เนื้อเพลง Blank Space คำอ่านไทย Taylor Swift

Nice to meet you, where you been?
(ไน๊ซ์ทู มี๊ทยู แวร์ยู บีน)
I could show you incredible things
(ไอ คูด โชว์ ยู อินเคร๊ดิ เบิ้ลติงสฺ)
Magic, madness, heaven, sin
(เมจิก แม้ดเน็ดสฺ เฮ๊ฝเว่น ซิน)
Saw you there and I thought
(ซอว์ ยู แดร์ แอนด์ ได ตรอด)
Oh my God, look at that face
(โอ้ มาย ก๊อด ลุ๊ค แก็ท แด๊ทเฟซ)
You look like my next mistake
(ยู ลุ๊ค ไล๊ค มาย เน๊กซท มิสเท้ค)
Love’s a game, wanna play?
(เลิฟ ซา เกม วอนนา เพลย์)

New money, suit and tie
(นิว มั๊นนี่ ซุ๊ท แดนด์ ไท)
I can read you like a magazine
(ไอ แคน รี๊ด ยู ไล๊ค เก แม๊กกาซีน)
Ain’t it funny, rumors fly
(เอน ดิท ฟันนี่ รู๊เม่อร์สฺ ฟลาย)
And I know you heard about me
(แอนด์ ได โนว์ ยู เฮริ์ท อะเบ๊าท มี)
So hey, let’s be friends
(โซ เฮ้ เล็ท บี เฟรน)
I’m dying to see how this one ends
(แอม ดายดิด ซี ฮาว ดิส วัน เอ็นสฺ)
Grab your passport and my hand
(แกร๊บ ยัวร์ พ๊าสปอร์ท แอนด์ มาย แฮนด์)
I can make the bad guys good for a weekend
(ไอ แคน เม้ค เดอะ แบ้ด กายสฺ กู๊ด ฟอร์ รา วี๊คเกน)

So it’s gonna be forever
(โซ อิทซ กอนนา บี ฟอเรฟเวอร์)
Or it’s gonna go down in flames
(ออ ริทซ กอนนา โก ดาวน์ นิน เฟลม)
You can tell me when it’s over
(ยู แคน เทลล มี เว็น นิท โซเวอร์)
If the high was worth the pain
(อิ๊ฟ เดอะ ไฮฮ วอส เวิร์ธ เดอะเพน)
Got a long list of ex-lovers
(กอท ดา ลอง ลิสท ดอฟ เอ็กซ์ เลิฟเว่อร์สฺ)
They’ll tell you I’m insane
(เด๊ว เทลล ยู แอม อินเซน)
‘Cause you know I love the players
(ค๊อส ยู โนว์ ไอ เลิฟ เดอะ เพย์เยอสฺ)
And you love the game
(แอนด์ ยู เลิฟ เดอะเกม)

‘Cause we’re young and we’re reckless
(ค๊อส เวีย ยัง แอนด์ เวีย แร๊กเร็ดสฺ)
We’ll take this way too far
(เว็ล เทค ดิส เวย์ ทู ฟาร์)
It’ll leave you breathless
(อิว ลี๊ฝ ยู เบสเลทสฺ)
Or with a nasty scar
(ออ วิธ ดา เนสดี ซคา)
Got a long list of ex-lovers
(กอท ดา ลอง ลิสท ดอฟ เอ็กซ์ เลิฟเว่อสฺ)
They’ll tell you I’m insane
(เด๊ว เทลล ยู แอม อินเซน)
But I’ve got a blank space, baby
(บั๊ท แอบ กอท ดา แบล๊งค สเพ๊ซ เบ๊บี้)
And I’ll write your name
(แอนด์ แดลลา ไร๊ท ยัวร์ เนม)

Cherry lips, crystal skies
(เชอรี่ ลิพสฺ คิสเติล สกาย)
I could show you incredible things
(ไอ คูด โชว์ ยู อินเคร๊ดิ เบิ้ลติงสฺ)
Stolen kisses, pretty lies
(สโตเร่น คิสเสด พริ๊ทตี ไล)
You’re the King, baby, I’m your Queen
(ยัวร์ เดอะ คิง เบ๊บี้ แอม ยัวร์ ควีน)
Find out what you want
(ไฟนด์ เด๊าท วอท ยู ว้อนท)
Be that girl for a month
(บี แด๊ท เกิร์ล ฟอร์ อะ มั้นธ)
Wait, the worst is yet to come, oh no
(เว้ท เดอะเวิ๊ร์สท ดีส เย๊ท ทู คัม โอ้ โน)
[adsense]
Screaming, crying, perfect storms
(สครีมมิ่ง ครายอิ้ง เพ๊อร์เฟ็คท สทอร์ม)
I can make all the tables turn
(ไอ แคน เม้ค กอล เดอะ เท๊เบิ้ลสฺ เทิร์น)
Rose garden filled with thorns
(โรส ก๊าร์เด้น ฟิลล วิธ ตอนสฺ)
Keep you second guessing like
(คี๊พ ยู เซ๊คคั่น เกสสซิ่งไล๊ค)
“Oh my God, who is she?”
(โอ้ มาย ก๊อด ฮู อีส ชี)
I get drunk on jealousy
(ไอ เก็ท ดรั๊งค ออน เจรัสซี)
But you’ll come back each time you leave
(บั๊ท โยว คัม แบ็ค อิช ไทม์ ยู ลี๊ฝ)
‘Cause, darling, I’m a nightmare dressed like a daydream
(ค๊อส ดาริ๊ง แอม อะ ไนท์แมร์ เดรส ไล๊ค กะ เดย์ดรีม)

So it’s gonna be forever
(โซ อิทซ กอนนา บี ฟอเรฟเวอร์)
Or it’s gonna go down in flames
(ออ ริทซ กอนนา โก ดาวน์ นิน เฟลมสฺ)
You can tell me when it’s over
(ยู แคน เทลล มี เว็น นิท โซเวอร์)
If the high was worth the pain
(อิ๊ฟ เดอะ ไฮฮ วอส เวิร์ธ เดอะเพน)
Got a long list of ex-lovers
(กอท ดา ลอง ลิสท ดอฟ เอ็กซ์ เลิฟเว่อร์สฺ)
They’ll tell you I’m insane
(เด๊ว เทลล ยู แอม อินเซน)
‘Cause you know I love the players
(ค๊อส ยู โนว์ ไอ เลิฟ เดอะ เพย์เยอสฺ)
And you love the game
(แอนด์ ยู เลิฟ เดอะเกม)

‘Cause we’re young and we’re reckless
(ค๊อส เวีย ยัง แอนด์ เวีย แร๊กเร็ดสฺ)
We’ll take this way too far
(เว็ล เทค ดิส เวย์ ทู ฟาร์)
It’ll leave you breathless
(อิว ลี๊ฝ ยู เบสเลทสฺ)
Or with a nasty scar
(ออ วิธ ดา เนสดี ซคา)
Got a long list of ex-lovers
(กอท ดา ลอง ลิสท ดอฟ เอ็กซ์ เลิฟเว่อสฺ)
They’ll tell you I’m insane
(เด๊ว เทลล ยู แอม อินเซน)
But I’ve got a blank space, baby
(บั๊ท แอบ กอท ดา แบล๊งค สเพ๊ซ เบ๊บี้)
And I’ll write your name
(แอนด์ แดลลา ไร๊ท ยัวร์ เนม)

Boys only want love if it’s torture
(บอย โอนลี่ ว้อนท เลิฟ อิ๊ฟ อิทสฺ ท๊อเจ้อร)
Don’t say I didn’t say, I didn’t warn ya
(ด้อนท์ เซย์ ไอ ดิ๊นอิน เซย์ ไอ ดิ๊นอิน วอร์น ยา)
Boys only want love if it’s torture
(บอย โอนลี่ ว้อนท เลิฟ อิ๊ฟ อิทสฺ ท๊อเจ้อร)
Don’t say I didn’t say, I didn’t warn ya
(ด้อนท์ เซย์ ไอ ดิ๊นอิน เซย์ ไอ ดิ๊นอิน วอร์น ยา)

So it’s gonna be forever
(โซ อิทซ กอนนา บี ฟอเรฟเวอร์)
Or it’s gonna go down in flames
(ออ ริทซ กอนนา โก ดาวน์ นิน เฟลม)
You can tell me when it’s over
(ยู แคน เทลล มี เว็น นิท โซเวอร์)
If the high was worth the pain
(อิ๊ฟ เดอะ ไฮฮ วอส เวิร์ธ เดอะเพน)
Got a long list of ex-lovers
(กอท ดา ลอง ลิสท ดอฟ เอ็กซ์ เลิฟเว่อร์สฺ)
They’ll tell you I’m insane
(เด๊ว เทลล ยู แอม อินเซน)
‘Cause you know I love the players
(ค๊อส ยู โนว์ ไอ เลิฟ เดอะ เพย์เยอสฺ)
And you love the game
(แอนด์ ยู เลิฟ เดอะเกม)

‘Cause we’re young and we’re reckless
(ค๊อส เวีย ยัง แอนด์ เวีย แร๊กเร็ดสฺ)
We’ll take this way too far
(เว็ล เทค ดิส เวย์ ทู ฟาร์)
It’ll leave you breathless
(อิว ลี๊ฝ ยู เบสเลทสฺ)
Or with a nasty scar
(ออ วิธ ดา เนสดี ซคา)
Got a long list of ex-lovers
(กอท ดา ลอง ลิสท ดอฟ เอ็กซ์ เลิฟเว่อสฺ)
They’ll tell you I’m insane
(เด๊ว เทลล ยู แอม อินเซน)
But I’ve got a blank space, baby
(บั๊ท แอบ กอท ดา แบล๊งค สเพ๊ซ เบ๊บี้)
And I’ll write your name
(แอนด์ แดลลา ไร๊ท ยัวร์ เนม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blank Space คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น