เนื้อเพลง Let’s Get Retarded คำอ่านไทย Black Eyed Peas

Let’s get retarded, in here…
(เล็ท เก็ท ริทาด , อิน เฮียร)

And the base keep runnin’ runnin’, and runnin’, and runnin’, and runnin’, and runnin’, and runnin’, and runnin’, and
(แอ็นด เดอะ เบซ คีพ รูนนิน รูนนิน , แอ็นด รูนนิน , แอ็นด รูนนิน , แอ็นด รูนนิน , แอ็นด รูนนิน , แอ็นด รูนนิน , แอ็นด รูนนิน , แอ็นด)
runnin’, and runnin’, and runnin’, and runnin’, and runnin’, and runnin’, and runnin’, and runnin’, and…
(รูนนิน , แอ็นด รูนนิน , แอ็นด รูนนิน , แอ็นด รูนนิน , แอ็นด รูนนิน , แอ็นด รูนนิน , แอ็นด รูนนิน , แอ็นด รูนนิน , แอ็นด)

In this context, there’s no disrespect, so, when I bust my rhyme, you break your necks.
(อิน ที คอนเท็คซท , แฑ โน ดิซริซเพคท , โซ , ฮเว็น นาย บัซท ไม ไรม , ยู บเรค ยุร เน็ค)
We got five minutes for us to disconnect, from all intellect collect the rhythm effect.
(วี ก็อท ไฟฝ มินยูท ฟอ อัซ ทู ดิซค็อนเนคท , ฟร็อม ออล อีนเท็ลเล็คท ค็อลเลคท เดอะ ริธึ่ม เอ็ฟเฟคท)
Obstacles are inefficient, follow your intuition,
(อ๊อบสเทเคิ่ล แซร์ อิเน็ฟฟีฌเอ็นท , ฟอลโล ยุร อินทิวอีฌอัน ,)
Free your inner soul and break away from tradition.
(ฟรี ยุร อีนเนอะ โซล แอ็นด บเรค อะเว ฟร็อม ทระดีฌอัน)
Cause when we beat out, girl it’s pulling without.
(คอส ฮเว็น วี บีท เอาท , เกิล อิทซ พลูลิง วิเฑาท)
You wouldn’t believe how we wow shit out.
(ยู วูดดึ่น บิลีฝ เฮา วี เวา ชิท เอาท)
Burn it till it’s burned out.
(เบิน หนิด ทิล อิทซ เบิน เอาท)
Turn it till it’s turned out.
(เทิน หนิด ทิล อิทซ เทิน เอาท)
Act up from north, west, east, south.
(แอ็คท อัพ ฟร็อม นอธ , เว็ซท , อีซท , เซาธ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Everybody, everybody, let’s get into it.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เล็ท เก็ท อีนทุ อิท)
Get stupid.
(เก็ท ซทยูทิด)
Get retarded, get retarded, get retarded.
(เก็ท ริทาด , เก็ท ริทาด , เก็ท ริทาด)
Let’s get retarded [ha], let’s get retarded in here. Let’s get retarded [ha], let’s get retarded in here.
(เล็ท เก็ท ริทาด [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ริทาด อิน เฮียร เล็ท เก็ท ริทาด [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ริทาด อิน เฮียร)
Let’s get retarded [ha], let’s get retarded in here. Let’s get retarded [ha], let’s get retarded in here.
(เล็ท เก็ท ริทาด [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ริทาด อิน เฮียร เล็ท เก็ท ริทาด [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ริทาด อิน เฮียร)
Yeah.
(เย่)

Lose control, of body and soul.
(ลูส ค็อนทโรล , อ็อฝ บอดอิ แอ็นด โซล)
Don’t move too fast, people, just take it slow.
(ด้อนท์ มูฝ ทู ฟัซท , พี๊เพิ่ล , จัซท เทค อิท ซโล)
Don’t get ahead, just jump into it.
(ด้อนท์ เก็ท อะเฮด , จัซท จัมพ อีนทุ อิท)
You all hear about it, the Peas’ll do it.
(ยู ออล เฮีย อะเบาท ดิธ , เดอะ พลีซิล ดู อิท)
Get stutted, get stupid.
(เก็ท สตัส , เก็ท ซทยูทิด)
Don’t worry ’bout it, people will walk you through it.
(ด้อนท์ เวอริ เบาท ดิธ , พี๊เพิ่ล วิล วอค ยู ธรู อิท)
Step by step, like an infant new kid.
(ซเท็พ ไบ ซเท็พ , ไลค แอน อีนแฟ็นท นยู คิด)
Inch by inch with the new solution.
(อินช ไบ อินช วิฑ เดอะ นยู โซลยูฌัน)
Trench men hits, with no delusion.
(ทเร็นช เม็น ฮิท , วิฑ โน ดิลยูฉัน)
The feeling’s irresistible and that’s how we movin’.
(เดอะ ฟีลอิง อินรีซิซทีเบิล แอ็นด แฑ็ท เฮา วี มูฝวิน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Everybody, everybody, let’s get into it.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เล็ท เก็ท อีนทุ อิท)
Get stupid.
(เก็ท ซทยูทิด)
Get retarded, get retarded, get retarded.
(เก็ท ริทาด , เก็ท ริทาด , เก็ท ริทาด)
Let’s get retarded [ha], let’s get retarded in here. Let’s get retarded [ha], let’s get retarded in here.
(เล็ท เก็ท ริทาด [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ริทาด อิน เฮียร เล็ท เก็ท ริทาด [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ริทาด อิน เฮียร)
Let’s get retarded [ha], let’s get retarded in here. Let’s get retarded [ha], let’s get retarded in here.
(เล็ท เก็ท ริทาด [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ริทาด อิน เฮียร เล็ท เก็ท ริทาด [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ริทาด อิน เฮียร)
Yeah.
(เย่)

Runnin’ runnin’, and runnin’ runnin’, and runnin’ runnin’, and runnin runnin’ and… Come on you all let’s get…Oohhoo!
(รูนนิน รูนนิน , แอ็นด รูนนิน รูนนิน , แอ็นด รูนนิน รูนนิน , แอ็นด รูนนิน รูนนิน แอ็นด คัมมอน ยู ออล เล็ท เก็ท อู้ ~ !)
Aha, let’s get oohhoo… in here [right now yeah.] Cookoo, aha, let’s get, cookoo, in here… Cookoo, aha, let’s get,
(อะฮา , เล็ท เก็ท อู้ ~ อิน เฮียร [ ไรท เนา เย่ ] ครูคู่ , อะฮา , เล็ท เก็ท , ครูคู่ , อิน เฮียร ครูคู่ , อะฮา , เล็ท เก็ท ,)
cookoo, in here…ow, ow, ow…
(ครูคู่ , อิน เฮียร เอ้า , เอ้า , เอ้า)
ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya…
(ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา)

Let’s get ill, that’s the deal.
(เล็ท เก็ท อิล , แฑ็ท เดอะ ดีล)
At the gate, we’ll bring the bud top drill. [Just]
(แอ็ท เดอะ เกท , เว็ล บริง เดอะ บัด ท็อพ ดริล [ จัซท ])
Lose your mind this is the time,
(ลูส ยุร ไมนด ที ซิส เดอะ ไทม ,)
You all test this drill, Just and bang your spine. [Just]
(ยู ออล เท็ซท ที ดริล , จัซท แอ็นด แบ็ง ยุร ซไพน [ จัซท ])
Bob your head like epilepsy, up inside your club or in your Bentley.
(บ็อบ ยุร เฮ็ด ไลค เอพอิเลพซิ , อัพ อีนไซด ยุร คลับ ออ อิน ยุร เบนลี่)
Get messy, loud and sick.
(เก็ท เมซซิ , เลาด แอ็นด ซิค)
You all mount past slow mo in another head trip. [So]
(ยู ออล เมานท พาซท ซโล โม อิน แอะนัธเออะ เฮ็ด ทริพ [ โซ ])
Come then now do not correct it, let’s get ignant [ignorant] let’s get hectic.
(คัม เฑ็น เนา ดู น็อท เคาะเรคท ดิธ , เล็ท เก็ท อิกแนท [ อีกโนะแร็นท ] เล็ท เก็ท เฮคทิค)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Everybody, everybody, let’s get into it.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เล็ท เก็ท อีนทุ อิท)
Get stupid. [Come on]
(เก็ท ซทยูทิด [ คัมมอน ])
Get retarded [come one] , get retarded [yeah], get retarded.
(เก็ท ริทาด [ คัมมอนe ] , เก็ท ริทาด [ เย่ ] , เก็ท ริทาด)
Let’s get retarded [ha], let’s get retarded in here. Let’s get retarded [ha], let’s get retarded in here. [R-E-T-A-R-D-E-D]
(เล็ท เก็ท ริทาด [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ริทาด อิน เฮียร เล็ท เก็ท ริทาด [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ริทาด อิน เฮียร [ อาร์ อี ที ดา อาร์ ดี อี ดี ])
Let’s get retarded [ha], let’s get retarded in here. Let’s get retarded [ha], let’s get retarded [woah, woah, woah] in here.
(เล็ท เก็ท ริทาด [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ริทาด อิน เฮียร เล็ท เก็ท ริทาด [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ริทาด [ ว้าว , ว้าว , ว้าว ] อิน เฮียร)
Yeah.
(เย่)
Oohhoo! Aha, oohhoo… in here… Cookoo, aha, cookoo, in here [R-E-T-A-R-D-E-D]… Cookoo, aha, let’s get, cookoo, in here…ow, ow, ow…
(อู้ ~ ! อะฮา , อู้ ~ อิน เฮียร ครูคู่ , อะฮา , ครูคู่ , อิน เฮียร [ อาร์ อี ที ดา อาร์ ดี อี ดี ] ครูคู่ , อะฮา , เล็ท เก็ท , ครูคู่ , อิน เฮียร เอ้า , เอ้า , เอ้า)
ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya…
(ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา)

Runnin’ runnin’, and runnin’ runnin’, and runnin’ runnin’, and runnin’ runnin’ [fade]
(รูนนิน รูนนิน , แอ็นด รูนนิน รูนนิน , แอ็นด รูนนิน รูนนิน , แอ็นด รูนนิน รูนนิน [ เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let’s Get Retarded คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น