เนื้อเพลง Only Man คำอ่านไทย Audio Bullys

I wanna be your only man
(ไอ วอนนา บี ยุร โอ๊นลี่ แม็น)
Don’t wanna see you with no other man
(ด้อนท์ วอนนา ซี ยู วิฑ โน อัฑเออะ แม็น)
Now, just me! [Girl]
(เนา , จัซท มี ! [ เกิล ])
Oh.
(โอ)
Only me.
(โอ๊นลี่ มี)
I wanna be your only man
(ไอ วอนนา บี ยุร โอ๊นลี่ แม็น)
Don’t wanna see you with no other man
(ด้อนท์ วอนนา ซี ยู วิฑ โน อัฑเออะ แม็น)
Now, just me! [Girl]
(เนา , จัซท มี ! [ เกิล ])
Oh
(โอ)
Only me
(โอ๊นลี่ มี)

I see a sunbeam comin’ down
(ไอ ซี อะ ซันบีม คัมอิน เดาน)
I know it’s you by your footsteps on the ground.
(ไอ โน อิทซ ยู ไบ ยุร ฟุทเสต็ป ออน เดอะ กเรานด)
I see a sunbeam comin’ down
(ไอ ซี อะ ซันบีม คัมอิน เดาน)
I know it’s you by your footsteps on the ground.
(ไอ โน อิทซ ยู ไบ ยุร ฟุทเสต็ป ออน เดอะ กเรานด)

I see a sunbeam comin’ down
(ไอ ซี อะ ซันบีม คัมอิน เดาน)
I know it’s you by your footsteps on the ground.
(ไอ โน อิทซ ยู ไบ ยุร ฟุทเสต็ป ออน เดอะ กเรานด)
I see a sunbeam comin’ down
(ไอ ซี อะ ซันบีม คัมอิน เดาน)
I know it’s you by your footsteps on the ground.
(ไอ โน อิทซ ยู ไบ ยุร ฟุทเสต็ป ออน เดอะ กเรานด)

I wanna be your only man
(ไอ วอนนา บี ยุร โอ๊นลี่ แม็น)
Don’t wanna see you with no other man
(ด้อนท์ วอนนา ซี ยู วิฑ โน อัฑเออะ แม็น)
Now, just me! [Girl]
(เนา , จัซท มี ! [ เกิล ])
Oh-oh
(โอ โอ)
Only me!
(โอ๊นลี่ มี !)

I wanna be your only man
(ไอ วอนนา บี ยุร โอ๊นลี่ แม็น)
Don’t wanna see you with no other man
(ด้อนท์ วอนนา ซี ยู วิฑ โน อัฑเออะ แม็น)
Now, just me! [Girl]
(เนา , จัซท มี ! [ เกิล ])
Oh-oh
(โอ โอ)
Only me!
(โอ๊นลี่ มี !)

Only me only doh due da
(โอ๊นลี่ มี โอ๊นลี่ โด่ว ดยู ดา)
Only me only doh due da
(โอ๊นลี่ มี โอ๊นลี่ โด่ว ดยู ดา)
Only me only doh due da
(โอ๊นลี่ มี โอ๊นลี่ โด่ว ดยู ดา)
Only me only doh due da
(โอ๊นลี่ มี โอ๊นลี่ โด่ว ดยู ดา)

I see a sunbeam comin’ down
(ไอ ซี อะ ซันบีม คัมอิน เดาน)
I know it’s you by your footsteps on the ground
(ไอ โน อิทซ ยู ไบ ยุร ฟุทเสต็ป ออน เดอะ กเรานด)
I see a sunbeam comin’ down
(ไอ ซี อะ ซันบีม คัมอิน เดาน)
I know it’s you by your footsteps on the ground
(ไอ โน อิทซ ยู ไบ ยุร ฟุทเสต็ป ออน เดอะ กเรานด)

I see a sunbeam comin’ down
(ไอ ซี อะ ซันบีม คัมอิน เดาน)
I know it’s you by your footsteps on the ground
(ไอ โน อิทซ ยู ไบ ยุร ฟุทเสต็ป ออน เดอะ กเรานด)

I see a sunbeam comin’ down
(ไอ ซี อะ ซันบีม คัมอิน เดาน)
I know it’s you by your footsteps on the ground
(ไอ โน อิทซ ยู ไบ ยุร ฟุทเสต็ป ออน เดอะ กเรานด)

I wanna be your only man
(ไอ วอนนา บี ยุร โอ๊นลี่ แม็น)
Don’t wanna see you with no other man
(ด้อนท์ วอนนา ซี ยู วิฑ โน อัฑเออะ แม็น)
Now, just me!
(เนา , จัซท มี !)
Oh-oh
(โอ โอ)
Only me!
(โอ๊นลี่ มี !)

I wanna be your only man
(ไอ วอนนา บี ยุร โอ๊นลี่ แม็น)
Don’t wanna see you with no other man
(ด้อนท์ วอนนา ซี ยู วิฑ โน อัฑเออะ แม็น)
Now, just me!
(เนา , จัซท มี !)
Oh!
(โอ !)
Only me!
(โอ๊นลี่ มี !)

Only me only doh due da
(โอ๊นลี่ มี โอ๊นลี่ โด่ว ดยู ดา)
Only me only doh due da
(โอ๊นลี่ มี โอ๊นลี่ โด่ว ดยู ดา)
Only me only doh due da
(โอ๊นลี่ มี โอ๊นลี่ โด่ว ดยู ดา)
Only me only doh due da [da-da]
(โอ๊นลี่ มี โอ๊นลี่ โด่ว ดยู ดา [ ดา ดา ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Only Man คำอ่านไทย Audio Bullys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น