เนื้อเพลง Stronger คำอ่านไทย Clean Bandit

Clean Bandit - Stronger

People tell me to be cautious
พี๊เพิ่ล เทลล มี ทู บี คอฌัซ
People tell me not to lose my self control
พี๊เพิ่ล เทลล มี น็อท ทู ลู้ส มาย เซลฟ์ คอนโทรล
People tell me to be flawless
พี๊เพิ่ล เทลล มี ทู บี ฟลอเล็ซ
People tell me not to let myself evolve
พี๊เพิ่ล เทลล มี น็อท ทู เล็ท ไมเซลฟ อีโฝ๊ลฝ

And I think I don’t really get it
แอนด์ ไอ ทริ๊งค ไอ ด็อน ริแอ็ลลิ เก็ท อิท
I think it’s all just a peculiar game
ไอ ทริ๊งค อิท ออล จั๊สท อะ.-พิคยูลเยอะ เกม
And soon I’ll wake up and I’ll forget it
แอนด์ ซูน ไอ เว้ค อั๊พ แอนด์ ไอ ฟอร์เก๊ท อิท
And everyone will know me by a different name
แอนด์ เอ๊วี่วัน วิล โนว์ มี บาย อะ.-ดีฟเฟอะเร็นท เนม

I wanted to be stronger
ไอ ว้อนท ทู บี สตองเกอร์
I wanted to be everything for you
ไอ ว้อนท ทู บี เอ๊วี่ติง ฟอร์ ยู
If I could be stronger would you believe
อิ๊ฟ ไอ เคิด บี สตองเกอร์ เวิด ยู บีลี๊ฝ
That I could love you like you want me to?
แด้ท ไอ เคิด ลัฝ ยู ไล๊ค ยู ว้อนท มี ทู ?

Love me like you want me to
ลัฝ มี ไล๊ค ยู ว้อนท มี ทู
Like you want me to
ไล๊ค ยู ว้อนท มี ทู
Love me like you want me to
ลัฝ มี ไล๊ค ยู ว้อนท มี ทู
Like you want me to
ไล๊ค ยู ว้อนท มี ทู

I held my breath every time
ไอ เฮ็ลด มาย บรี๊ทฺรฺ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์
I tried to keep myself dry
ไอ ทไร ทู คี๊พ ไมเซลฟ ดราย
But did I ask too much?
บั๊ท ดิด ไอ อาสคฺ ทู มัช ?
If I could do it again
อิ๊ฟ ไอ เคิด ดู อิท อะเกน
Would you believe what I said
เวิด ยู บีลี๊ฝ ว๊อท ไอ เซ็ด
That I still want that rush
แด้ท ไอ สทิลล ว้อนท แด้ท รัช

And I think I don’t really get it
แอนด์ ไอ ทริ๊งค ไอ ด็อน ริแอ็ลลิ เก็ท อิท
I think it’s all just a peculiar game
ไอ ทริ๊งค อิท ออล จั๊สท อะ.-พิคยูลเยอะ เกม
And soon I’ll wake up and I’ll forget it
แอนด์ ซูน ไอ เว้ค อั๊พ แอนด์ ไอ ฟอร์เก๊ท อิท
And everyone will know me by a different name
แอนด์ เอ๊วี่วัน วิล โนว์ มี บาย อะ.-ดีฟเฟอะเร็นท เนม

I wanted to be stronger
ไอ ว้อนท ทู บี สตองเกอร์
I wanted to be everything for you
ไอ ว้อนท ทู บี เอ๊วี่ติง ฟอร์ ยู
If I could be stronger would you believe
อิ๊ฟ ไอ เคิด บี สตองเกอร์ เวิด ยู บีลี๊ฝ
That I could love you like you want me to?
แด้ท ไอ เคิด ลัฝ ยู ไล๊ค ยู ว้อนท มี ทู ?

I want to be strong for you
ไอ ว้อนท ทู บี สทรอง ฟอร์ ยู
(Love me like you want me to, like you want me to)
(ลัฝ มี ไล๊ค ยู ว้อนท มี ทู , ไล๊ค ยู ว้อนท มี ทู )
I want to be strong for you
ไอ ว้อนท ทู บี สทรอง ฟอร์ ยู
(Love me like you want me to)
(ลัฝ มี ไล๊ค ยู ว้อนท มี ทู )
I want to be strong for you
ไอ ว้อนท ทู บี สทรอง ฟอร์ ยู
And I can, yes I can
แอนด์ ไอ แคน , เย็ซ ไอ แคน
If only you could promise that you will try too
อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยู เคิด พรอมอิซ แด้ท ยู วิล ธราย ทู
I’ll be there, I’ll be there
ไอ บี แดร์ , ไอ บี แดร์

I want to be strong for you
ไอ ว้อนท ทู บี สทรอง ฟอร์ ยู
If only you could promise that you will try too
อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยู เคิด พรอมอิซ แด้ท ยู วิล ธราย ทู
I’ll be there, I’ll be there
ไอ บี แดร์ , ไอ บี แดร์

I wanted to be stronger
ไอ ว้อนท ทู บี สตองเกอร์
I wanted to be everything for you
ไอ ว้อนท ทู บี เอ๊วี่ติง ฟอร์ ยู
If I could be stronger would you believe
อิ๊ฟ ไอ เคิด บี สตองเกอร์ เวิด ยู บีลี๊ฝ
That I could love you like you want me to?
แด้ท ไอ เคิด ลัฝ ยู ไล๊ค ยู ว้อนท มี ทู ?

I wanted to be stronger
ไอ ว้อนท ทู บี สตองเกอร์
I wanted to be everything for you
ไอ ว้อนท ทู บี เอ๊วี่ติง ฟอร์ ยู
If I could be stronger would you believe
อิ๊ฟ ไอ เคิด บี สตองเกอร์ เวิด ยู บีลี๊ฝ
That I could love you like you want me to?
แด้ท ไอ เคิด ลัฝ ยู ไล๊ค ยู ว้อนท มี ทู ?

Love me like you want me to
ลัฝ มี ไล๊ค ยู ว้อนท มี ทู
Like you want me to
ไล๊ค ยู ว้อนท มี ทู
Love me like you want me to
ลัฝ มี ไล๊ค ยู ว้อนท มี ทู
Like you want me to
ไล๊ค ยู ว้อนท มี ทู

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stronger คำอ่านไทย Clean Bandit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น