เนื้อเพลง Because Of You คำอ่านไทย 98 Degrees

You’re my sunshine after the rain
(ยัวร์ ไม ซันชาย อาฟเทอะ เดอะ เรน)
You’re the cure against my fear and my pain
(ยัวร์ เดอะ คิวเร อะเกนซท ไม เฟีย แอ็นด ไม เพน)
‘Cause I’m losing my mind when you’re not around
(คอส แอม โรซิง ไม ไมนด ฮเว็น ยัวร์ น็อท อะเรานด)
It’s all [It’s all]
(อิทซ ซอร์ [ อิทซ ซอร์ ])
It’s all because of you
(อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)
You’re my sunshine, oh yeah
(ยัวร์ ไม ซันชาย , โอ เย่)

Baby I really know by now
(เบบิ ไอ ริแอ็ลลิ โน ไบ เนา)
Since we met that day
(ซินซ วี เม็ท แดท เด)
You showed me the way
(ยู โฌ มี เดอะ เว)
I felt it then
(ไอ เฟ็ลท ดิธ เฑ็น)
you gave me love, I can’t describe
(ยู เกฝ มี ลัฝ , ไอ แค็นท ดิซไครบ)
How much I feel for you
(เฮา มัช ไอ ฟีล ฟอ ยู)
I said baby I should have known by now
(ไอ เซ็ด เบบิ ไอ ฌูด แฮ็ฝ โนน ไบ เนา)
Should have been right there
(ฌูด แฮ็ฝ บีน ไรท แฑ)
whenever you gave me love
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู เกฝ มี ลัฝ)
And if only you were here
(แอ็นด อิฟ โอ๊นลี่ ยู เวอ เฮียร)
I’d tell you, yes I’d tell you [oh yeah]
(อาย เท็ล ยู , เย็ซ อาย เท็ล ยู [ โอ เย่ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

Honestly could it be you and me
(ออนเอ็ซทลิ คูด ดิท บี ยู แอ็นด มี)
Like it was before neither less or more
(ไลค อิท วอส บิโฟ นีเฑอะไนเฑอะ เลซ ออ โม)
‘Cause when I close my eyes at night
(คอส ฮเว็น นาย คโลส ไม ไอ แอ็ท ไนท)
I realize that no one else could ever take your place
(ไอ รีแอะไลส แดท โน วัน เอ็ลซ คูด เอฝเออะ เทค ยุร พเลซ)
I still can feel and it’s so unreal
(ไอ ซทิล แค็น ฟีล แอ็นด อิทซ โซ อันรีแอ็ล)
When you’re touching me, kisses endlessly
(ฮเว็น ยัวร์ ทัชชิง มี , คีสเซซ เอนเล็ซลิ)
It’s just a place in the sun where our love’s begun
(อิทซ จัซท ดา พเลซ อิน เดอะ ซัน ฮแว เอ๊า ลัฝ บิกัน)
I miss you, yes I miss you baby, oh yeah
(ไอ มิซ ยู , เย็ซ ซาย มิซ ยู เบบิ , โอ เย่)

[Chorus]
([ โครัซ ])

If I knew how to tell you what’s on my mind
(อิฟ ฟาย นยู เฮา ทู เท็ล ยู ฮว็อท ออน ไม ไมนด)
[Make you understand]
([ เมค ยู อันเดิซแทนด ])
The I’d always be there right by your side
(ดิ อาย ออลเว บี แฑ ไรท ไบ ยุร ไซด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

You’re my sunshine
(ยัวร์ ไม ซันชาย)
You’re my sunshine
(ยัวร์ ไม ซันชาย)
Oh yeah
(โอ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Because Of You คำอ่านไทย 98 Degrees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น