เนื้อเพลง Mo Bounce คำอ่านไทย Iggy Azalea

Iggy Azalea - Mo Bounce

Mo bounce, bounce, bounce, bounce
โม เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ
Bounce, bounce, bounce
เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ
Bounce in the motherfuckin’ house
เบ๊าสฺ อิน มาเทอร์ฟัคกิน เฮ้าส
Mo bounce in the motherfuckin’ house
โม เบ๊าสฺ อิน มาเทอร์ฟัคกิน เฮ้าส
Bounce, b-bounce, bounce, mo bounce
เบ๊าสฺ , บี -เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , โม เบ๊าสฺ
Mo bounce, bounce, bounce
โม เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ
Bounce in the motherfuckin’ house
เบ๊าสฺ อิน มาเทอร์ฟัคกิน เฮ้าส
Mo bounce in the motherfuckin’ house
โม เบ๊าสฺ อิน มาเทอร์ฟัคกิน เฮ้าส
Bounce, bounce, bounce, bounce
เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ
Bounce, bounce, bounce
เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ
Bounce in the motherfuckin’ house
เบ๊าสฺ อิน มาเทอร์ฟัคกิน เฮ้าส
Mo bounce in the motherfuckin’ house
โม เบ๊าสฺ อิน มาเทอร์ฟัคกิน เฮ้าส
Bounce, bounce, bounce, bounce
เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ
Bounce, bounce, bounce
เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ
Bounce in the motherfuckin’ house
เบ๊าสฺ อิน มาเทอร์ฟัคกิน เฮ้าส
Bounce, mo bounce in the motherfuckin’ house
เบ๊าสฺ , โม เบ๊าสฺ อิน มาเทอร์ฟัคกิน เฮ้าส

Bounce like a motherfuckin’ ’64, sick flow
เบ๊าสฺ ไล๊ค อะ.-มาเทอร์ฟัคกิน ซิคตี้โฟร์, ซิ๊ค โฟลว์
Slick talk, spittin’ that Crisco
ซลิค ท๊อล์ค , สปิทดิน แด้ท คริสโค
Drop that shit, like a cholo at the dub show
ดรอพ แด้ท ชิท , ไล๊ค อะ.-โชโล แอ็ท ดับ โชว์
Can you hit the switch and pick it up and let the world know?
แคน ยู ฮิท สวิทช์ แอนด์ พิค อิท อั๊พ แอนด์ เล็ท เวิลด โนว์ ?
Homie if you’re broke, oh, no you don’t deserve hoes
โฮมี อิ๊ฟ ยู บโรค , โอ , โน ยู ด็อน ดิเสิฝ โฮ
All these fake boulders only gettin’ on my nerves though
ออล ฑิส เฟ้ค โบลเดอะ โอ๊นลี่ เกดดิน ออน มาย เนิ๊ร์ฝ โธ
I just cracked a 40, now I’m sippin’ out the straw slow
ไอ จั๊สท แคร๊ค อะ.โฟร์ตี้, นาว ไอ ซิบปิ่น เอ๊าท ซทรอ สโลว์
Little bit of ratchet, little boujee, you should all know
ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ แรชเอท , ลิ๊ทเทิ่ล บาวจิ, ยู เชิด ออล โนว์
Everybody got opinions, yeah, like assholes
เอวี่บอดี้ ก็อท โอะพีนยัน , เย่ , ไล๊ค แอสโฮล
You ain’t gotta worry ’bout those, ’cause they assholes
ยู อิ้นท กอททะ ว๊อร์รี่ เบาท โฑส , ค๊อส เด แอสโฮล
We just came to party, party, party, what you came for?
วี จั๊สท เคม ทู พ๊าร์ที่ , พ๊าร์ที่ , พ๊าร์ที่ , ว๊อท ยู เคม ฟอร์ ?
M-make the neighborhood bounce to this
เอ็ม -เม้ค เนเบอะฮุด เบ๊าสฺ ทู ดิส

When that shit goes down, the block get loud
เว็น แด้ท ชิท โกซ เดาน , บล๊อค เก็ท เลาด
In your backyard bumpin’ while we’re blazin’ out
อิน ยุร แบคคีหยาด บั้มปิน ไวล์ วี เบลซิน เอ๊าท
Make it bounce in the motherfuckin’ house
เม้ค อิท เบ๊าสฺ อิน มาเทอร์ฟัคกิน เฮ้าส
Mo bounce in the motherfuckin’ house
โม เบ๊าสฺ อิน มาเทอร์ฟัคกิน เฮ้าส
When that shit goes down, the block get loud
เว็น แด้ท ชิท โกซ เดาน , บล๊อค เก็ท เลาด
In your backyard bumpin’ while we’re blazin’ out
อิน ยุร แบคคีหยาด บั้มปิน ไวล์ วี รี เบลซิน เอ๊าท
Make it bounce in the motherfuckin’ house
เม้ค อิท เบ๊าสฺ อิน มาเทอร์ฟัคกิน เฮ้าส
Mo bounce in the motherfuckin’ house
โม เบ๊าสฺ อิน มาเทอร์ฟัคกิน เฮ้าส

Bounce, bounce, bounce, bounce
เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ
Bounce, bounce, bounce (to the red light)
เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ (ทู เร้ด ไล๊ท )
Bounce, bounce, bounce, bounce
เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ
Bounce, bounce, bounce (make your headlight)
เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ (เม้ค ยุร เฮดไลท์ )
Bounce, b-bounce, bounce, b-bounce
เบ๊าสฺ , บี -เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , บี -เบ๊าสฺ
Bounce, b-bounce, bounce (like a low-low)
เบ๊าสฺ , บี -เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ (ไล๊ค อะ.-โลว -โลว )
B-bounce, bounce, b-bounce (throw it up)
บี -เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , บี -เบ๊าสฺ (โธรว์ อิท อั๊พ )
Bounce (at the pole, pole)
เบ๊าสฺ (แอ็ท โพล , โพล )

Bounce that ass, bounce that ass, yeah bounce it
เบ๊าสฺ แด้ท อาซ , เบ๊าสฺ แด้ท อาซ , เย่ เบ๊าสฺ อิท
Puff the lah or get high off the contact
พัฟ เลช ออ เก็ท ไฮฮ ออฟฟ ค๊อนแทคท
Call the law, we gon’ make sure we come back
คอลลํ ลอว์ , วี ก็อน เม้ค ชัวร์ วี คัม แบ็ค
Fallin’ off, we ain’t ever been about that
แฟลลิน ออฟฟ , วี อิ้นท เอ๊เฝ่อร์ บีน อะเบ๊าท แด้ท
Hundred spokes spinnin’ on a chrome rim
ฮั๊นเดร็ด ซโพค สปินนิน ออน อะ.-คโรม ริม
I got a feelin’ that tonight we gon’ be goin’ in
ไอ ก็อท อะ.-ฟีลิน แด้ท ทูไน๊ท วี ก็อน บี โกอิน อิน
I’m with a few bad bitches and some grown men
ไอ วิธ อะ.-ฟิว แบ้ด บิดเชด แอนด์ ซัม กโรน เม็น
With the ice so cold, I feel like I’m Snowden
วิธ ไอ๊ซ์ โซ โคลด์ , ไอ ฟีล ไล๊ค ไอ สะโนว์เด็น
I feel like I’m rollin’, but the whole place geeked up
ไอ ฟีล ไล๊ค ไอ โรลลิน , บั๊ท โฮล เพลส กีก อั๊พ
Gettin’ hot in here, down to my wife beater
เกดดิน ฮอท อิน เฮียร , เดาน ทู มาย ไว๊ฟ เบทเทอร์
But you ain’t gotta worry, we ain’t dangerous
บั๊ท ยู อิ้นท กอททะ ว๊อร์รี่ , วี อิ้นท เดนเจอะรัซ
We came up
วี เคม อั๊พ
M-make the neighborhood bounce to this
เอ็ม -เม้ค เนเบอะฮุด เบ๊าสฺ ทู ดิส

When that shit goes down, the block get loud
เว็น แด้ท ชิท โกซ เดาน , บล๊อค เก็ท เลาด
In your backyard bumpin’ while we’re blazin’ out
อิน ยุร แบคคีหยาด บั้มปิน ไวล์ วี เบลซิน เอ๊าท
Make it bounce in the motherfuckin’ house
เม้ค อิท เบ๊าสฺ อิน มาเทอร์ฟัคกิน เฮ้าส
Mo bounce in the motherfuckin’ house
โม เบ๊าสฺ อิน มาเทอร์ฟัคกิน เฮ้าส
When that shit goes down, the block get loud
เว็น แด้ท ชิท โกซ เดาน , บล๊อค เก็ท เลาด
In your backyard bumpin’ while we’re blazin’ out
อิน ยุร แบคคีหยาด บั้มปิน ไวล์ วี รี เบลซิน เอ๊าท
Make it bounce in the motherfuckin’ house
เม้ค อิท เบ๊าสฺ อิน มาเทอร์ฟัคกิน เฮ้าส
Mo bounce in the motherfuckin’ house
โม เบ๊าสฺ อิน มาเทอร์ฟัคกิน เฮ้าส

Bounce, bounce, bounce, bounce
เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ
Bounce, bounce, bounce (to the red light)
เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ (ทู เร้ด ไล๊ท )
Bounce, bounce, bounce, bounce
เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ
Bounce, bounce, bounce (make your headlight)
เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ (เม้ค ยุร เฮดไลท์ )
Bounce, b-bounce, bounce, b-bounce
เบ๊าสฺ , บี -เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , บี -เบ๊าสฺ
Bounce, b-bounce, bounce (like a low-low)
เบ๊าสฺ , บี -เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ (ไล๊ค อะ.-โลว -โลว )
B-bounce, bounce, b-bounce (throw it up)
บี -เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , บี -เบ๊าสฺ (โธรว์ อิท อั๊พ )
Bounce (at the pole, pole)
เบ๊าสฺ (แอ็ท โพล , โพล )

Mo, m-m-mo bounce, blazin’ up
โม , เอ็ม -เอ็ม -โม เบ๊าสฺ , เบลซิน อั๊พ
Back, bumpin’, backyard bumpin’, the block get loud
แบ็ค , บั้มปิน , แบคคีหยาด บั้มปิน , บล๊อค เก็ท เลาด
Mo, m-m-m-mo bounce
โม , เอ็ม -เอ็ม -เอ็ม -โม เบ๊าสฺ
Backyard, backyard b-bumpin’
แบคคีหยาด , แบคคีหยาด บี -บั้มปิน
Backyard bumpin’, the block get loud
แบคคีหยาด บั้มปิน , บล๊อค เก็ท เลาด

When that shit goes down, the block get loud
เว็น แด้ท ชิท โกซ เดาน , บล๊อค เก็ท เลาด
In your backyard bumpin’ while we’re blazin’ out
อิน ยุร แบคคีหยาด บั้มปิน ไวล์ วี เบลซิน เอ๊าท
Make it bounce in the motherfuckin’ house
เม้ค อิท เบ๊าสฺ อิน มาเทอร์ฟัคกิน เฮ้าส
Mo bounce in the motherfuckin’ house
โม เบ๊าสฺ อิน มาเทอร์ฟัคกิน เฮ้าส
When that shit goes down, the block get loud
เว็น แด้ท ชิท โกซ เดาน , บล๊อค เก็ท เลาด
In your backyard bumpin’ while we’re blazin’ out
อิน ยุร แบคคีหยาด บั้มปิน ไวล์ วี รี เบลซิน เอ๊าท
Make it bounce in the motherfuckin’ house
เม้ค อิท เบ๊าสฺ อิน มาเทอร์ฟัคกิน เฮ้าส
Mo bounce in the motherfuckin’ house
โม เบ๊าสฺ อิน มาเทอร์ฟัคกิน เฮ้าส

Bounce, bounce, bounce, bounce
เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ
Bounce, bounce, bounce (to the red light)
เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ (ทู เร้ด ไล๊ท )
Bounce, bounce, bounce, bounce
เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ
Bounce, bounce, bounce (make your headlight)
เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ (เม้ค ยุร เฮดไลท์ )
Bounce, b-bounce, bounce, b-bounce
เบ๊าสฺ , บี -เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , บี -เบ๊าสฺ
Bounce, b-bounce, bounce (like a low-low)
เบ๊าสฺ , บี -เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ (ไล๊ค อะ.-โลว -โลว )
B-bounce, bounce, b-bounce (throw it up)
บี -เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , บี -เบ๊าสฺ (โธรว์ อิท อั๊พ )
Bounce
เบ๊าสฺ

 

 

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mo Bounce คำอ่านไทย Iggy Azalea

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น