เนื้อเพลง Escape คำอ่านไทย Enrique Iglesias

[You can run, you can hide
([ ยู แค็น รัน , ยู แค็น ไฮด)
But you can’t escape my love]
(บัท ยู แค็นท เอ็ซเคพ ไม ลัฝ ])

Here’s how it goes, you and me, up and down
(เฮียร เฮา อิท โกซ , ยู แอ็นด มี , อัพ แอ็นด เดาน)
But maybe this time we’ll get it right, worth the fight
(บัท เมบี ที ไทม เว็ล เก็ท ดิธ ไรท , เวิธ เดอะ ไฟท)
‘Cause love is something you can’t shake
(คอส ลัฝ อีส ซัมติง ยู แค็นท เฌค)
When it breaks
(ฮเว็น หนิด บเรค)
All it takes is some trying
(ออล อิท เทค ซิส ซัม ทไรอิง)

If you feel like leaving
(อิฟ ยู ฟีล ไลค ลีฝอิงส)
I’m not gonna beg you to stay
(แอม น็อท กอนนะ เบ็ก ยู ทู ซเท)
But soon you’ll be finding
(บัท ซูน โยว บี ไฟนดิง)
You can run, you can hide
(ยู แค็น รัน , ยู แค็น ไฮด)
But you can’t escape my love
(บัท ยู แค็นท เอ็ซเคพ ไม ลัฝ)
You can run, you can hide
(ยู แค็น รัน , ยู แค็น ไฮด)
But you can’t escape my love
(บัท ยู แค็นท เอ็ซเคพ ไม ลัฝ)

So if you go
(โซ อิฟ ยู โก)
You should know
(ยู ฌูด โน)
It’s hard to just forget the past so fast
(อิทซ ฮาด ทู จัซท เฟาะเกท เดอะ พาซท โซ ฟัซท)
It was good, it was bad but it was real
(อิท วอส กุด , อิท วอส แบ็ด บัท ดิธ วอส ริแอ็ล)
And that’s all you have in the end, our love mattered
(แอ็นด แฑ็ท ซอร์ ยู แฮ็ฝ อิน ดิ เอ็นด , เอ๊า ลัฝ แมทเทอะ)

If you feel like leaving
(อิฟ ยู ฟีล ไลค ลีฝอิงส)
I’m not gonna beg you to stay [I’m not gonna beg you to stay]
(แอม น็อท กอนนะ เบ็ก ยู ทู ซเท [ แอม น็อท กอนนะ เบ็ก ยู ทู ซเท ])
But soon you’ll be finding
(บัท ซูน โยว บี ไฟนดิง)
You can run, you can hide
(ยู แค็น รัน , ยู แค็น ไฮด)
But you can’t escape my love
(บัท ยู แค็นท เอ็ซเคพ ไม ลัฝ)
You can run, you can hide
(ยู แค็น รัน , ยู แค็น ไฮด)
But you can’t escape my love
(บัท ยู แค็นท เอ็ซเคพ ไม ลัฝ)

You can run [you can run]
(ยู แค็น รัน [ ยู แค็น รัน ])
You can hide [you can hide]
(ยู แค็น ไฮด [ ยู แค็น ไฮด ])
But you can’t escape my love [my love]
(บัท ยู แค็นท เอ็ซเคพ ไม ลัฝ [ ไม ลัฝ ])
You can run [you can run]
(ยู แค็น รัน [ ยู แค็น รัน ])
You can hide [you can hide]
(ยู แค็น ไฮด [ ยู แค็น ไฮด ])
But you can’t escape my love
(บัท ยู แค็นท เอ็ซเคพ ไม ลัฝ)

Here’s how it goes
(เฮียร เฮา อิท โกซ)
All it takes is some trying
(ออล อิท เทค ซิส ซัม ทไรอิง)
You can run…
(ยู แค็น รัน)

If you feel like leaving
(อิฟ ยู ฟีล ไลค ลีฝอิงส)
I’m not gonna beg you to stay [I’m not gonna beg you to stay]
(แอม น็อท กอนนะ เบ็ก ยู ทู ซเท [ แอม น็อท กอนนะ เบ็ก ยู ทู ซเท ])
Soon you’ll be finding [you’ll be finding]
(ซูน โยว บี ไฟนดิง [ โยว บี ไฟนดิง ])
You can run, you can hide
(ยู แค็น รัน , ยู แค็น ไฮด)
But you can’t escape my love [escape my love]
(บัท ยู แค็นท เอ็ซเคพ ไม ลัฝ [ เอ็ซเคพ ไม ลัฝ ])

If you feel like leaving
(อิฟ ยู ฟีล ไลค ลีฝอิงส)
I’m not gonna beg you to stay [you can’t escape my love]
(แอม น็อท กอนนะ เบ็ก ยู ทู ซเท [ ยู แค็นท เอ็ซเคพ ไม ลัฝ ])
Soon you’ll be finding
(ซูน โยว บี ไฟนดิง)
You can run, you can hide
(ยู แค็น รัน , ยู แค็น ไฮด)
But you can’t escape my love
(บัท ยู แค็นท เอ็ซเคพ ไม ลัฝ)

You can run [repeated ’til the end of the song]
(ยู แค็น รัน [ ริพีท ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ซ็อง ])

Baby, you can run, baby, you can hide
(เบบิ , ยู แค็น รัน , เบบิ , ยู แค็น ไฮด)
But you can’t escape my love
(บัท ยู แค็นท เอ็ซเคพ ไม ลัฝ)
Baby, you can run, baby, you can hide
(เบบิ , ยู แค็น รัน , เบบิ , ยู แค็น ไฮด)
But you can’t escape my love
(บัท ยู แค็นท เอ็ซเคพ ไม ลัฝ)

But you can’t escape my love
(บัท ยู แค็นท เอ็ซเคพ ไม ลัฝ)
You can run, you can hide
(ยู แค็น รัน , ยู แค็น ไฮด)
But you can’t escape my love
(บัท ยู แค็นท เอ็ซเคพ ไม ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Escape คำอ่านไทย Enrique Iglesias

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น