เนื้อเพลง The One You Love คำอ่านไทย Paulina Rubio

When you’re on top of the world when it’s got you down
(ฮเว็น ยัวร์ ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด ฮเว็น อิทซ ก็อท ยู เดาน)
When you’re flying through the air, when you’re crashing to the ground
(ฮเว็น ยัวร์ ฟไลอิง ธรู ดิ แอ , ฮเว็น ยัวร์ แคร๊ชชิง ทู เดอะ กเรานด)
When you’re searching for the light and it’s nowhere to be found
(ฮเว็น ยัวร์ เซิชอิง ฟอ เดอะ ไลท แอ็นด อิทซ โนแวร์ ทู บี เฟานด)
Just phone me, baby
(จัซท โฟน มี , เบบิ)

And I know we’ll be the same the air won’t tie you down
(แอ็นด ดาย โน เว็ล บี เดอะ เซม ดิ แอ ว็อนท ไท ยู เดาน)
I won’t ever be the broken wings that keep you off the ground
(ไอ ว็อนท เอฝเออะ บี เดอะ บโรเค็น วิง แดท คีพ ยู ออฟฟ เดอะ กเรานด)
But when you start to see I will be the sound
(บัท ฮเว็น ยู ซทาท ทู ซี ไอ วิล บี เดอะ เซานด)
Just let me, baby
(จัซท เล็ท มี , เบบิ)

I only wanna be the one you love
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี ดิ วัน ยู ลัฝ)
I only wanna be the one you want
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี ดิ วัน ยู ว็อนท)
Come and get me, baby, let me loose inside your soul
(คัม แอ็นด เก็ท มี , เบบิ , เล็ท มี ลูซ อีนไซด ยุร โซล)

I only wanna be your every need
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี ยุร เอฝริ เน)
I wanna be the girl in all your dreams
(ไอ วอนนา บี เดอะ เกิล อิน ออล ยุร ดรีม)
I’ll do anything to be the one you love
(อิล ดู เอนอิธิง ทู บี ดิ วัน ยู ลัฝ)

Baby you can tell me anything all the secrets of your heart
(เบบิ ยู แค็น เท็ล มี เอนอิธิง ออล เดอะ ซีคเร็ท อ็อฝ ยุร ฮาท)
If you could look inside of me you’d see how beautiful you are
(อิฟ ยู คูด ลุค อีนไซด อ็อฝ มี ยู ซี เฮา บยูทิฟุล ยู อาร์)
I wanna show you everything each and every part of me is yours
(ไอ วอนนา โฌ ยู เอ๊วี่ติง อีช แอ็นด เอฝริ พาท อ็อฝ มี อีส ยุร)
Just take it, baby
(จัซท เทค อิท , เบบิ)

I only wanna be the one you love
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี ดิ วัน ยู ลัฝ)
I only wanna be the one you want
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี ดิ วัน ยู ว็อนท)
Come and get me, baby, let me loose inside your soul
(คัม แอ็นด เก็ท มี , เบบิ , เล็ท มี ลูซ อีนไซด ยุร โซล)

I only wanna be your every need
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี ยุร เอฝริ เน)
I wanna be the girl in all your dreams
(ไอ วอนนา บี เดอะ เกิล อิน ออล ยุร ดรีม)
I’ll do anything to be the one you love
(อิล ดู เอนอิธิง ทู บี ดิ วัน ยู ลัฝ)

Let me be the lover you want to uncover
(เล็ท มี บี เดอะ ลัฝเออะ ยู ว็อนท ทู อันคัฝเออะ)
Let me be the one you love
(เล็ท มี บี ดิ วัน ยู ลัฝ)
Hey baby
(เฮ เบบิ)

I only wanna be the one you love
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี ดิ วัน ยู ลัฝ)
I only wanna be the one you want
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี ดิ วัน ยู ว็อนท)
Come and get me, baby, let me loose inside your soul
(คัม แอ็นด เก็ท มี , เบบิ , เล็ท มี ลูซ อีนไซด ยุร โซล)

I only wanna be your every need
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี ยุร เอฝริ เน)
I wanna be the girl in all your dreams
(ไอ วอนนา บี เดอะ เกิล อิน ออล ยุร ดรีม)
I’ll do anything to be the one you
(อิล ดู เอนอิธิง ทู บี ดิ วัน ยู)

I only wanna be the one you love
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี ดิ วัน ยู ลัฝ)
I only wanna be the one you want
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี ดิ วัน ยู ว็อนท)
Come and get me, baby, let me loose inside your soul
(คัม แอ็นด เก็ท มี , เบบิ , เล็ท มี ลูซ อีนไซด ยุร โซล)

I only wanna be your every need
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี ยุร เอฝริ เน)
I wanna be the girl in all your dreams
(ไอ วอนนา บี เดอะ เกิล อิน ออล ยุร ดรีม)
I’ll do anything to be the one you are
(อิล ดู เอนอิธิง ทู บี ดิ วัน ยู อาร์)

I only wanna be the one you love
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี ดิ วัน ยู ลัฝ)
I only wanna be the one you want
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี ดิ วัน ยู ว็อนท)
Come and get me, baby, let me loose inside your soul
(คัม แอ็นด เก็ท มี , เบบิ , เล็ท มี ลูซ อีนไซด ยุร โซล)

I only wanna be your every need
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี ยุร เอฝริ เน)
I wanna be the girl in all your dreams
(ไอ วอนนา บี เดอะ เกิล อิน ออล ยุร ดรีม)
I’ll do anything to be the one you are
(อิล ดู เอนอิธิง ทู บี ดิ วัน ยู อาร์)

I only wanna be the one you love
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี ดิ วัน ยู ลัฝ)
I only wanna be the one you want
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี ดิ วัน ยู ว็อนท)
Come and get me, baby, let me loose inside your soul
(คัม แอ็นด เก็ท มี , เบบิ , เล็ท มี ลูซ อีนไซด ยุร โซล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The One You Love คำอ่านไทย Paulina Rubio

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น