เนื้อเพลง Vagabond คำอ่านไทย Wolfmother

Oh girl I don’t know all the reasons why,
(โอ เกิล ไอ ด้อนท์ โน ออล เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ,)
I found the answer lookin’ in your eye,
(ไอ เฟานด ดิ อานเซอะ ลุคกิน อิน ยุร ไอ ,)
I go out walking all day long,
(ไอ โก เอาท วอคกิง ออล เด ล็อง ,)
Take away this lonely man soon he will be gone,
(เทค อะเว ที โลนลิ แม็น ซูน ฮี วิล บี กอน ,)

Cause I’ll tell you everything about living free,
(คอส อิล เท็ล ยู เอ๊วี่ติง อะเบาท ลีฝอิง ฟรี ,)
Yes I can see you girl can you see me,
(เย็ซ ซาย แค็น ซี ยู เกิล แค็น ยู ซี มี ,)

You don’t need to know what I do all day,
(ยู ด้อนท์ เน ทู โน ฮว็อท ไอ ดู ออล เด ,)
It’s as much as I know watch it waste away,
(อิทซ แอ็ส มัช แอ็ส ซาย โน ว็อช อิท เวซท อะเว ,)

Cause I’ll tell you everything about living free,
(คอส อิล เท็ล ยู เอ๊วี่ติง อะเบาท ลีฝอิง ฟรี ,)
Yes I can see you girl can you see me,
(เย็ซ ซาย แค็น ซี ยู เกิล แค็น ยู ซี มี ,)

Go and see the sorcerer look into a ball,
(โก แอ็นด ซี เดอะ ซอเซอะเรอะ ลุค อีนทุ อะ บอล ,)
You may find the answer written on the wall,
(ยู เม ไฟนด ดิ อานเซอะ วึ้น ออน เดอะ วอล ,)

The left one was a dancer can you see the answer, Oh
(เดอะ เล็ฟท วัน วอส ซา แดนเซอร์ แค็น ยู ซี ดิ อานเซอะ , โอ)

Put her in a mansion on top of the hill,
(พัท เฮอ อิน อะ แมนฌัน ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ ฮิล ,)
Please don’t make her do things against her will,
(พลีส ด้อนท์ เมค เฮอ ดู ธิง อะเกนซท เฮอ วิล ,)
I found something special I don’t know why,
(ไอ เฟานด ซัมติง ซเพฌแอ็ล ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ,)
Looking into her pretty little eye,
(ลุคอิง อีนทุ เฮอ พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล ไอ ,)

Cause I’ll tell you everything about living free
(คอส อิล เท็ล ยู เอ๊วี่ติง อะเบาท ลีฝอิง ฟรี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vagabond คำอ่านไทย Wolfmother

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น