เนื้อเพลง Location คำอ่านไทย Khalid

Khalid - Location
Send me your location let’s
เซ็นด มี ยุร โลเคฌัน เล็ท
Focus on communicating ’cause
โฟ๊คัส ออน คอมมูนิเคชั่น ค๊อส
I just need the time and place to come through
ไอ จั๊สท นี๊ด ไทม์ แอนด์ เพลส ทู คัม ทรู
(Place to come through)
(เพลส ทู คัม ทรู )
Send me your location let’s
เซ็นด มี ยุร โลเคฌัน เล็ท
Ride the vibrations
ไรด์ ไฝบเรฌัน
I don’t need nothing else but you
ไอ ด็อน นี๊ด นอตติง เอ๊ลส บั๊ท ยู

At times I wonder why I fool with you
แอ็ท ไทม์ ไอ วั๊นเด้อร วาย ไอ ฟูล วิธ ยู
But this is new to me, this is new to you
บั๊ท ดิส อิส นิว ทู มี , ดิส อิส นิว ทู ยู
Initially, I didn’t wanna fall for you
อินีฌแอ็ลลิ , ไอ ดินอฺ วอนนา ฟอลล์ ฟอร์ ยู
Gather my attention it was all for you, so don’t
แก๊เธ่อร์ มาย แอ็ทเทนฌัน อิท วอส ออล ฟอร์ ยู , โซ ด็อน
Take advantage, don’t leave my heart damaged
เท้ค แอดแฝ๊นเทจ , ด็อน ลี๊ฝ มาย ฮาร์ท แด๊เหมจ
To understand that things go a little bit better when you plan it
ทู อั๊นเด้อรสแทนด แด้ท ทริง โก อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล บิท เบ๊ทเท่อร์ เว็น ยู แพลน อิท

So won’t you send me, your location let’s
โซ ว็อน ที ยู เซ็นด มี , ยุร โลเคฌัน เล็ท
Focus on communicating ’cause
โฟ๊คัส ออน คอมมูนิเคชั่น ค๊อส
I just need the time and place to come through
ไอ จั๊สท นี๊ด ไทม์ แอนด์ เพลส ทู คัม ทรู
Send me your location let’s
เซ็นด มี ยุร โลเคฌัน เล็ท
Ride the vibrations
ไรด์ ไฝบเรฌัน
I don’t need nothing else but you
ไอ ด็อน นี๊ด นอติง เอ๊ลส บั๊ท ยู

I don’t wanna fall in love off of subtweets so
ไอ ด็อน วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ ออฟฟ อ็อฝ ซัพทวิทซ โซ
Let’s keep personal
เล็ท คี๊พ เพอซแน็ล
I got a lot of cool spots that we can go
ไอ ก็อท อะ.-ล็อท อ็อฝ คูล สพอท แด้ท วี แคน โก
Tell me what’s the move and I got you
เทลล มี ว๊อท มู๊ฝ แอนด์ ไอ ก็อท ยู
I’m only acting like this cause I like you
ไอ โอ๊นลี่ แอ๊คทิง ไล๊ค ดิส ค๊อส ไอ ไล๊ค ยู
Just give me the vibe to slide then
จั๊สท กี๊ฝ มี วายพฺ ทู สไล๊ด เด็น
I might make you mine by the night
ไอ ไมท เม้ค ยู ไมน์ บาย ไน๊ท

Send me your location let’s
เซ็นด มี ยุร โลเคฌัน เล็ท
Focus on communicating ’cause
โฟ๊คัส ออน คอมมูนิเคชั่น ค๊อส
I just need the time and place to come through
ไอ จั๊สท นี๊ด ไทม์ แอนด์ เพลส ทู คัม ทรู
(Place to come through)
(เพลส ทู คัม ทรู )
Send me your location let’s
เซ็นด มี ยุร โลเคฌัน เล็ท
Ride the vibrations
ไรด์ ไฝบเรฌัน
I don’t need nothing else but you
ไอ ด็อน นี๊ด นอตติง เอ๊ลส บั๊ท ยู

Ride, ride, ride, come and vibe with me tonight
ไรด์ , ไรด์ , ไรด์ , คัม แอนด์ วายพฺ วิธ มี ทูไน๊ท
I don’t need nothing else but you
ไอ ด็อน นี๊ด นอตติง เอ๊ลส บั๊ท ยู
(I don’t need nothing else but you)
ไอ ด็อน นี๊ด นอตติง เอ๊ลส บั๊ท ยู
Ride, ride, ride, come and vibe with me tonight
ไรด์ , ไรด์ , ไรด์ , คัม แอนด์ วายพฺ วิธ มี ทูไน๊ท
I don’t need nothing else but you
ไอ ด็อน นี๊ด นอตติง เอ๊ลส บั๊ท ยู
Nothing else but you
นอตติง เอ๊ลส บั๊ท ยู
I don’t need nothing else but you
ไอ ด็อน นี๊ด นอตติง เอ๊ลส บั๊ท ยู

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Location คำอ่านไทย Khalid

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น