เนื้อเพลง Why คำอ่านไทย M2M

Why don’t you call me
(ฮไว ด้อนท์ ยู คอล มี)
Are you afraid?
(อาร์ ยู อัฟเรด)
Your friends all told me
(ยุร ฟเร็นด ซอร์ โทลด มี)
You think I’m all that
(ยู ธิงค แอม ออล แดท)

Well it don’t make sense
(เว็ล อิท ด้อนท์ เมค เซ็นซ)
It’s just craziness
(อิทซ จัซท คเรสิเน็ซ)
Ooh I need to know where were at
(อู้ ไอ เน ทู โน ฮแว เวอ แอ็ท)

Wondering why, you’re acting this way baby
(วันเดอะริง ฮไว , ยัวร์ แอคทิง ที เว เบบิ)
Wondering why, you can’t find any words to say
(วันเดอะริง ฮไว , ยู แค็นท ไฟนด เอนอิ เวิด ทู เซ)
Maybe someone told you a lie
(เมบี ซัมวัน โทลด ยู อะ ไล)
Or maybe you’re just being shy
(ออ เมบี ยัวร์ จัซท บีอิง ไฌ)
Keep wondering why
(คีพ วันเดอะริง ฮไว)

Why when you see me
(ฮไว ฮเว็น ยู ซี มี)
You pretend I’m not there
(ยู พริเทนด แอม น็อท แฑ)
But when I see your eyes
(บัท ฮเว็น นาย ซี ยุร ไอ)
Somehow you seem to care
(ซัมฮาว ยู ซีม ทู แค)

Unbelievable, inconceivable
(อันบีลิฝวาเบิล , อินคอนซีวีเบิล)
Need to know if we’re going anywhere
(เน ทู โน อิฟ เวีย โกอิ้ง เอนอิฮแว)

Wondering why, you’re acting this way baby
(วันเดอะริง ฮไว , ยัวร์ แอคทิง ที เว เบบิ)
Wondering why, you can’t find any words to say
(วันเดอะริง ฮไว , ยู แค็นท ไฟนด เอนอิ เวิด ทู เซ)
Maybe someone told you a lie
(เมบี ซัมวัน โทลด ยู อะ ไล)
Or maybe you’re just being shy
(ออ เมบี ยัวร์ จัซท บีอิง ไฌ)
Keep wondering why
(คีพ วันเดอะริง ฮไว)

Well it don’t make sense
(เว็ล อิท ด้อนท์ เมค เซ็นซ)
It’s just craziness
(อิทซ จัซท คเรสิเน็ซ)
Ooh I need to know where were at
(อู้ ไอ เน ทู โน ฮแว เวอ แอ็ท)

Wondering why, you’re acting this way baby
(วันเดอะริง ฮไว , ยัวร์ แอคทิง ที เว เบบิ)
Wondering why, you can’t find any words to say
(วันเดอะริง ฮไว , ยู แค็นท ไฟนด เอนอิ เวิด ทู เซ)
Maybe someone told you a lie
(เมบี ซัมวัน โทลด ยู อะ ไล)
Or maybe you’re just being shy
(ออ เมบี ยัวร์ จัซท บีอิง ไฌ)
Keep wondering why
(คีพ วันเดอะริง ฮไว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Why คำอ่านไทย M2M

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น