เนื้อเพลง Everywhere คำอ่านไทย Michelle Branch

Turn it inside out so I can see
(เทิน หนิด อีนไซด เอาท โซ ไอ แค็น ซี)
The part of you that’s drifting over me
(เดอะ พาท อ็อฝ ยู แฑ็ท ดริฟทิง โอเฝอะ มี)
And when I wake you’re, you’re never there
(แอ็นด ฮเว็น นาย เวค ยัวร์ , ยัวร์ เนฝเออะ แฑ)
But when I sleep you’re, you’re everywhere
(บัท ฮเว็น นาย ซลีพ ยัวร์ , ยัวร์ เอวี่แวร์)
You’re everywhere
(ยัวร์ เอวี่แวร์)

Just tell me how I got this far
(จัซท เท็ล มี เฮา ไอ ก็อท ที ฟา)
Just tell me why you’re here and who you are
(จัซท เท็ล มี ฮไว ยัวร์ เฮียร แอ็นด ฮู ยู อาร์)
‘Cause every time I look
(คอส เอฝริ ไทม ไอ ลุค)
You’re never there
(ยัวร์ เนฝเออะ แฑ)
And every time I sleep
(แอ็นด เอฝริ ไทม ไอ ซลีพ)
You’re always there
(ยัวร์ ออลเว แฑ)

‘Cause you’re everywhere to me
(คอส ยัวร์ เอวี่แวร์ ทู มี)
And when I close my eyes it’s you I see
(แอ็นด ฮเว็น นาย คโลส ไม ไอ อิทซ ยู ไอ ซี)
You’re everything I know
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ โน)
That makes me believe
(แดท เมค มี บิลีฝ)
I’m not alone
(แอม น็อท อะโลน)
I’m not alone
(แอม น็อท อะโลน)

I recognize the way you make me feel
(ไอ เรคอ็อกไนส เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล)
It’s hard to think that
(อิทซ ฮาด ทู ธิงค แดท)
You might not be real
(ยู ไมท น็อท บี ริแอ็ล)
I sense it now, the water’s getting deep
(ไอ เซ็นซ อิท เนา , เดอะ วอเทอะ เกดดดิ้ง ดีพ)
I try to wash the pain away from me
(ไอ ทไร ทู ว็อฌ เดอะ เพน อะเว ฟร็อม มี)
Away from me
(อะเว ฟร็อม มี)

‘Cause you’re everywhere to me
(คอส ยัวร์ เอวี่แวร์ ทู มี)
And when I close my eyes it’s you I see
(แอ็นด ฮเว็น นาย คโลส ไม ไอ อิทซ ยู ไอ ซี)
You’re everything I know
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ โน)
That makes me believe
(แดท เมค มี บิลีฝ)
I’m not alone
(แอม น็อท อะโลน)
I’m not alone
(แอม น็อท อะโลน)

I am not alone
(ไอ แอ็ม น็อท อะโลน)
Whoa, oh, oooh, oh
(โว้ว , โอ , อู้ , โอ)

And when I touch your hand
(แอ็นด ฮเว็น นาย ทั๊ช ยุร แฮ็นด)
It’s then I understand
(อิทซ เฑ็น นาย อันเดิซแทนด)
The beauty that’s within
(เดอะ บยูทิ แฑ็ท วิฑีน)
It’s now that we begin
(อิทซ เนา แดท วี บีกีน)
You always light my way
(ยู ออลเว ไลท ไม เว)
I hope there never comes a day
(ไอ โฮพ แฑ เนฝเออะ คัม ซา เด)
No matter where I go
(โน แมทเทอะ ฮแว ไอ โก)
I always feel you so
(ไอ ออลเว ฟีล ยู โซ)

‘Cause you’re everywhere to me
(คอส ยัวร์ เอวี่แวร์ ทู มี)
And when I close my eyes it’s you I see
(แอ็นด ฮเว็น นาย คโลส ไม ไอ อิทซ ยู ไอ ซี)
You’re everything I know
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ โน)
That makes me believe
(แดท เมค มี บิลีฝ)
I’m not alone
(แอม น็อท อะโลน)
‘Cause you’re everywhere to me
(คอส ยัวร์ เอวี่แวร์ ทู มี)
And when I catch my breath
(แอ็นด ฮเว็น นาย แค็ช ไม บเร็ธ)
It’s you I breathe
(อิทซ ยู ไอ บรีฑ)
You’re everything I know
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ โน)
That makes me believe
(แดท เมค มี บิลีฝ)
I’m not alone
(แอม น็อท อะโลน)

You’re in everyone I see
(ยัวร์ อิน เอ๊วี่วัน ไอ ซี)
So tell me
(โซ เท็ล มี)
Do you see me?
(ดู ยู ซี มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everywhere คำอ่านไทย Michelle Branch

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น