เนื้อเพลง Move Your Body คำอ่านไทย Sia

Sia - Move Your Body
Poetry in your body
โพเอ๊ทรี่ อิน ยุร บ๊อดี้
You got it in every way
ยู ก็อท อิท อิน เอ๊เฝอร์รี่ เวย์
And can’t you see it’s you I’m watching
แอนด์ แคน ยู ซี อิท ยู ไอ ว๊อทชิง
I am hot for you in every way
ไอ แอ็ม ฮอท ฟอร์ ยู อิน เอ๊เฝอร์รี่ เวย์
And turn around, let me see you
แอนด์ เทิร์น อะราวนฺดฺ , เล็ท มี ซี ยู
Wanna free you with my rhythm
วอนนา ฟรี ยู วิธ มาย ริธึ่ม
I know you can’t get enough
ไอ โนว์ ยู แคน เก็ท อีน๊าฟ
When I turn up with my rhythm
เว็น ไอ เทิร์น อั๊พ วิธ มาย ริธึ่ม

Your body’s poetry, speak to me
ยุร บ๊อดี้ โพเอ๊ทรี่ , สพี๊ค ทู มี
Won’t you let me be your rhythm tonight?
ว็อน ยู เล็ท มี บี ยุร ริธึ่ม ทูไน๊ท ?
Move your body, move your body
มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ , มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้
I wanna be your muse, use my music
ไอ วอนนา บี ยุร มยูส , ยู๊ส มาย มิ๊วสิค
And let me be your rhythm tonight
แอนด์ เล็ท มี บี ยุร ริธึ่ม ทูไน๊ท
Move your body, move your body
มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ , มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้
Your body’s poetry, speak to me
ยุร บ๊อดี้ โพเอ๊ทรี่ , สพี๊ค ทู มี
Won’t you let me be your rhythm tonight?
ว็อน ยู เล็ท มี บี ยุร ริธึ่ม ทูไน๊ท ?
Move your body, move your body
มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ , มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้
I wanna be your muse, use my music
ไอ วอนนา บี ยุร มยูส , ยู๊ส มาย มิ๊วสิค
And let me be your rhythm tonight
แอนด์ เล็ท มี บี ยุร ริธึ่ม ทูไน๊ท
Move your body, move your body
มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ , มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้

Poetry in your body
โพเอ๊ทรี่ อิน ยุร บ๊อดี้
Got you started or never end
ก็อท ยู สท๊าร์ท ออ เน๊เฝ่อร์ เอ็นด
Feel my rhythm in your system
ฟีล มาย ริธึ่ม อิน ยุร ซิ๊สเท่ม
This is heaven, I’m your only friend
ดิส อิส เฮ๊ฝเฝ่น , ไอ ยุร โอ๊นลี่ เฟรน
Feel the beat in your chest
ฟีล บีท อิน ยุร เชสทํ
Beat your chest like an animal
บีท ยุร เชสทํ ไล๊ค แอ๊นิมอล
Free the beast from its cage
ฟรี บี๊สท ฟรอม อิทซ เค้จ
Free the rage like an animal
ฟรี เร้จ ไล๊ค แอ๊นิมอล

Your body’s poetry, speak to me
ยุร บ๊อดี้ โพเอ๊ทรี่ , สพี๊ค ทู มี
Won’t you let me be your rhythm tonight?
ว็อน ยู เล็ท มี บี ยุร ริธึ่ม ทูไน๊ท ?
Move your body, move your body
มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ , มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้
I wanna be your muse, use my music
ไอ วอนนา บี ยุร มยูส , ยู๊ส มาย มิ๊วสิค
And let me be your rhythm tonight
แอนด์ เล็ท มี บี ยุร ริธึ่ม ทูไน๊ท
Move your body, move your body
มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ , มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้
Your body’s poetry, speak to me
ยุร บ๊อดี้ เอส โพเอ๊ทรี่ , สพี๊ค ทู มี
Won’t you let me be your rhythm tonight?
ว็อน ยู เล็ท มี บี ยุร ริธึ่ม ทูไน๊ท ?
Move your body, move your body
มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ , มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้
I wanna be your muse, use my music
ไอ วอนนา บี ยุร มยูส , ยู๊ส มาย มิ๊วสิค
And let me be your rhythm tonight
แอนด์ เล็ท มี บี ยุร ริธึ่ม ทูไน๊ท
Move your body, move your body
มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ , มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้

Your body’s poetry
ยุร บ๊อดี้ โพเอ๊ทรี่
Move your body for me
มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี
Your body’s poetry
ยุร บ๊อดี้ โพเอ๊ทรี่
Move your body for me
มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี
Me, me, me, me, me, me, me…
มี , มี , มี , มี , มี , มี , มี…

Your body’s poetry, speak to me
ยุร บ๊อดี้ โพเอ๊ทรี่ , สพี๊ค ทู มี
Won’t you let me be your rhythm tonight?
ว็อน ยู เล็ท มี บี ยุร ริธึ่ม ทูไน๊ท ?
Move your body, move your body
มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ , มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้
I wanna be your muse, use my music
ไอ วอนนา บี ยุร มยูส , ยู๊ส มาย มิ๊วสิค
And let me be your rhythm tonight
แอนด์ เล็ท มี บี ยุร ริธึ่ม ทูไน๊ท
Move your body, move your body
มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ , มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้
Your body’s poetry, speak to me
ยุร บ๊อดี้ โพเอ๊ทรี่ , สพี๊ค ทู มี
Won’t you let me be your rhythm tonight?
ว็อน ยู เล็ท มี บี ยุร ริธึ่ม ทูไน๊ท ?
Move your body, move your body
มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ , มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้
I wanna be your muse, use my music
ไอ วอนนา บี ยุร มยูส , ยู๊ส มาย มิ๊วสิค
And let me be your rhythm tonight
แอนด์ เล็ท มี บี ยุร ริธึ่ม ทูไน๊ท
Move your body, move your body
มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ , มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Move Your Body คำอ่านไทย Sia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น