เนื้อเพลง Born To Make You Happy คำอ่านไทย Britney Spears

[Intro:]
([ อินโทร : ])
Oh, my love [laugh]
(โอ , ไม ลัฝ [ ลาฟ ])
Oh, yeah yeah
(โอ , เย่ เย่)
Oh, yeah
(โอ , เย่)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
I’m sitting here alone up in my room
(แอม ซีททิง เฮียร อะโลน อัพ อิน ไม รุม)
I’m thinking about the times that we’ve been through
(แอม ติ้งกิง อะเบาท เดอะ ไทม แดท หวีบ บีน ธรู)
Oh, my love
(โอ , ไม ลัฝ)
I’m looking at a picture in my hand
(แอม ลุคอิง แอ็ท ดา พีคเชอะ อิน ไม แฮ็นด)
Trying my best to understand
(ทไรอิง ไม เบ็ซท ทู อันเดิซแทนด)
I really want to know what we did wrong
(ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู โน ฮว็อท วี ดิด ร็อง)
With a love that felt so strong
(วิฑ อะ ลัฝ แดท เฟ็ลท โซ ซทร็อง)
If only you were here tonight
(อิฟ โอ๊นลี่ ยู เวอ เฮียร ทุไนท)
I know that we could make it right
(ไอ โน แดท วี คูด เมค อิท ไรท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I don’t know how to live without your love
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
I was born to make you happy
(ไอ วอส บอน ทู เมค ยู แฮพพิ)
‘Cause you’re the only one up in my heart
(คอส ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน อัพ อิน ไม ฮาท)
I was born to make you happy
(ไอ วอส บอน ทู เมค ยู แฮพพิ)
Always and forever, you and me
(ออลเว แซน เฟาะเรฝเออะ , ยู แอ็นด มี)
That’s the way our life should be
(แฑ็ท เดอะ เว เอ๊า ไลฟ ฌูด บี)
I don’t know how to live without your love
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
I was born to make you happy
(ไอ วอส บอน ทู เมค ยู แฮพพิ)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
I know I’ve been a fool since you’ve been gone
(ไอ โน อิฝ บีน อะ ฟูล ซินซ ยู๊ฟ บีน กอน)
I’d better give it up and carry on
(อาย เบทเทอะ กิฝ อิท อัพ แอ็นด แคริ ออน)
Oh, my love
(โอ , ไม ลัฝ)
‘Cause living in a dream of you and me
(คอส ลีฝอิง อิน อะ ดรีม อ็อฝ ยู แอ็นด มี)
Is not the way my life should be
(อีส น็อท เดอะ เว ไม ไลฟ ฌูด บี)
I don’t want to cry a tear for you
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู คไร อะ เทีย ฟอ ยู)
So forgive me if I do [ooh]
(โซ เฟาะกีฝ มี อิฟ ฟาย ดู [ อู้ ])
If only you were here tonight
(อิฟ โอ๊นลี่ ยู เวอ เฮียร ทุไนท)
I know that we could make it right
(ไอ โน แดท วี คูด เมค อิท ไรท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I don’t know how to live without your love
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
I was born to make you happy
(ไอ วอส บอน ทู เมค ยู แฮพพิ)
‘Cause you’re the only one up in my heart
(คอส ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน อัพ อิน ไม ฮาท)
I was born to make you happy
(ไอ วอส บอน ทู เมค ยู แฮพพิ)
Always and forever, you and me
(ออลเว แซน เฟาะเรฝเออะ , ยู แอ็นด มี)
That’s the way our life should be
(แฑ็ท เดอะ เว เอ๊า ไลฟ ฌูด บี)
I don’t know how to live without your love
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
I was born to make you happy
(ไอ วอส บอน ทู เมค ยู แฮพพิ)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
[Oh yeah]
([ โอ เย่ ])
[Oh yeah]
([ โอ เย่ ])
I’d do anything
(อาย ดู เอนอิธิง)
I’d give you my world
(อาย กิฝ ยู ไม เวิลด)
I’d wait forever to be your girl
(อาย เวท เฟาะเรฝเออะ ทู บี ยุร เกิล)
[Just call out my name]
([ จัซท คอล เอาท ไม เนม ])
Just call out my name [and I will be there] and I will be there [ooh]
(จัซท คอล เอาท ไม เนม [ แอ็นด ดาย วิล บี แฑ ] แอ็นด ดาย วิล บี แฑ [ อู้ ])
Just to show you how much I care [alright] [ooh]
(จัซท ทู โฌ ยู เฮา มัช ไอ แค [ ออลไร๊ท ] [ อู้ ])
I was born to make you happy, yeah [ooh] [oh yeah]
(ไอ วอส บอน ทู เมค ยู แฮพพิ , เย่ [ อู้ ] [ โอ เย่ ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I don’t know how to live without your love
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
I was born to make you happy
(ไอ วอส บอน ทู เมค ยู แฮพพิ)
‘Cause you’re the only one up in my heart
(คอส ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน อัพ อิน ไม ฮาท)
I was born to make you happy
(ไอ วอส บอน ทู เมค ยู แฮพพิ)
Always and forever, you and me
(ออลเว แซน เฟาะเรฝเออะ , ยู แอ็นด มี)
That’s the way our life should be
(แฑ็ท เดอะ เว เอ๊า ไลฟ ฌูด บี)
I don’t know how to live without your love
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
I was born to make you happy
(ไอ วอส บอน ทู เมค ยู แฮพพิ)
[Oh, oh]
([ โอ , โอ ])
I was born to make you happy
(ไอ วอส บอน ทู เมค ยู แฮพพิ)
[Oh yeah, oh yeah]
([ โอ เย่ , โอ เย่ ])
Always and forever, you and me
(ออลเว แซน เฟาะเรฝเออะ , ยู แอ็นด มี)
That’s the way our life should be
(แฑ็ท เดอะ เว เอ๊า ไลฟ ฌูด บี)
I don’t know how to live without your love
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
I was born to make you happy
(ไอ วอส บอน ทู เมค ยู แฮพพิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Born To Make You Happy คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น