เนื้อเพลง Get Back Up คำอ่านไทย T.I. Feat.Chris Brown

[T.I.:]
([ ที ไอ : ])
I’m only human dawg
(แอม โอ๊นลี่ ฮยูแม็น ดาว)
I’m only human dawg
(แอม โอ๊นลี่ ฮยูแม็น ดาว)
I’m only human dawg
(แอม โอ๊นลี่ ฮยูแม็น ดาว)

[Chris Brown:]
([ คริส บเราน : ])
Can you hear me
(แค็น ยู เฮีย มี)
It’s an SOS to let me be me
(อิทซ แอน เอ็ซโอเอ็ซ ทู เล็ท มี บี มี)

[T.I.:]
([ ที ไอ : ])
Ay, ay, ay listen to me
(ไอ , ไอ , ไอ ลิ๊สซึ่น ทู มี)
And when they push you down,
(แอ็นด ฮเว็น เฑ พุฌ ยู เดาน ,)
You got to get back up
(ยู ก็อท ทู เก็ท แบ็ค อัพ)
And when they push you down,
(แอ็นด ฮเว็น เฑ พุฌ ยู เดาน ,)
You got to get back up
(ยู ก็อท ทู เก็ท แบ็ค อัพ)

[T.I.:]
([ ที ไอ : ])
Brush the dirt off your jersey then go for the cup
(บรัฌ เดอะ เดิท ออฟฟ ยุร เจอสิ เฑ็น โก ฟอ เดอะ คัพ)
Or the trophy or the ring, champion no matter what
(ออ เดอะ ทโรฟิ ออ เดอะ ริง , แชมเพียน โน แมทเทอะ ฮว็อท)
Cause when you got the belt and the ring
(คอส ฮเว็น ยู ก็อท เดอะ เบ็ลท แอ็นด เดอะ ริง)
People with ya popping bottles, taking pictures look around
(พี๊เพิ่ล วิฑ ยา พ๊อพปิง บ๊อทเทิ่ล , เทคอิง พีคเชอะ ลุค อะเรานด)
As soon as you fall down all the haters pass a judgement
(แอ็ส ซูน แอ็ส ยู ฟอล เดาน ออล เดอะ เฮเดอ เพซ ซา จัจเม็นท)
Surprise, I’m here to show that I’ma rise above this
(เซิพไรส , แอม เฮียร ทู โฌ แดท แอมอา ไรส อะบัฝ ที)

Ay, what it is World
(ไอ , ฮว็อท ดิธ อีส เวิลด)
Yeah it’s me again, back before you, at your mercy
(เย่ อิทซ มี อะเกน , แบ็ค บิโฟ ยู , แอ็ท ยุร เมอซิ)
Don’t bend your knee again, no running from the truth
(ด้อนท์ เบ็นด ยุร นี อะเกน , โน รันนิง ฟร็อม เดอะ ทรูธ)
As much as we pretend, that it ain’t what it is, then it hits CNN
(แอ็ส มัช แอ็ส วี พริเทนด , แดท ดิธ เอน ฮว็อท ดิธ อีส , เฑ็น หนิด ฮิท ซีเอนเอน)
Apologies to my fans and my closest friends, [I’m sorry]
(อโพโลไจซ์ ทู ไม แฟน แซน ไม โคลสเอส ฟเร็นด , [ แอม ซอริ ])
For letting you down, I wont take you down this road again
(ฟอ เลทดิง ยู เดาน , ไอ ว็อนท เทค ยู เดาน ที โรด อะเกน)
Most of you now saying whatever, here we go again
(โมซท อ็อฝ ยู เนา เซอิง ฮว็อทเอฝเออะ , เฮียร วี โก อะเกน)
Blogs, radio, and television all going in
(บอคสฺ, เรดิโอ , แอ็นด เทลิฝีฉอัน ออล โกอิ้ง อิน)
I laugh to keep from crying through all of the embarrassment
(ไอ ลาฟ ทู คีพ ฟร็อม คไรอิง ธรู ออล อ็อฝ ดิ เอ็มแบแร็ซเม็นท)
I gotta say you fucking haters is hilarious
(ไอ กอททะ เซ ยู ฟัคอิง เฮเดอ ซิส ฮิแลเรียซ)
How dare you sit right there and act as if you holier than thou
(เฮา แด ยู ซิท ไรท แฑ แอ็นด แอ็คท แอ็ส อิฟ ยู โฮลีเออร์ แฑ็น เฑา)
Point your finger now with me looking down
(พอยนท ยุร ฟีงเกอะ เนา วิฑ มี ลุคอิง เดาน)
Same clown that was twitpic’ing at my wedding
(เซม คเลาน แดท วอส ทวิฟพิคติง แอ็ท ไม เวดดิง)
On the same twitter page disrespecting
(ออน เดอะ เซม ทวีทเทอะ เพจ ดิซรีสเปคติง)
Wait a second [hold up]
(เวท ดา เซคอันด [ โฮลด อัพ ])
Never mind my imperfections this is fact, remember that
(เนฝเออะ ไมนด ไม อิมเพอะเฟคฌัน ที ซิส แฟ็คท , ริเมมเบอะ แดท)
No mistakes too great to recover and bounce back
(โน มิซเทค ทู กเรท ทู ริคัฝเออะ แอ็นด เบานซ แบ็ค)

[Chris Brown:]
([ คริส บเราน : ])
And when they push you down, you got to get back up
(แอ็นด ฮเว็น เฑ พุฌ ยู เดาน , ยู ก็อท ทู เก็ท แบ็ค อัพ)
And when they push you down, you got to get back up
(แอ็นด ฮเว็น เฑ พุฌ ยู เดาน , ยู ก็อท ทู เก็ท แบ็ค อัพ)

[T.I.:]
([ ที ไอ : ])
Brush the dirt off your jersey then go for the cup
(บรัฌ เดอะ เดิท ออฟฟ ยุร เจอสิ เฑ็น โก ฟอ เดอะ คัพ)
Or the trophy or the ring, champion no matter what
(ออ เดอะ ทโรฟิ ออ เดอะ ริง , แชมเพียน โน แมทเทอะ ฮว็อท)
Cause when you got the belt and the ring
(คอส ฮเว็น ยู ก็อท เดอะ เบ็ลท แอ็นด เดอะ ริง)
People with ya popping bottles, taking pictures look around
(พี๊เพิ่ล วิฑ ยา พ๊อพปิง บ๊อทเทิ่ล , เทคอิง พีคเชอะ ลุค อะเรานด)
As soon as you fall down all the haters pass a judgement
(แอ็ส ซูน แอ็ส ยู ฟอล เดาน ออล เดอะ เฮเดอ เพซ ซา จัจเม็นท)
Surprise, I’m here to show that I’ma rise above this
(เซิพไรส , แอม เฮียร ทู โฌ แดท แอมอา ไรส อะบัฝ ที)

[T.I.:]
([ ที ไอ : ])
I admit, yeah, I done some dumb shit,
(ไอ แอ็ดมีท , เย่ , ไอ ดัน ซัม ดัม ชิท ,)
Disappointed everybody I know
(ดิแซ็พพอยนท เอวี่บอดี้ ไอ โน)
Try not to hold that against me though
(ทไร น็อท ทู โฮลด แดท อะเกนซท มี โธ)
My road to redemption has no GPS
(ไม โรด ทู ริเดมฌัน แฮ็ส โน จีพีเอส)
So guess the time must be invested for this to be manifested
(โซ เก็ซ เดอะ ไทม มัซท บี อินเฝซท ฟอ ที ทู บี แมนอิเฟ็ซท)
Yes it’s hard living life in the spotlight
(เย็ซ อิทซ ฮาด ลีฝอิง ไลฟ อิน เดอะ สปอทไลท์)
Trying to dodge the haters same time as the cop light
(ทไรอิง ทู ด็อจ เดอะ เฮเดอ เซม ไทม แอ็ส เดอะ ค็อพ ไลท)
The bible say “let he without sin cast the stone first“ [stone first]
(เดอะ ไบบล เซ “ เล็ท ฮี วิเฑาท ซิน คาซท เดอะ ซโทน เฟิซท “ [ ซโทน เฟิซท ])
The sinner or the one who judged him, who was wrong first?
(เดอะ ซีนเนอะ ออ ดิ วัน ฮู จัจ ฮิม , ฮู วอส ร็อง เฟิซท)
Yeah he go to work, never done no drugs or to be fair
(เย่ ฮี โก ทู เวิค , เนฝเออะ ดัน โน ดรัก ออ ทู บี แฟ)
He just drink his liquor, touch his kids, beat his wife instead
(ฮี จัซท ดริงค ฮิส ลีคเออะ , ทั๊ช ฮิส คิด , บีท ฮิส ไวฟ อินซเทด)
Difference is, my shortcomings hit the media
(ดีฟเฟอะเร็นซ อีส , ไม ชอทคัมมิง ฮิท เดอะ มีเดียะ)
Thanks to TMZ, the AJC and Wikipedia
(แธ็งค ทู ทีเอมซี , ดิ เอเจซี แอ็นด วิคกพีเดีย)
See the stairway to heaven while stepping down Jacob’s ladder
(ซี เดอะ สแตร์เวย์ ทู เฮฝเอ็น ฮไวล สเต๊ปพิง เดาน เจคับ แลดเดอะ)
My good outweigh the bad, God, ain’t that what really matters, nope
(ไม กุด เอาทเว เดอะ แบ็ด , ก็อด , เอน แดท ฮว็อท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ , โนพ)
A matter of fact I’m wrong but after that the good I’ve done in your hood
(อะ แมทเทอะ อ็อฝ แฟ็คท แอม ร็อง บัท อาฟเทอะ แดท เดอะ กุด อิฝ ดัน อิน ยุร ฮุด)
Should it overshadow that?
(ฌูด ดิท โอเว่อร์ชาโดว แดท)
Got the World laughing at me for the moment
(ก็อท เดอะ เวิลด ลาฟอิง แอ็ท มี ฟอ เดอะ โมเม็นท)
But it gonna be your turn ‘fore it’s over with
(บัท ดิธ กอนนะ บี ยุร เทิน โฟ อิทซ โอเฝอะ วิฑ)
Even if you so legit that you get a house with a dog and a picket fence
(อีเฝ็น อิฟ ยู โซ เลจิท แดท ยู เก็ท ดา เฮาซ วิฑ อะ ด็อก แอ็นด อะ พีคเค็ท เฟ็นซ)
The people with you then but when they turn on you remember this
(เดอะ พี๊เพิ่ล วิฑ ยู เฑ็น บัท ฮเว็น เฑ เทิน ออน ยู ริเมมเบอะ ที)

And when they push you down, you got to get back up [I’m only human dawg]
(แอ็นด ฮเว็น เฑ พุฌ ยู เดาน , ยู ก็อท ทู เก็ท แบ็ค อัพ [ แอม โอ๊นลี่ ฮยูแม็น ดาว ])
And when they push you down, you got to get back up [I’m just a human dawg]
(แอ็นด ฮเว็น เฑ พุฌ ยู เดาน , ยู ก็อท ทู เก็ท แบ็ค อัพ [ แอม จัซท ดา ฮยูแม็น ดาว ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Brush the dirt off your jersey then go for the cup
(บรัฌ เดอะ เดิท ออฟฟ ยุร เจอสิ เฑ็น โก ฟอ เดอะ คัพ)
Or the trophy or the ring, champion no matter what
(ออ เดอะ ทโรฟิ ออ เดอะ ริง , แชมเพียน โน แมทเทอะ ฮว็อท)
Cause when you got the belt and the ring
(คอส ฮเว็น ยู ก็อท เดอะ เบ็ลท แอ็นด เดอะ ริง)
People with ya popping bottles, taking pictures look around
(พี๊เพิ่ล วิฑ ยา พ๊อพปิง บ๊อทเทิ่ล , เทคอิง พีคเชอะ ลุค อะเรานด)
As soon as you fall down all the haters pass a judgement
(แอ็ส ซูน แอ็ส ยู ฟอล เดาน ออล เดอะ เฮเดอ เพซ ซา จัจเม็นท)
Surprise, I’m here to show that I’ma rise above this
(เซิพไรส , แอม เฮียร ทู โฌ แดท แอมอา ไรส อะบัฝ ที)

[Chris Brown:]
([ คริส บเราน : ])
Hello, out there
(เฮ็ลโล , เอาท แฑ)
Can you hear me
(แค็น ยู เฮีย มี)
Can you hear me
(แค็น ยู เฮีย มี)
Ah, ah, ah, ah
(อา , อา , อา , อา)
Can you [hear you]
(แค็น ยู [ เฮีย ยู ])
Hello, out there,
(เฮ็ลโล , เอาท แฑ ,)
Can you hear me
(แค็น ยู เฮีย มี)
You gotta get you
(ยู กอททะ เก็ท ยู)
You gotta gotta believe in me
(ยู กอททะ กอททะ บิลีฝ อิน มี)
Hey
(เฮ)

[T.I.:]
([ ที ไอ : ])
I accept full responsibility for the all the wrong I’ve done
(ไอ แอ็คเซพท ฟูล ริซพอนซิบีลอิทิ ฟอ ดิ ออล เดอะ ร็อง อิฝ ดัน)
If y’all thought I were perfect
(อิฟ ยอล ธอท ไอ เวอ เพ๊อร์เฟ็คท)
I apologise for being human man
(ไอ อพอโรไจซ์ ฟอ บีอิง ฮยูแม็น แม็น)
But never again partner
(บัท เนฝเออะ อะเกน พาทเนอะ)
You can put my life on that
(ยู แค็น พัท ไม ไลฟ ออน แดท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
And when they push you down, you got to get back up [I’m only human dawg]
(แอ็นด ฮเว็น เฑ พุฌ ยู เดาน , ยู ก็อท ทู เก็ท แบ็ค อัพ [ แอม โอ๊นลี่ ฮยูแม็น ดาว ])
And when they push you down, you got to get back up [I’m just a human dawg]
(แอ็นด ฮเว็น เฑ พุฌ ยู เดาน , ยู ก็อท ทู เก็ท แบ็ค อัพ [ แอม จัซท ดา ฮยูแม็น ดาว ])
Brush the dirt off your jersey then go for the cup
(บรัฌ เดอะ เดิท ออฟฟ ยุร เจอสิ เฑ็น โก ฟอ เดอะ คัพ)
Or the trophy or the ring, champion no matter what
(ออ เดอะ ทโรฟิ ออ เดอะ ริง , แชมเพียน โน แมทเทอะ ฮว็อท)
Cause when you got the belt and the ring
(คอส ฮเว็น ยู ก็อท เดอะ เบ็ลท แอ็นด เดอะ ริง)
People with ya popping bottles, taking pictures look around
(พี๊เพิ่ล วิฑ ยา พ๊อพปิง บ๊อทเทิ่ล , เทคอิง พีคเชอะ ลุค อะเรานด)
As soon as you fall down all the haters pass a judgement
(แอ็ส ซูน แอ็ส ยู ฟอล เดาน ออล เดอะ เฮเดอ เพซ ซา จัจเม็นท)
Surprise, I’m here to show that I’ma rise above this
(เซิพไรส , แอม เฮียร ทู โฌ แดท แอมอา ไรส อะบัฝ ที)

Hello, out there [and you can love me, or you can leave me]
(เฮ็ลโล , เอาท แฑ [ แอ็นด ยู แค็น ลัฝ มี , ออ ยู แค็น ลีฝ มี ])
Can you here me? [before you judge me, just let me be me]
(แค็น ยู เฮียร มี [ บิโฟ ยู จัจ มี , จัซท เล็ท มี บี มี ])
Its an SOS [and you can love me or either leave me]
(อิทซ แอน เอ็ซโอเอ็ซ [ แอ็นด ยู แค็น ลัฝ มี ออ อีเฑอะ ลีฝ มี ])
To let me be me [before you judge me, see life ain’t easy]
(ทู เล็ท มี บี มี [ บิโฟ ยู จัจ มี , ซี ไลฟ เอน อีสอิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Back Up คำอ่านไทย T.I. Feat.Chris Brown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น