เนื้อเพลง THat Part คำอ่านไทย ScHoolboy Q

ScHoolboy Q - THat Part

Me no conversate with the fake, that part
มี โน คอนเวอร์แซท วิธ เฟ้ค , แด้ท พาร์ท
All my bitches independent bitches, that part
ออล มาย บิดเชด อินดีเพ๊นเด้นท บิดเชด , แด้ท พาร์ท
I just want the paper, that part
ไอ จั๊สท ว้อนท เพ๊เพ่อร์ , แด้ท พาร์ท
All my bitches flavored
ออล มาย บิดเชด ฟเลเฝอะ
That part, that part, that part, that part
แด้ท พาร์ท , แด้ท พาร์ท , แด้ท พาร์ท , แด้ท พาร์ท

Ayy! That part
อาย ! แด้ท พาร์ท
Bang this shit in the hood one time
แบง ดิส ชิท อิน ฮุด วัน ไทม์
Lil bitch I’m back and poppin’
ลิล บิช ไอ แบ็ค แอนด์ พอพปิน
Tell that ugly bitch to move away, I need more options
เทลล แด้ท อั๊กลี่ บิช ทู มู๊ฝ อะเวย์ , ไอ นี๊ด โม อ๊อพชั่น
Broke then fix your pockets, all I do is profit
บโรค เด็น ฟิกซ์ ยุร พ๊อคเค่ท , ออล ไอ ดู อิส โพร๊ฝิต

Quarter million, switchin’ lanes… that part
คว๊อร์เท่อร มิ๊ลเลี่ยน , สวิทชิน เลน…แด้ท พาร์ท
Bet my bitch move the same old thing… that part
เบ๊ท มาย บิช มู๊ฝ เซม โอลด์ธิง…แด้ท พาร์ท
405 with the gun off safe… that part
โฟฮันเดรด แอนด์ ไฟร์ วิธ กัน ออฟฟ เซฟ…แด้ท พาร์ท
Ayy I’m still tryna make that plate
อาย ไอ สทิลล ทายนา เม้ค แด้ท เพล๊ท
Bitch up on the Q’s your fate
บิช อั๊พ ออน คิว ยุร เฟ้ท
Style on top of style, nigga
สไทล์ ออน ท๊อพ อ็อฝ สไทล์ , นิกงา
Five years I’ve been rich, nigga
ไฟฝ เยียร์ ไอ บีน ริ๊ช , นิกงา
Drove Bimmers down Fig, nigga
ดโรฝ บิมเมอร์ เดาน ฟิก , นิกงา
Pushed Porsches down Broadway
พุช โพช เดาน บอร์ดเวย์
I’ve been doggin’ different hoes, nigga
ไอ บีน ดอคกิน ดีฟเฟอะเร็นท โฮ , นิกงา
Got a chain that’s worth the Rolls, nigga
ก็อท อะ.-เชน แด้ท เอส เวิร์ธ โรลล , นิกงา
Got an engine back with the top in it
ก็อท เอ๊นจิ้น แบ็ค วิธ ท๊อพ อิน อิท
Nigga drivin’ it like it’s a bomb in it
นิกงา ดรายวิน อิท ไล๊ค อิท เอส อะ.-บอมบฺ อิน อิท

Me no conversate with the fake, that part
มี โน คอนเวอร์เซท วิธ เฟ้ค , แด้ท พาร์ท
All my bitches independent bitches, that part
ออล มาย บิดเชด อินดีเพ๊นเด้นท บิดเชด , แด้ท พาร์ท
I just want the paper, that part
ไอ จั๊สท ว้อนท เพ๊เพ่อร์ , แด้ท พาร์ท
All my bitches flavored
ออล มาย บิดเชด ฟเลเฝอะ
That part, that part, that part, that part
แด้ท พาร์ท , แด้ท พาร์ท , แด้ท พาร์ท , แด้ท พาร์ท

[Kanye West:]
[เคนยี เว๊สท :]
Okay, okay, okay
โอเค , โอเค , โอเค
Okay, okay, okay! (That part)
โอเค , โอเค , โอเค ! (แด้ท พาร์ท )
Beggars can’t be choosers, bitch this ain’t Chipotle
เบ๊กก้าร์ แคน ที บี ชูเซอร์, บิช ดิส อิ้นท ชิพโพทเทล
Nigga with an attitude, I feel like O’Shea
นิกงา วิธ แอ๊ททิจูด , ไอ ฟีล ไล๊ค โอ ชีเอ
Walkin’, livin’ legend, man I feel like Kobe
วอคกิน , ลีฝอิน เล๊เจ้นด , แมน ไอ ฟีล ไล๊ค โกบี
I just left the strip club, got some glitter on me
ไอ จั๊สท เล๊ฟท ซทริพ คลับ , ก็อท ซัม กลีทเทอะ ออน มี
Wifey gonna kill me, she the female OJ
วายฟี กอนนะ คิลล์ มี , ชี ฟี๊เมล โอเจ
Y’all don’t feel me, man this ain’t okay
วาย ออล ด็อน ฟีล มี , แมน ดิส อิ้นท โอเค
Four Seasons, take a shower, new clothes, I’m reloaded
โฟ ซี๊ซั่น , เท้ค อะ.-เช๊าเว่อร์ , นิว คโลฑ , ไอ รีโลด
Rich nigga, still eatin’ catfish
ริ๊ช นิกงา , สทิลล อีดิน แคทฟิฟธ
That bitch ain’t really bad, that’s a catfish
แด้ท บิช อิ้นท ริแอ็ลลิ แบ้ด , แด้ท อะ.-แคทฟิฟธ
If I walk up out of Saks Fifth
อิ๊ฟ ไอ ว๊อล์ค อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ แซกซฺ ฟิฟธ
Have the paparazzi doin’ backflips
แฮ็ฝ ปาปาเรซซี่ โดย แบคฟลิพ
If I lay you down on the mattress
อิ๊ฟ ไอ เลย์ ยู เดาน ออน แมททเร็ซ
Blow the back out ’til you backless
โบลว์ แบ็ค เอ๊าท ทิล ยู แบ็คลีส
Thick, we already established
ทริ๊ค , วี ออลเร๊ดี้ เอสแท๊บบลิช
She just got ’em done, bra-strapless
ชี จั๊สท ก็อท ดัน , บรา -ซทแรพเล็ซ
Yeah! Okay, okay, okay
เย่ ! โอเค , โอเค , โอเค
Okay, okay, okay! (That part)
โอเค , โอเค , โอเค ! (แด้ท พาร์ท )
Beggars can’t be choosers, bitch this ain’t Chipotle (That part)
เบ๊กก้าร์ แคน บี ชูเซอร์, บิช ดิส ainที ชิพโพทเทล (แด้ท พาร์ท )
Nigga with an attitude, I feel like O’Shea (That part)
นิกงา วิธ แอ๊ททิจูด , ไอ ฟีล ไล๊ค โอ ชีเอ (แด้ท พาร์ท )
Walkin’, livin’ legend, man I feel like Kobe (That part)
วอคกิน , ลีฝอิน เล๊เจ้นด , แมน ไอ ฟีล ไล๊ค โกบี (แด้ท พาร์ท )

Me no conversate with the fake, that part
มี โน คอนเวอร์เซท วิธ เฟ้ค , แด้ท พาร์ท
All my bitches independent bitches, that part
ออล มาย บิดเชด อินดีเพ๊นเด้นท บิดเชด , แด้ท พาร์ท
I just want the paper, that part
ไอ จั๊สท ว้อนท เพ๊เพ่อร์ , แด้ท พาร์ท
All my bitches flavored
ออล มาย บิดเชด ฟเลเฝอะ
That part, that part, that part, that part
แด้ท พาร์ท , แด้ท พาร์ท , แด้ท พาร์ท , แด้ท พาร์ท

Ayy! That part
อาย ! แด้ท พาร์ท
Bang this shit in the hood one time
แบง ดิส ชิท อิน ฮุด วัน ไทม์
Lil bitch I’m back and poppin’
ลิล บิช ไอ เอ็ม แบ็ค แอนด์ พอพปิน
Tell that ugly bitch to move away, I need more options
เทลล แด้ท อั๊กลี่ บิช ทู มู๊ฝ อะเวย์ , ไอ นี๊ด โม อ๊อพชั่น
Broke then fix your pockets, all I do is profit
บโรค เด็น ฟิกซ์ ยุร พ๊อคเค่ท , ออล ไอ ดู อิส โพร๊ฝิต

Few million made and still ain’t changed… that part
ฟิว มิ๊ลเลี่ยน เมด แอนด์ สทิลล อิ้นท เชงเกิ้น… แด้ท พาร์ท
Me, my girl got matchin’ bling… that part
มี , มาย เกิร์ล ก็อท แมทชิน บีลิ่ง…แด้ท พาร์ท
I’ma get so blowed, I’ma lose my brain… that part
ไอ เก็ท โซ โบลว์ , ไอ ลู้ส มายบราอิ้น…แด้ท พาร์ท
Me and Ab-Soul only thing go straight
มี แอนด์ แอบ-โซล โอ๊นลี่ ทริง โก สเทร๊ท
Need me a bitch that’ll go both ways
นี๊ด มี อะ.-บิช แด้ท โก โบทรฺ เวย์
Style on top of style, nigga
สไทล์ ออน ท๊อพ อ็อฝ สไทล์ , นิกงา
Since a youngin’ I wanted to ball, nigga
ซิ๊นซ อะ.-ยังงิน ไอ ว้อนท ทู บอล , นิกงา
Had a pistol in my drawls, nigga
แฮ็ด อะ.-พิ๊สท่อล อิน มาย ดรอล , นิกงา
When I was broke, I had the sauce, nigga
เว็น ไอ วอส บโรค , ไอ แฮ็ด ซ๊อซ , นิกงา
Got a Chevy with side to side on it
ก็อท อะ.-เชฝวี่ วิธ ไซด์ ทู ไซด์ ออน อิท
Hundred spokes, the dang-d-dangs on it
ฮั๊นเดร็ด ซโพค , แดง –แดง ออน อิท
Got a chopper that stand the fire too
ก็อท อะ.-ชอปเพอ แด้ท สแทนด์ ไฟเออะร ทู
I put your uzi down beside you
ไอ พุท ยุร ยูซิ เดาน บีไซด์ ยู

Me no conversate with the fake, that part
มี โน คอนเวอร์เซท วิธ เฟ้ค , แด้ท พาร์ท
All my bitches independent bitches, that part
ออล มาย บิดเชด อินดีเพ๊นเด้นท บิดเชด , แด้ท พาร์ท
I just want the paper, that part
ไอ จั๊สท ว้อนท เพ๊เพ่อร์ , แด้ท พาร์ท
All my bitches flavored
ออล มาย บิดเชด ฟเลเฝอะ
That part, that part, that part, that part
แด้ท พาร์ท , แด้ท พาร์ท , แด้ท พาร์ท , แด้ท พาร์ท
Ayy! That part
อาย ! แด้ท พาร์ท
That part
แด้ท พาร์ท
That part
แด้ท พาร์ท

[Kanye West:]
[เคนยี เว๊สท :]
Walkin’, livin’ legend, man I feel like Kobe (That part)
วอคกิน , ลีฝอิน เล๊เจ้นด , แมน ไอ ฟีล ไล๊ค โกบี (แด้ท พาร์ท )
I just dropped 60, man I feel like Kobe
ไอ จั๊สท ดร็อพ ซิคตี้, แมน ไอ ฟีล ไล๊ค โกบี
Lamar was with me, man I feel like Kobe
ลามาร์ วอส วิธ มี , แมน ไอ ฟีล ไล๊ค โกบี
Pimpin’ at my weddin’, man I feel like Jordan
พิมปิน แอ็ท มาย เวดดิ่ง, แมน ไอ ฟีล ไล๊ค จอแดน
Trippin’ at my weddin’, I be runnin’ away
ทริพพิน แอ็ท มาย เวดดิ่ง, ไอ บี รูนนิน อะเวย์
Ain’t say shit, nigga
อิ้นท เซย์ ชิท , นิกงา
You was listenin’ close though
ยู วอส ลิเซินนิน โคลส โธ
You was listenin’ to hoes though
ยู วอส ลิเซินนิน ทู โฮ โธ
You wouldn’t listen to the flow though
ยู วูดท ลิ๊สซึ่น ทู โฟลว์ โธ
Listen to the ‘Go
ลิ๊สซึ่น ทู โก
Listen to a young nigga from the ‘Go
ลิ๊สซึ่น ทู อะ.-ยัง นิกงา ฟรอม โก
I’ma freestyle this mothafucka, who knew?
ไอ ฟรีสทาย ดิส มอทาฟัคคา, ฮู นยู ?
When I’m with my niggas, nigga, ScHoolboy Q
เว็น ไอ วิธ มาย นิกงา , นิกงา , สชอลบอย คิว
And uh, Top Dawg, call Top Dawg
แอนด์ อา , ท๊อพ ดาว , คอลลํ ท๊อพ ดาว
Get that nigga on the phone
เก็ท แด้ท นิกงา ออน โฟน
Top Dawg on the phone!
ท๊อพ ดาว ออน โฟน !
Ayy, ayy, ayy, ayy, ayy, ayy, ayy! Hah!
อาย , อาย , อาย , อาย , อาย , อาย , อาย ! ฮ๊า !

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง THat Part คำอ่านไทย ScHoolboy Q

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น