เนื้อเพลง Moment 4 Life คำอ่านไทย Nicki Minaj

I fly with the stars in the skies
(ไอ ฟไล วิฑ เดอะ ซทา ซิน เดอะ สกาย)
I am no longer trying to survive
(ไอ แอ็ม โน ลองเงอ ทไรอิง ทู เซอะไฝฝ)
I believe that life is a prize
(ไอ บิลีฝ แดท ไลฟ อีส ซา พไรส)
But to live doesn’t mean you’re alive
(บัท ทู ไลฝ ดัสอินท มีน ยัวร์ อะไลฝ)
Don’t worry ’bout me and who I fire
(ด้อนท์ เวอริ เบาท มี แอ็นด ฮู ไอ ไฟร)
I get what I desire, it’s my empire
(ไอ เก็ท ฮว็อท ไอ ดิไสร , อิทซ ไม เอมไพร)
And yes I call the shots, I am the umpire
(แอ็นด เย็ซ ซาย คอล เดอะ ฌ็อท , ไอ แอ็ม ดิ อัมไพร)
I sprinkle holy water upon the vampire
(ไอ สปริงเคิล โฮลิ วอเทอะ อุพอน เดอะ แฝมไพร)
In this very moment I’m king
(อิน ที เฝริ โมเม็นท แอม คิง)
In this very moment I slay Goliath with a sling
(อิน ที เฝริ โมเม็นท ไอ ซเล โกรายเอต วิฑ อะ ซลิง)
In this very moment I bring, put it on everything
(อิน ที เฝริ โมเม็นท ไอ บริง , พัท ดิธ ออน เอ๊วี่ติง)
That I will retire with the ring
(แดท ไอ วิล ริไทร วิฑ เดอะ ริง)
And I will retire with the crown, yes
(แอ็นด ดาย วิล ริไทร วิฑ เดอะ คเราน , เย็ซ)
No, I’m not lucky, I’m blessed, yes
(โน , แอม น็อท ลัคคิ , แอม บเล็ซ , เย็ซ)
Clap for the heavy weight champ, me
(คแล็พ ฟอ เดอะ เฮฝอิ เวท แช็มพ , มี)
But I couldn’t do it all alone, we
(บัท ไอ คูดซึ่น ดู อิท ดอร์ อะโลน , วี)
Young money raised me, grew up out in Baisley
(ยัง มันอิ เรส มี , กรู อัพ เอาท อิน เบ๊สลี่)
South side Jamaica, Queens and it’s crazy
(เซาธ ไซด เจไมกา , ควีน แซน อิทซ คเรสิ)
Cause I’m still hood, Hollywood couldn’t change me
(คอส แอม ซทิล ฮุด , ฮอลิวูด คูดซึ่น เชนจ มี)
Shout out to my haters,
(เฌาท เอาท ทู ไม เฮเดอ ,)
Sorry that you couldn’t faze me
(ซอริ แดท ยู คูดซึ่น เฟด มี)
Ain’t being cocky, we just vindicated
(เอน บีอิง คอคอิ , วี จัซท ฝีนดิเคท)
Best believe that what we done this moment
(เบ็ซท บิลีฝ แดท ฮว็อท วี ดัน ที โมเม็นท)
Will be syndicated, I don’t know
(วิล บี ซีนดิเคท , ไอ ด้อนท์ โน)
This night just remind me of
(ที ไนท จัซท ริไมนด มี อ็อฝ)
Everything they deprived me of
(เอ๊วี่ติง เฑ ดิพไรฝ มี อ็อฝ)
Put your drinks up
(พัท ยุร ดริงค อัพ)
It’s a celebration every time we link up
(อิทซ ซา เซลิบเรฌัน เอฝริ ไทม วี ลิงค อัพ)
We done did everything they could think of
(วี ดัน ดิด เอ๊วี่ติง เฑ คูด ธิงค อ็อฝ)
Greatness is what we on the brink of
(กเรทเน็ซ ซิส ฮว็อท วี ออน เดอะ บริงค อ็อฝ)

I wish that I could have this moment
(ไอ วิฌ แดท ไอ คูด แฮ็ฝ ที โมเม็นท)
For life, for life, for life
(ฟอ ไลฟ , ฟอ ไลฟ , ฟอ ไลฟ)
Cause in this moment I just feel so
(คอส อิน ที โมเม็นท ไอ จัซท ฟีล โซ)
Alive, alive, alive
(อะไลฝ , อะไลฝ , อะไลฝ)

I wish that I could have this moment
(ไอ วิฌ แดท ไอ คูด แฮ็ฝ ที โมเม็นท)
For life, for life, for life
(ฟอ ไลฟ , ฟอ ไลฟ , ฟอ ไลฟ)
This is my moment I just feel so
(ที ซิส ไม โมเม็นท ไอ จัซท ฟีล โซ)
Alive, alive, alive
(อะไลฝ , อะไลฝ , อะไลฝ)

[Drake:]
([ เดรก : ])
When I tell them hoes bow, bow, bow to me
(ฮเว็น นาย เท็ล เฑ็ม โฮ เบา , เบา , เบา ทู มี)
Drop down to your knees
(ดร็อพ เดาน ทู ยุร นี)
Young Money, the mafia, that’s where the love cease
(ยัง มันอิ , เดอะ แมฟเฟียะ , แฑ็ท ฮแว เดอะ ลัฝ ซีซ)
I’m in a Dominican, Big Papi Ortiz
(แอม อิน อะ โดมินนีแคน , บิก เพพี โอลทิซ)
Doing Target Practice
(ดูอิง ทาเก็ท พแรคทิซ)
All these Bitches just aiming to please
(ออล ฑิส บิดเชด จัซท เอมิง ทู พลีส)
Shout out to the C.E.O., 500 degrees
(เฌาท เอาท ทู เดอะ ซี อี โอ , 500 ดิกรี)
Shout out to the O.V.O. Red wings and Fatigues ah
(เฌาท เอาท ทู ดิ โอ วี โอ เร็ด วิง แซน ฟะทีก อา)
Niggas wanna be friends,
(นิกงา วอนนา บี ฟเร็นด ,)
How coincidental, this was supposed to be ya’ll year?
(เฮา โคะอินซิเดนแท็ล , ที วอส ซัพโพส ทู บี ยอล เยีย)
We ain’t get the memo
(วี เอน เก็ท เดอะ เมมโอ)
A young king, pay me in gold
(อะ ยัง คิง , เพ มี อิน โกลด)
Forty got a bunch of weed, he ain’t even rolled
(ฟอทิ ก็อท ดา บันช อ็อฝ วี , ฮี เอน อีเฝ็น โรล)
These niggas be dropping songs
(ฑิส นิกงา บี ดรอพพิงส ซ็อง)
They ain’t even cold
(เฑ เอน อีเฝ็น โคลด)
Weezy on top and that nigga ain’t even home…Yet
(วีซี่ ออน ท็อพ แอ็นด แดท นิกงา เอน อีเฝ็น โฮม เย็ท)
Yeah, be very afraid
(เย่ , บี เฝริ อัฟเรด)
These other rappers getting bodied and carried away
(ฑิส อัฑเออะ แร็ปเปอร์ เกดดดิ้ง บอดอิ แอ็นด แคริด อะเว)
Fuck it, me and Nicki nick getting married today
(ฟัค อิท , มี แอ็นด นิคกี นิค เกดดดิ้ง แมริด ทุเด)
And all you bitches that be hating
(แอ็นด ออล ยู บิดเชด แดท บี เฮดติง)
Can catch the bouquet
(แค็น แค็ช เดอะ โบเค)
Ooh, yeah, you a star in my eyes
(อู้ , เย่ , ยู อะ ซทา อิน ไม ไอ)
You and all them white girls, party of five
(ยู แอ็นด ออล เฑ็ม ฮไวท เกิล , พาทิ อ็อฝ ไฟฝ)
Are we drinking a little more, I could hardly decide
(อาร์ วี ดริงคิง อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม , ไอ คูด ฮาดลิ ดิไซด)
I can’t believe we really made it
(ไอ แค็นท บิลีฝ วี ริแอ็ลลิ เมด อิท)
I’m partly surprised
(แอม พาทลิ เซิพไรส)
I swear, damn, this one for the books
(ไอ ซแว , แด็ม , ที วัน ฟอ เดอะ บุค)
Man, I swear this shit is as fun as it looks, man
(แม็น , ไอ ซแว ที ชิท อีส แอ็ส ฟัน แอ็ส ซิท ลุค , แม็น)
I’m really trying to make it more than what it is
(แอม ริแอ็ลลิ ทไรอิง ทู เมค อิท โม แฑ็น ฮว็อท ดิธ อีส)
Cause everybody dies but not everybody lives
(คอส เอวี่บอดี้ ได บัท น็อท เอวี่บอดี้ ไลฝ)

I wish that I could have this moment
(ไอ วิฌ แดท ไอ คูด แฮ็ฝ ที โมเม็นท)
For life, for life, for life
(ฟอ ไลฟ , ฟอ ไลฟ , ฟอ ไลฟ)
Cause in this moment I just feel so
(คอส อิน ที โมเม็นท ไอ จัซท ฟีล โซ)
Alive, alive, alive
(อะไลฝ , อะไลฝ , อะไลฝ)

I wish that I could have this moment
(ไอ วิฌ แดท ไอ คูด แฮ็ฝ ที โมเม็นท)
For life, for life, for life
(ฟอ ไลฟ , ฟอ ไลฟ , ฟอ ไลฟ)
This is my moment I just feel so
(ที ซิส ไม โมเม็นท ไอ จัซท ฟีล โซ)
Alive, alive, alive
(อะไลฝ , อะไลฝ , อะไลฝ)

This is my moment
(ที ซิส ไม โมเม็นท)
I waited all my
(ไอ เวท ออล ไม)
Life, I can tell it’s time
(ไลฟ , ไอ แค็น เท็ล อิทซ ไทม)
Drifting away, I’m
(ดริฟทิง อะเว , แอม)
One with the sunsets
(วัน วิฑ เดอะ ซันเซส)
I have become alive
(ไอ แฮ็ฝ บิคัม อะไลฝ)

I wish that I could have this moment
(ไอ วิฌ แดท ไอ คูด แฮ็ฝ ที โมเม็นท)
For life, for life, for life
(ฟอ ไลฟ , ฟอ ไลฟ , ฟอ ไลฟ)
Cause in this moment I just feel so
(คอส อิน ที โมเม็นท ไอ จัซท ฟีล โซ)
Alive, alive, alive
(อะไลฝ , อะไลฝ , อะไลฝ)

I wish that I could have this moment
(ไอ วิฌ แดท ไอ คูด แฮ็ฝ ที โมเม็นท)
For life, for life, for life
(ฟอ ไลฟ , ฟอ ไลฟ , ฟอ ไลฟ)
This is my moment I just feel so
(ที ซิส ไม โมเม็นท ไอ จัซท ฟีล โซ)
Alive, alive, alive, alive
(อะไลฝ , อะไลฝ , อะไลฝ , อะไลฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Moment 4 Life คำอ่านไทย Nicki Minaj

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น