เนื้อเพลง No Limit คำอ่านไทย Usher

Usher - No Limit

Make you say uh, no limit
เม้ค ยู เซย์ อา , โน ลิ๊หมิท
Got that Master P, no limit, baby
ก็อท แด้ท ม๊าสเต้อร์ พี , โน ลิ๊หมิท , เบ๊บี้
Give you that Black Card, no limit
กี๊ฝ ยู แด้ท แบล๊ค ค้าร์ด , โน ลิ๊หมิท
Just know when you roll with a nigga like me
จั๊สท โนว์ เว็น ยู โรลล วิธ นิกงา ไล๊ค มี
There’s no limit, baby
แดร์ โน ลิ๊หมิท , เบ๊บี้
Make you say uh, no limit
เม้ค ยู เซย์ อา , โน ลิ๊หมิท
I C-Murder that, no limit, baby
ไอ ซี -เม๊อร์เด้อร์ แด้ท , โน ลิ๊หมิท , เบ๊บี้
Give you that ghetto D girl, no limit
กี๊ฝ ยู แด้ท เกทโท ดี เกิร์ล , โน ลิ๊หมิท
Just know when you roll with a nigga like me
จั๊สท โนว์ เว็น ยู โรลล วิธ นิกงา ไล๊ค มี
There’s no limit, baby
แดร์ โน ลิ๊หมิท , เบ๊บี้

You know you’re fine, baby, you know that you’re fine
ยู โนว์ ยู ไฟน , เบ๊บี้ , ยู โนว์ แด้ท ยู ไฟน
I’m just tryna make you mine
ไอ จั๊สท ทายนา เม้ค ยู ไมน์
Tryna make you mine, yeah I’m tryna make you mine
ทายนา เม้ค ยู ไมน์ , เย่ ไอ ทายนา เม้ค ยู ไมน์
Put a tingle in your spine
พุท ทิงเกิล อิน ยุร ซไพน
We got a vibe, we got a wave
วี ก็อท วายพฺ , วี ก็อท เว๊ฝ
You should ride on it
ยู เชิด ไรด์ ออน อิท
All the places I could take
ออล เพลส ไอ เคิด เท้ค
You, girl is limitless
ยู , เกิร์ล อิส ลีมอิทเล็ซ
So if you never been
โซ อิ๊ฟ ยู เน๊เฝ่อร์ บีน
Girl I would just love to take you there
เกิร์ล ไอ เวิด จั๊สท ลัฝ ทู เท้ค ยู แดร์
You don’t have to worry ’bout a thing
ยู ด็อน แฮ็ฝ ทู ว๊อร์รี่ เบาท ทริง
I got it, let me show you better than
ไอ ก็อท อิท , เล็ท มี โชว์ ยู เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น

‘Cause I may not know you, just let me hold you
ค๊อส ไอ เมย์ น็อท โนว์ ยู , จั๊สท เล็ท มี โฮลด์ ยู
You be my soldier, and you from the ‘Nolia
ยู บี มาย โซ๊ลเจ้อร์ , แอนด์ ยู ฟรอม โนลีอา

Make you say uh, no limit
เม้ค ยู เซย์ อา , โน ลิ๊หมิท
Got that Master P, no limit, baby
ก็อท แด้ท ม๊าสเต้อร์ พี , โน ลิ๊หมิท , เบ๊บี้
Give you that Black Card, no limit
กี๊ฝ ยู แด้ท แบล๊ค ค้าร์ด , โน ลิ๊หมิท
Just know when you roll with a nigga like me
จั๊สท โนว์ เว็น ยู โรลล วิธ นิกงา ไล๊ค มี
There’s no limit, baby
แดร์ โน ลิ๊หมิท , เบ๊บี้
Make you say uh, no limit
เม้ค ยู เซย์ อา , โน ลิ๊หมิท
I C-Murder that, no limit, baby
ไอ ซี -เม๊อร์เด้อร์ แด้ท , โน ลิ๊หมิท , เบ๊บี้
Give you that ghetto D girl, no limit
กี๊ฝ ยู แด้ท เกทโท ดี เกิร์ล , โน ลิ๊หมิท
Just know when you roll with a nigga like me
จั๊สท โนว์ เว็น ยู โรลล วิธ นิกงา ไล๊ค มี
There’s no limit, baby
แดร์ โน ลิ๊หมิท , เบ๊บี้

Cars on decline, baby, the cars on decline
คารํ ออน ดีไคลน์ , เบ๊บี้ , คารํ ออน ดีไคลน์
You roll with me, you miss shine
ยู โรลล วิธ มี , ยู มิซ ไชน์
Baby, we shine. Yeah, lil mama, we shine
เบ๊บี้ , วี ไชน์ .เย่ , ลิล มามะ , วี ไชน์
Just pick a destination
จั๊สท พิค เดซทิเนฌัน
Go ‘head show me you can get like everything
โก เฮด โชว์ มี ยู แคน เก็ท ไล๊ค เอ๊วี่ติง
Show me like any car, any house
โชว์ มี ไล๊ค เอ๊นี่ คารํ , เอ๊นี่ เฮ้าส
Baby, you can get like any ring, anything
เบ๊บี้ , ยู แคน เก็ท ไล๊ค เอ๊นี่ ริง , เอนอิธิง
You knock it, knock it down
ยู น๊อค อิท , น๊อค อิท เดาน
All through the night, all through the day yeah
ออล ทรู ไน๊ท , ออล ทรู เดย์ เย่
I knock that pussy out
ไอ น๊อค แด้ท พุซซิ เอ๊าท
Baby, you call me Sugar Ray yeah
เบ๊บี้ , ยู คอลลํ มี ชู๊ก้าร เรย์ เย่

‘Cause I may not know you, just let me hold you
ค๊อส ไอ เมย์ น็อท โนว์ ยู , จั๊สท เล็ท มี โฮลด์ ยู
You be my soldier, and you from the ‘Nolia
ยู บี มาย โซ๊ลเจ้อร์ , แอนด์ ยู ฟรอม โนลีอา

Make you say uh, no limit
เม้ค ยู เซย์ อา , โน ลิ๊หมิท
Got that Master P, no limit, baby
ก็อท แด้ท ม๊าสเต้อร์ พี , โน ลิ๊หมิท , เบ๊บี้
Give you that Black Card, no limit
กี๊ฝ ยู แด้ท แบล๊ค ค้าร์ด , โน ลิ๊หมิท
Just know when you roll with a nigga like me
จั๊สท โนว์ เว็น ยู โรลล วิธ นิกงา ไล๊ค มี
There’s no limit, baby
แดร์ โน ลิ๊หมิท , เบ๊บี้
Make you say uh, no limit
เม้ค ยู เซย์ อา , โน ลิ๊หมิท
I C-Murder that, no limit, baby
ไอ ซี -เม๊อร์เด้อร์ แด้ท , โน ลิ๊หมิท , เบ๊บี้
Give you that ghetto D girl, no limit
กี๊ฝ ยู แด้ท เกทโท ดี เกิร์ล , โน ลิ๊หมิท
Just know when you roll with a nigga like me
จั๊สท โนว์ เว็น ยู โรลล วิธ นิกงา ไล๊ค มี
There’s no limit, baby
แดร์ โน ลิ๊หมิท , เบ๊บี้

[Young Thug:]
[ยัง ธัก :]
You finer than wine, baby girl, I ain’t lying
ยู ฟายเนอร์ แฑ็น ไวน์ , เบ๊บี้ เกิร์ล , ไอ อิ้นท ลิยิง
Make my homies drop a dime
เม้ค มาย โฮมี ดรอพ ไดม
Commit a crime, jeopardize my lifeline
ค็อมมีท ไคร์ม , เจพเออะไดส มาย ไลฟ์ไลน์
Just to see your vital signs
จั๊สท ทู ซี ยุร ไฝ๊ท่อล ซายน
Ain’t no limit, babe we do it larger
อิ้นท โน ลิ๊หมิท , เบ้บ วี ดู อิท ลาร์เจอ
Ain’t no limit babe when you a starter
อิ้นท โน ลิ๊หมิท เบ้บ เว็น ยู ซทาเทอะ
Martyr outsmart the Rari, Rari
มาเทอะ เอาท์สมาร์ท เรริ, เรริ
Fill the session with Bacardi Barbies
ฟิลล เซ๊ซชั่น วิธ เบคาดี บารไบส์
Kerosene, kerosene
เคโระซีน , เคโระซีน
Promise spin, washing machine
พรอมอิซ สพิน , ว๊อชชิง แมชชีน
Thin-waisted primadonna
ทริน -เว๊สท พรีมะดอนนะ
Never limit, I’m a stoner
เน๊เฝ่อร์ ลิ๊หมิท , ไอ สโตเนอร์
Tinted out, them never renters
ทินท เอ๊าท , เด็ม เน๊เฝ่อร์ รีนเตอร์
Fuck them boys, they always ‘ginners
ฟัค เด็ม บอย , เด ออลเว จินเนอร์
Polished sheen and rag denim
โพ๊ลิช ฌีน แอนด์ แร๊ก เดนิม
I’ma spend my night with ‘dem
ไอ สเพ็นด มาย ไน๊ท วิธ เดม
I could put karats all over you
ไอ เคิด พุท แคแร็ท ออล โอ๊เฝ่อร ยู
Karats all over you
แคแร็ท ออล โอ๊เฝ่อร ยู
Never mind, we only poppin’ shit
เน๊เฝ่อร์ ไมนด์ , วี โอ๊นลี่ พอพปิน ชิท
Man I been getting high with these fools
แมน ไอ บีน เกดดดิ้ง ไฮฮ วิธ ฑิส ฟูล
And she said all her friends fake, was solo rocking
แอนด์ ชี เซ็ด ออล เฮอ เฟรน เฟ้ค , วอส โซ๊โล่ ร๊อคคิง
And she a real bad bad bitch, she ain’t gotta Photoshop it
แอนด์ ชี เรียล แบ้ด แบ้ด บิช , ชี อิ้นท กอททะ โฟโทสฌ็อพ อิท

Uh, no limit
อา , โน ลิ๊หมิท
I C-Murder that, no limit, baby
ไอ ซี -เม๊อร์เด้อร์ แด้ท , โน ลิ๊หมิท , เบ๊บี้
Give you that ghetto D girl, no limit
กี๊ฝ ยู แด้ท เกทโท ดี เกิร์ล , โน ลิ๊หมิท
Just know when you roll with a nigga like me
จั๊สท โนว์ เว็น ยู โรลล วิธ นิกงา ไล๊ค มี
There’s no limit, baby
แดร์ โน ลิ๊หมิท , เบ๊บี้

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Limit คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น