เนื้อเพลง Champagne Supernova คำอ่านไทย Oasis

How many special people change
(เฮา เมนอิ ซเพฌแอ็ล พี๊เพิ่ล เชนจ)
How many lives are living strange
(เฮา เมนอิ ไลฝ แซร์ ลีฝอิง ซทเรนจ)
Where were you while we were getting high?
(ฮแว เวอ ยู ฮไวล วี เวอ เกดดดิ้ง ไฮ)
Slowly walking down the hall
(ซโลลิ วอคกิง เดาน เดอะ ฮอล)
Faster than a cannon ball
(ฟาสเทอะ แฑ็น อะ แคนนัน บอล)
Where were you while we were getting high?
(ฮแว เวอ ยู ฮไวล วี เวอ เกดดดิ้ง ไฮ)

Some day you will find me
(ซัม เด ยู วิล ไฟนด มี)
Caught beneath the landslide
(คอท บินีธ เดอะ แลนสไลด์)
In a champagne supernova in the sky
(อิน อะ แฌ็มเพน ซูเปอร์โนว่า อิน เดอะ ซไค)
Some day you will find me
(ซัม เด ยู วิล ไฟนด มี)
Caught beneath the landslide
(คอท บินีธ เดอะ แลนสไลด์)
In a champagne supernova
(อิน อะ แฌ็มเพน ซูเปอร์โนว่า)
A champagne supernova in the sky
(อะ แฌ็มเพน ซูเปอร์โนว่า อิน เดอะ ซไค)

Wake up the dawn and ask her why
(เวค อัพ เดอะ ดอน แอ็นด อาซค เฮอ ฮไว)
A dreamer dreams she never dies
(อะ ดรีมเออะ ดรีม ชี เนฝเออะ ได)
Wipe that tear away now from your eye
(ไวพ แดท เทีย อะเว เนา ฟร็อม ยุร ไอ)
Slowly walking down the hall
(ซโลลิ วอคกิง เดาน เดอะ ฮอล)
Faster than a cannon ball
(ฟาสเทอะ แฑ็น อะ แคนนัน บอล)
Where were you while we were getting high?
(ฮแว เวอ ยู ฮไวล วี เวอ เกดดดิ้ง ไฮ)

Some day you will find me
(ซัม เด ยู วิล ไฟนด มี)
Caught beneath the landslide
(คอท บินีธ เดอะ แลนสไลด์)
In a champagne supernova in the sky
(อิน อะ แฌ็มเพน ซูเปอร์โนว่า อิน เดอะ ซไค)
Some day you will find me
(ซัม เด ยู วิล ไฟนด มี)
Caught beneath the landslide
(คอท บินีธ เดอะ แลนสไลด์)
In a champagne supernova
(อิน อะ แฌ็มเพน ซูเปอร์โนว่า)
A champagne supernova
(อะ แฌ็มเพน ซูเปอร์โนว่า)

‘Cause people believe that they’re
(คอส พี๊เพิ่ล บิลีฝ แดท เดรว)
Gonna get away for the summer
(กอนนะ เก็ท อะเว ฟอ เดอะ ซัมเมอะ)
But you and I, we live and die
(บัท ยู แอ็นด ดาย , วี ไลฝ แอ็นด ได)
The world’s still spinning round
(เดอะ เวิลด ซทิล สปินนิ่ง เรานด)
We don’t know why
(วี ด้อนท์ โน ฮไว)
Why, why, why, why
(ฮไว , ฮไว , ฮไว , ฮไว)

How many special people change
(เฮา เมนอิ ซเพฌแอ็ล พี๊เพิ่ล เชนจ)
How many lives are living strange
(เฮา เมนอิ ไลฝ แซร์ ลีฝอิง ซทเรนจ)
Where were you while we were getting high?
(ฮแว เวอ ยู ฮไวล วี เวอ เกดดดิ้ง ไฮ)
Slowly walking down the hall
(ซโลลิ วอคกิง เดาน เดอะ ฮอล)
Faster than a cannon ball
(ฟาสเทอะ แฑ็น อะ แคนนัน บอล)
Where were you while we were getting high?
(ฮแว เวอ ยู ฮไวล วี เวอ เกดดดิ้ง ไฮ)

Some day you will find me
(ซัม เด ยู วิล ไฟนด มี)
Caught beneath the landslide
(คอท บินีธ เดอะ แลนสไลด์)
In a champagne supernova in the sky
(อิน อะ แฌ็มเพน ซูเปอร์โนว่า อิน เดอะ ซไค)
Some day you will find me
(ซัม เด ยู วิล ไฟนด มี)
Caught beneath the landslide
(คอท บินีธ เดอะ แลนสไลด์)
In a champagne supernova
(อิน อะ แฌ็มเพน ซูเปอร์โนว่า)
A champagne supernova
(อะ แฌ็มเพน ซูเปอร์โนว่า)

Cos people believe that they’re
(คอซ พี๊เพิ่ล บิลีฝ แดท เดรว)
Gonna get away for the summer
(กอนนะ เก็ท อะเว ฟอ เดอะ ซัมเมอะ)
But you and I, we live and die
(บัท ยู แอ็นด ดาย , วี ไลฝ แอ็นด ได)
The world’s still spinning round
(เดอะ เวิลด ซทิล สปินนิ่ง เรานด)
We don’t know why
(วี ด้อนท์ โน ฮไว)
Why, why, why, why
(ฮไว , ฮไว , ฮไว , ฮไว)

How many special people change
(เฮา เมนอิ ซเพฌแอ็ล พี๊เพิ่ล เชนจ)
How many lives are living strange
(เฮา เมนอิ ไลฝ แซร์ ลีฝอิง ซทเรนจ)
Where were you while we were getting high?
(ฮแว เวอ ยู ฮไวล วี เวอ เกดดดิ้ง ไฮ)
We were getting high
(วี เวอ เกดดดิ้ง ไฮ)شซ ยู)ؔดดิ้ง ไฮ)
We were getting high
(วี เวอ เกดดดิ้ง ไฮ)
We were getting high
(วี เวอ เกดดดิ้ง ไฮ)
We were getting high
(วี เวอ เกดดดิ้ง ไฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Champagne Supernova คำอ่านไทย Oasis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น