททิ วั๊นซ ยู เล็ท มี ดู เอ๊กซทร่า
Pull up on your block, then break it down: we playin’ Tetris
พูลล อั๊พ ออน ยุร บล๊อค , เด็น เบร๊ค อิท เดาน : วี เพลย์ยิน เทไทร
A.M. to the P.M., P.M. to the A.M., funk
เอ.เอ็ม. ทู พี.เอ็ม., พี.เอ็ม. ทู เอ.เอ็ม., ฟังค
Piss out your per diem, you just gotta hate ’em, funk
พิซ เอ๊าท ยุร เพอร์ ไดเอ็ม , ยู จั๊สท กอททะ เฮท เอ็ม , ฟังค
If I quit your BM, I still ride Mercedes, funk
อิ๊ฟ ไอ ควิท ยุร บีเอ็ม, ไอ สทิลล ไรด์ เมอร์ซีดีส , ฟังค
If I quit this season, I still be the greatest, funk
อิ๊ฟ ไอ ควิท ดิส ซี๊ซั่น , ไอ สทิลล บี เกสเดด , ฟังค
My left stroke just went viral
มาย เล๊ฟท ซโตรก จั๊สท เว็นท ไฝแร็ล
Right stroke put lil’ baby in a spiral
ไร๊ท ซโตรก พุท ลิล เบ๊บี้ อิน อะ.-สไพ๊ร่อล
Soprano C, we like to keep it on a high note
โซะพราโน ซี , วี ไล๊ค ทู คี๊พ อิท ออน อะ.-ไฮฮ โน๊ท
It’s levels to it, you and I know, bitch, be humble
อิท เล๊เฝ่ล ทู อิท , ยู แอนด์ ไอ โนว์ , บิช , บี ฮั๊มเบิ้ล

(Hol’ up, bitch) sit down
(ฮอล อั๊พ , บิช ) ซิท เดาน
(Hol’ up lil’ bitch, hol’ up lil’ bitch) be humble
(ฮอล อั๊พ ลิล บิช , ฮอล อั๊พ ลิล บิช ) บี ฮั๊มเบิ้ล
(Hol’ up, bitch) sit down
(ฮอล อั๊พ , บิช ) ซิท เดาน
(Sit down, hol’ up, lil’ bitch)
(ซิท เดาน , ฮอล อั๊พ , ลิล บิช )
Be humble (bitch)
บี ฮั๊มเบิ้ล (บิช )
(Hol’ up, hol’ up, hol’ up, hol’ up) bitch, sit down
(ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ ) บิช , ซิท เดาน
Lil’ bitch (hol’ up, lil’ bitch) be humble
ลิล บิช (ฮอล อั๊พ , ลิล บิช ) บี ฮั๊มเบิ้ล
(Hol’ up, bitch) sit down
(ฮอล อั๊พ , บิช ) ซิท เดาน
(Hol’ up, hol’ up, hol’ up, hol’ up) be humble
(ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ ) บี ฮั๊มเบิ้ล
(Hol’ up, hol’ up, hol’ up, hol’ up, lil’ bitch) sit down
(ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ลิล บิช ) ซิท เดาน
(Hol’ up lil’ bitch) be humble
(ฮอล อั๊พ ลิล บิช ) บี ฮั๊มเบิ้ล
(Hol’ up, bitch) sit down
(ฮอล อั๊พ , บิช ) ซิท เดาน
(Hol’ up, sit down, lil’ bitch)
(ฮอล อั๊พ , ซิท เดาน , ลิล บิช )
(Sit down, lil’ bitch, be humble)
(ซิท เดาน , ลิล บิช , บี ฮั๊มเบิ้ล )
(Hol’ up, hol’ up, hol’ up, hol’ up, lil’ bitch) bitch, sit down
(ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ลิล บิช ) บิช , ซิท เดาน
(Hol’ up, bitch) be humble
(ฮอล อั๊พ , บิช ) บี ฮั๊มเบิ้ล
(Hol’ up, bitch) sit down
(ฮอล อั๊พ , บิช ) ซิท เดาน
(Hol’ up, hol’ up, hol’ up, hol’ up)
(ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ )

Who dat nigga thinkin’ that he frontin’ on man, man? (Man, man)
ฮู แดซ นิกงา ติ้งกิน แด้ท ฮี ฟ้อนดิน ออน แมน , แมน ?(แมน , แมน )
Get the fuck off my stage, I’m the Sandman (Sandman)
เก็ท ฟัค ออฟฟ มาย สเท๊จ , ไอ แซ๊ดแมน (แซ๊ดแมน )
Get the fuck off my dick, that ain’t right
เก็ท ฟัค ออฟฟ มาย ดิก , แด้ท อิ้นท ไร๊ท
I make a play fuckin’ up your whole life
ไอ เม้ค อะ.-เพลย์ ฟัคกิน อั๊พ ยุร โฮล ไล๊ฟ
I’m so fuckin’ sick and tired of the Photoshop
ไอ โซ ฟัคกิน ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ โฟโทสฌ็อพ
Show me somethin’ natural like afro on Richard Pryor
โชว์ มี ซัมติน แนชแร็ล ไล๊ค แอฟโฟ ออน ริชราท พรีโยร์
Show me somethin’ natural like ass with some stretchmarks
โชว์ มี ซัมติน แนชแร็ล ไล๊ค อาซ วิธ ซัม สตีริทชมาร์ค
Still will take you down right on your mama’s couch in Polo socks, ayy
สทิลล วิล เท้ค ยู เดาน ไร๊ท ออน ยุร มามะ เคาช อิน โพโล ซ๊อค , อาย
This shit way too crazy, ayy, you do not amaze me, ayy
ดิส ชิท เวย์ ทู คเรสิ , อาย , ยู ดู น็อท อะแม๊ซฺ มี , อาย
I blew cool from AC, ayy, Obama just paged me, ayy
ไอ บลู คูล ฟรอม เอซี, อาย , โอบาม่า จั๊สท เพจ มี , อาย
I don’t fabricate it, ayy, most of y’all be fakin’, ayy
ไอ ด็อน แฟบริเคท อิท , อาย , โมซท อ็อฝ วาย ออล บี เฟกิน , อาย
I stay modest ’bout it, ayy, she elaborate it, ayy
ไอ สเทย์ มอดเอ็ซท เบาท อิท , อาย , ชี อิแลบโอะริท อิท , อาย
This that Grey Poupon, that Evian, that TED Talk, ayy
ดิส แด้ท เกรย์ พัวพอน, แด้ท อีเวียน, แด้ท ทีอีดี ท๊อล์ค , อาย
Watch my soul speak, you let the meds talk, ayy
ว๊อทช มาย โซล สพี๊ค , ยู เล็ท เม็ด ท๊อล์ค , อาย
If I kill a nigga, it won’t be the alcohol, ayy
อิ๊ฟ ไอ คิลล์ อะ.-นิกงา , อิท ว็อน บี แอลโคะฮ็อล , อาย
I’m the realest nigga after all, bitch, be humble
ไอ รีเอวรีเอส นิกงา แอ๊ฟเท่อร ออล , บิช , บี ฮั๊มเบิ้ล

(Hol’ up, bitch) sit down
(ฮอล อั๊พ , บิช ) ซิท เดาน
(Hol’ up lil’ bitch, hol’ up lil’ bitch) be humble
(ฮอล อั๊พ ลิล บิช , ฮอล อั๊พ ลิล บิช ) บี ฮั๊มเบิ้ล
(Hol’ up, bitch) sit down
(ฮอล อั๊พ , บิช ) ซิท เดาน
(Sit down, hol’ up, lil’ bitch)
(ซิท เดาน , ฮอล อั๊พ , ลิล บิช )
Be humble (bitch)
บี ฮั๊มเบิ้ล (บิช )
(Hol’ up, hol’ up, hol’ up, hol’ up) bitch, sit down
(ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ ) บิช , ซิท เดาน
Lil’ bitch (hol’ up, lil’ bitch) be humble
ลิล บิช (ฮอล อั๊พ , ลิล บิช ) บี ฮั๊มเบิ้ล
(Hol’ up, bitch) sit down
(ฮอล อั๊พ , บิช ) ซิท เดาน
(Hol’ up, hol’ up, hol’ up, hol’ up) be humble
(ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ ) บี ฮั๊มเบิ้ล
(Hol’ up, hol’ up, hol’ up, hol’ up, lil’ bitch) sit down
(ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ลิล บิช ) ซิท เดาน
(Hol’ up lil’ bitch) be humble
(ฮอล อั๊พ ลิล บิช ) บี ฮั๊มเบิ้ล
(Hol’ up, bitch) sit down
(ฮอล อั๊พ , บิช ) ซิท เดาน
(Hol’ up, sit down, lil’ bitch)
(ฮอล อั๊พ , ซิท เดาน , ลิล บิช )
(Sit down, lil’ bitch, be humble)
(ซิท เดาน , ลิล บิช , บี ฮั๊มเบิ้ล )
(Hol’ up, hol’ up, hol’ up, hol’ up, lil’ bitch) bitch, sit down
(ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ลิล บิช ) บิช , ซิท เดาน
(Hol’ up, bitch) be humble
(ฮอล อั๊พ , บิช ) บี ฮั๊มเบิ้ล
(Hol’ up, bitch) sit down
(ฮอล อั๊พ , บิช ) ซิท เดาน
(Hol’ up, hol’ up, hol’ up, hol’ up)
(ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ , ฮอล อั๊พ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง HUMBLE. คำอ่านไทย Kendrick Lamar

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น