เนื้อเพลง Put Your Records on คำอ่านไทย Corinne Bailey Rae

Three little birds sat on my window.
(ธรี ลิ๊ทเทิ่ล เบิด แซ็ท ออน ไม วีนโด)
And they told me I don’t need to worry.
(แอ็นด เฑ โทลด มี ไอ ด้อนท์ เน ทู เวอริ)
Summer came like cinnamon
(ซัมเมอะ เคม ไลค ซีนนะมัน)
So sweet,
(โซ สวี้ท ,)
Little girls double-dutch on the concrete.
(ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ดั๊บเบิ้ล ดัช ออน เดอะ คอนครีท)

Maybe sometimes we’ve got it wrong, but it’s alright
(เมบี ซัมไทม์ หวีบ ก็อท ดิธ ร็อง , บัท อิทซ ออลไร๊ท)
The more things seem to change, the more they stay the same
(เดอะ โม ธิง ซีม ทู เชนจ , เดอะ โม เฑ ซเท เดอะ เซม)
Oh, don’t you hesitate.
(โอ , ด้อนท์ ยู เฮสอิเทท)

Girl, put your records on, tell me your favourite song
(เกิล , พัท ยุร เรคออด ออน , เท็ล มี ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
You go ahead, let your hair down
(ยู โก อะเฮด , เล็ท ยุร แฮ เดาน)
Sapphire and faded jeans, I hope you get your dreams,
(แซพไฟร แอ็นด แฟ็ด จีน , ไอ โฮพ ยู เก็ท ยุร ดรีม ,)
Just go ahead, let your hair down.
(จัซท โก อะเฮด , เล็ท ยุร แฮ เดาน)

You’re gonna find yourself somewhere, somehow.
(ยัวร์ กอนนะ ไฟนด ยุรเซลฟ ซัมแวร์ , ซัมฮาว)

Blue as the sky, sunburnt and lonely,
(บลู แอ็ส เดอะ ซไค , ซันเบิน แอ็นด โลนลิ ,)
Sipping tea in a bar by the roadside,
(ซิพปิง ที อิน อะ บา ไบ เดอะ โร๊ดไซด์ ,)
[just relax, just relax]
([ จัซท ริแลคซ , จัซท ริแลคซ ])
Don’t you let those other boys fool you,
(ด้อนท์ ยู เล็ท โฑส อัฑเออะ บอย ฟูล ยู ,)
Got to love that afro hair do.
(ก็อท ทู ลัฝ แดท แอฟโฟ แฮ ดู)

Maybe sometimes we feel afraid, but it’s alright
(เมบี ซัมไทม์ วี ฟีล อัฟเรด , บัท อิทซ ออลไร๊ท)
The more you stay the same, the more they seem to change.
(เดอะ โม ยู ซเท เดอะ เซม , เดอะ โม เฑ ซีม ทู เชนจ)
Don’t you think it’s strange?
(ด้อนท์ ยู ธิงค อิทซ ซทเรนจ)

Girl, put your records on, tell me your favourite song
(เกิล , พัท ยุร เรคออด ออน , เท็ล มี ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
You go ahead, let your hair down
(ยู โก อะเฮด , เล็ท ยุร แฮ เดาน)
Sapphire and faded jeans, I hope you get your dreams,
(แซพไฟร แอ็นด แฟ็ด จีน , ไอ โฮพ ยู เก็ท ยุร ดรีม ,)
Just go ahead, let your hair down.
(จัซท โก อะเฮด , เล็ท ยุร แฮ เดาน)

You’re gonna find yourself somewhere, somehow.
(ยัวร์ กอนนะ ไฟนด ยุรเซลฟ ซัมแวร์ , ซัมฮาว)

‘Twas more than I could take, pity for pity’s sake
(เทหวาดสฺ โม แฑ็น นาย คูด เทค , พีทอิ ฟอ พีทอิ ซาคิ)
Some nights kept me awake, I thought that I was stronger
(ซัม ไนท เค็พท มี อะเวค , ไอ ธอท แดท ไอ วอส สตองเกอร์)
When you gonna realise, that you don’t even have to try any longer?
(ฮเว็น ยู กอนนะ รีโอราย , แดท ยู ด้อนท์ อีเฝ็น แฮ็ฝ ทู ทไร เอนอิ ลองเงอ)
Do what you want to.
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท ทู)

Girl, put your records on, tell me your favourite song
(เกิล , พัท ยุร เรคออด ออน , เท็ล มี ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
You go ahead, let your hair down
(ยู โก อะเฮด , เล็ท ยุร แฮ เดาน)
Sapphire and faded jeans, I hope you get your dreams,
(แซพไฟร แอ็นด แฟ็ด จีน , ไอ โฮพ ยู เก็ท ยุร ดรีม ,)
Just go ahead, let your hair down.
(จัซท โก อะเฮด , เล็ท ยุร แฮ เดาน)

Girl, put your records on, tell me your favourite song
(เกิล , พัท ยุร เรคออด ออน , เท็ล มี ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
You go ahead, let your hair down
(ยู โก อะเฮด , เล็ท ยุร แฮ เดาน)
Sapphire and faded jeans, I hope you get your dreams,
(แซพไฟร แอ็นด แฟ็ด จีน , ไอ โฮพ ยู เก็ท ยุร ดรีม ,)
Just go ahead, let your hair down.
(จัซท โก อะเฮด , เล็ท ยุร แฮ เดาน)

Oh, you’re gonna find yourself somewhere, somehow
(โอ , ยัวร์ กอนนะ ไฟนด ยุรเซลฟ ซัมแวร์ , ซัมฮาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Put Your Records on คำอ่านไทย Corinne Bailey Rae

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น