เนื้อเพลง Kiss It Better คำอ่านไทย Rihanna

Rihanna - Kiss It Better

Kiss it, kiss it better, baby
คิซ อิท , คิซ อิท เบ๊ทเท่อร์ , เบ๊บี้
Kiss it, kiss it better, baby
คิซ อิท , คิซ อิท เบ๊ทเท่อร์ , เบ๊บี้

Been waiting on that sunshine
บีน เว้ททิง ออน แด้ท ซันชาย
Boy, I think I need that back
บอย , ไอ ทริ๊งค ไอ นี๊ด แด้ท แบ็ค
Can’t do it like that
แคน ดู อิท ไล๊ค แด้ท
No one else gon’ get it like that
โน วัน เอ๊ลส ก็อน เก็ท อิท ไล๊ค แด้ท
So why argue? You yell, but you take me back
โซ วาย อ๊าร์กิว ?ยู เยลล , บั๊ท ยู เท้ค มี แบ็ค
Who cares when it feels like crack?
ฮู แคร์ เว็น อิท ฟีล ไล๊ค แคร๊ค ?
Boy you know that you always do it right
บอย ยู โนว์ แด้ท ยู ออลเว ดู อิท ไร๊ท
Man, fuck your pride, just take it on back, boy
แมน , ฟัค ยุร ไพรด์ , จั๊สท เท้ค อิท ออน แบ็ค , บอย
Take it on back boy, take it back all night
เท้ค อิท ออน แบ็ค บอย , เท้ค อิท แบ็ค ออล ไน๊ท
Just take it on back, take it on back
จั๊สท เท้ค อิท ออน แบ็ค , เท้ค อิท ออน แบ็ค
Mmm, do what you gotta do, keep me up all night
อึม , ดู ว๊อท ยู กอททะ ดู , คี๊พ มี อั๊พ ออล ไน๊ท
Hurting vibe, man, and it hurts inside when I look you in your eye
เฮิร์ททิง วายพฺ , แมน , แอนด์ อิท เฮิร์ท อิ๊นไซด์ เว็น ไอ ลุ๊ค ยู อิน ยุร อาย

[Chorus:]
[ค๊อรัส :]
What are you willing to do?
ว๊อท แอ ยู วิลลิง ทู ดู ?
Oh, tell me what you’re willing to do?
โอ , เทลล มี ว๊อท ยู วิลลิง ทู ดู ?
Kiss it, kiss it better, baby
คิซ อิท , คิซ อิท เบ๊ทเท่อร์ , เบ๊บี้
Oh, what are you willing to do?
โอ , ว๊อท แอ ยู วิลลิง ทู ดู ?
Oh, tell me what you’re willing to do?
โอ , เทลล มี ว๊อท ยู วิลลิง ทู ดู ?
Kiss it, kiss it better, baby
คิซ อิท , คิซ อิท เบ๊ทเท่อร์ , เบ๊บี้

Been waiting on that sunshine
บีน เว้ททิง ออน แด้ท ซันชาย
Boy, I think I need that back
บอย , ไอ ทริ๊งค ไอ นี๊ด แด้ท แบ็ค
Can’t do it like that
แคน ดู อิท ไล๊ค แด้ท
No one else gonna get it like that
โน วัน เอ๊ลส กอนนะ เก็ท อิท ไล๊ค แด้ท
So why are you, you here? Here to take me back?
โซ วาย แอ ยู , ยู เฮียร ?เฮียร ทู เท้ค มี แบ็ค ?
Who cares when it feels like crack?
ฮู แคร์ เว็น อิท ฟีล ไล๊ค แคร๊ค ?
Boy, you know that you always do it right
บอย , ยู โนว์ แด้ท ยู ออลเว ดู อิท ไร๊ท
Man, fuck your pride, just take it on back, boy
แมน , ฟัค ยุร ไพรด์ , จั๊สท เท้ค อิท ออน แบ็ค , บอย
Take it on back boy, take it back all night
เท้ค อิท ออน แบ็ค บอย , เท้ค อิท แบ็ค ออล ไน๊ท
Just take it on back, take it on back
จั๊สท เท้ค อิท ออน แบ็ค , เท้ค อิท ออน แบ็ค
Mmm, do what you gotta do, keep me up all night
อึม , ดู ว๊อท ยู กอททะ ดู , คี๊พ มี อั๊พ ออล ไน๊ท
Hurting vibe, man, and it hurts inside when I look you in your eye
เฮิร์ททิง วายพฺ , แมน , แอนด์ อิท เฮิร์ท อิ๊นไซด์ เว็น ไอ ลุ๊ค ยู อิน ยุร อาย

[Chorus:]
[ค๊อรัส :]
What are you willing to do?
ว๊อท แอ ยู วิลลิง ทู ดู ?
Oh, tell me what you’re willing to do?
โอ , เทลล มี ว๊อท ยู วิลลิง ทู ดู ?
Kiss it, kiss it better, baby
คิซ อิท , คิซ อิท เบ๊ทเท่อร์ , เบ๊บี้
Oh, what are you willing to do?
โอ , ว๊อท แอ ยู วิลลิง ทู ดู ?
Oh, tell me what you’re willing to do?
โอ , เทลล มี ว๊อท ยู วิลลิง ทู ดู ?
Kiss it, kiss it better, baby
คิซ อิท , คิซ อิท เบ๊ทเท่อร์ , เบ๊บี้

I’ve been waiting up all night
ไอ บีน เว้ททิง อั๊พ ออล ไน๊ท
Baby, tell me what’s wrong
เบ๊บี้ , เทลล มี ว๊อท รอง
Gonna make it right
กอนนะ เม้ค อิท ไร๊ท
Make it all night long
เม้ค อิท ออล ไน๊ท ลอง
I’ve been waiting up all night
ไอ บีน เว้ททิง อั๊พ ออล ไน๊ท
Baby, tell me what’s wrong
เบ๊บี้ , เทลล มี ว๊อท รอง
Go on and make it right
โก ออน แอนด์ เม้ค อิท ไร๊ท
Make it all night long
เม้ค อิท ออล ไน๊ท ลอง
Man, fuck your pride, just take it on back
แมน , ฟัค ยุร ไพรด์ , จั๊สท เท้ค อิท ออน แบ็ค
Just take it on back bae, take it back all night
จั๊สท เท้ค อิท ออน แบ็ค เป้, เท้ค อิท แบ็ค ออล ไน๊ท
Just take it on back, take it on back
จั๊สท เท้ค อิท ออน แบ็ค , เท้ค อิท ออน แบ็ค
Mmm, do what you gotta do, keep me up all night
อึม , ดู ว๊อท ยู กอททะ ดู , คี๊พ มี อั๊พ ออล ไน๊ท
Hurting vibe, and it hurts inside when I look you in your eye
เฮิร์ทิง วายพฺ , แอนด์ อิท เฮิร์ท อิ๊นไซด์ เว็น ไอ ลุ๊ค ยู อิน ยุร อาย

 

[Chorus:]
[ค๊อรัส :]
What are you willing to do?
ว๊อท แอ ยู วิลลิง ทู ดู ?
Oh, tell me what you’re willing to do?
โอ , เทลล มี ว๊อท ยู วิลลิง ทู ดู ?
Kiss it, kiss it better, baby
คิซ อิท , คิซ อิท เบ๊ทเท่อร์ , เบ๊บี้
Oh, what are you willing to do?
โอ , ว๊อท แอ ยู วิลลิง ทู ดู ?
Oh, tell me what you’re willing to do?
โอ , เทลล มี ว๊อท ยู วิลลิง ทู ดู ?
Kiss it, kiss it better, baby
คิซ อิท , คิซ อิท เบ๊ทเท่อร์ , เบ๊บี้
What are you willing to do?
ว๊อท แอ ยู วิลลิง ทู ดู ?
Oh, tell me what you’re willing to do?
โอ , เทลล มี ว๊อท ยู วิลลิง ทู ดู ?
Kiss it, kiss it better, baby
คิซ อิท , คิซ อิท เบ๊ทเท่อร์ , เบ๊บี้
Oh, what are you willing to do?
โอ , ว๊อท แอ ยู วิลลิง ทู ดู ?
Oh (tell me, baby), tell me what you’re willing to do?
โอ (เทลล มี , เบ๊บี้ ), เทลล มี ว๊อท ยู วิลลิง ทู ดู ?
Kiss it, kiss it better, baby
คิซ อิท , คิซ อิท เบ๊ทเท่อร์ , เบ๊บี้
Kiss it, kiss it better, baby
คิซ อิท , คิซ อิท เบ๊ทเท่อร์ , เบ๊บี้
Kiss it, kiss it better, baby
คิซ อิท , คิซ อิท เบ๊ทเท่อร์ , เบ๊บี้

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kiss It Better คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น