เนื้อเพลง All I Want Is You คำอ่านไทย 911

Baby, I’ve tried but I can’t help myself
(เบบิ , อิฝ ทไร บัท ไอ แค็นท เฮ็ลพ ไมเซลฟ)
Can’t disguise the way I feel inside
(แค็นท ดิซไกส เดอะ เว ไอ ฟีล อีนไซด)
I’m falling so helplessly, it’s true, yeah
(แอม ฟ๊อลิง โซ เฮลพเล็ซลิ , อิทซ ทรู , เย่)
I colse my eyes and believe completely
(ไอ โคลส ไม ไอ แซน บิลีฝ ค็อมพลีทลี)
That I can feel you touching my skin
(แดท ไอ แค็น ฟีล ยู ทัชชิง ไม ซคิน)
so tenderly
(โซ เทนเดอะลิ)
Come morning light
(คัม มอนิง ไลท)
Just the victim of fantasy
(จัซท เดอะ ฝิคทิม อ็อฝ แฟนทะซิ)
Everytime I open my eyes
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ โอเพ็น ไม ไอ)
You just disappear, you say goddbye
(ยู จัซท ดิแซ็พเพีย , ยู เซ ก็อดบาย)
Baby, I’d do anything to make you mine
(เบบิ , อาย ดู เอนอิธิง ทู เมค ยู ไมน)
Oh, it’s true
(โอ , อิทซ ทรู)

All I want is you
(ออล ไอ ว็อนท อีส ยู)
I’ll give my heart and soul
(อิล กิฝ ไม ฮาท แอ็นด โซล)
All I want is you
(ออล ไอ ว็อนท อีส ยู)
I’ll be there when you call
(อิล บี แฑ ฮเว็น ยู คอล)
All I wanna do is make love to you
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เมค ลัฝ ทู ยู)
All I want is you, all I want is you
(ออล ไอ ว็อนท อีส ยู , ออล ไอ ว็อนท อีส ยู)

I can’t sleep ’til the last star leaves the sky
(ไอ แค็นท ซลีพ ทิล เดอะ ลาซท ซทา ลีฝ เดอะ ซไค)
With every beat of my heart
(วิฑ เอฝริ บีท อ็อฝ ไม ฮาท)
I wanna make you mine
(ไอ วอนนา เมค ยู ไมน)
I’m praying you feel the same way, too
(แอม เพลยอิง ยู ฟีล เดอะ เซม เว , ทู)

Tell me that you hear my call tonight
(เท็ล มี แดท ยู เฮีย ไม คอล ทุไนท)
Only you can bring this dream to life
(โอ๊นลี่ ยู แค็น บริง ที ดรีม ทู ไลฟ)
Baby, I’d do anything to make you mine
(เบบิ , อาย ดู เอนอิธิง ทู เมค ยู ไมน)
Oh, it’s true
(โอ , อิทซ ทรู)

All I want is you, I’ll give my heart and soul
(ออล ไอ ว็อนท อีส ยู , อิล กิฝ ไม ฮาท แอ็นด โซล)
All I want is you, I’ll be there when you call
(ออล ไอ ว็อนท อีส ยู , อิล บี แฑ ฮเว็น ยู คอล)

All I wanna do is make love to you
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เมค ลัฝ ทู ยู)
All I want is you, all I want is you
(ออล ไอ ว็อนท อีส ยู , ออล ไอ ว็อนท อีส ยู)

All you gotta do is believe
(ออล ยู กอททะ ดู อีส บิลีฝ)
In me, you’ll find sanctuary
(อิน มี , โยว ไฟนด แซงชิวเอริ)
Just one chance is all I need to prove that you and I
(จัซท วัน ชานซ อีส ซอร์ ไอ เน ทู พรูฝ แดท ยู แอ็นด ดาย)
Are forever menat to be
(อาร์ เฟาะเรฝเออะ มีแนต ทู บี)

All I want is you…
(ออล ไอ ว็อนท อีส ยู)
All I wanna do is make love to you
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เมค ลัฝ ทู ยู)
All I want is you, all I want is you
(ออล ไอ ว็อนท อีส ยู , ออล ไอ ว็อนท อีส ยู)
Baby, I’ll give my heart and soul
(เบบิ , อิล กิฝ ไม ฮาท แอ็นด โซล)
I’ll give my heart and soul
(อิล กิฝ ไม ฮาท แอ็นด โซล)
Give my heart and soul
(กิฝ ไม ฮาท แอ็นด โซล)
I’ll be there when you call
(อิล บี แฑ ฮเว็น ยู คอล)

All I wanna do is making love to you
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เมคอิง ลัฝ ทู ยู)
Oh, you know it’s true
(โอ , ยู โน อิทซ ทรู)
All I want is you, all I want is you
(ออล ไอ ว็อนท อีส ยู , ออล ไอ ว็อนท อีส ยู)
All I wanna do
(ออล ไอ วอนนา ดู)
I’ll give my heart and soul
(อิล กิฝ ไม ฮาท แอ็นด โซล)
All I wanna do
(ออล ไอ วอนนา ดู)
I’ll be there when you call
(อิล บี แฑ ฮเว็น ยู คอล)
All I wanna do is make love to you
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เมค ลัฝ ทู ยู)
All I want is you, all I want is you
(ออล ไอ ว็อนท อีส ยู , ออล ไอ ว็อนท อีส ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All I Want Is You คำอ่านไทย 911

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น