เนื้อเพลง Get Outta My Way คำอ่านไทย Kylie Minogue

What’s the worst thing that could happen to you?
(ฮว็อท เดอะ เวิซท ธิง แดท คูด แฮพเพ็น ทู ยู)
Take a chance tonight and try something new
(เทค เก ชานซ ทุไนท แอ็นด ทไร ซัมติง นยู)
You’re gettin’ boring, you’re, oh, so boring
(ยัวร์ เกดดิน โบริง , ยัวร์ , โอ , โซ โบริง)
And I don’t recognize the zombie you turn into
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ เรคอ็อกไนส เดอะ สอมบิ ยู เทิน อีนทุ)

Don’t worry ’cause tonight I’ve got you
(ด้อนท์ เวอริ คอส ทุไนท อิฝ ก็อท ยู)
You can take a seat, do what you normally do
(ยู แค็น เทค เก ซีท , ดู ฮว็อท ยู นอแม็ลลิ ดู)
I’m about to let you see
(แอม อะเบาท ทู เล็ท ยู ซี)
This is what’ll happen if you ain’t givin’ your girl what she needs
(ที ซิส วาร์ดิล แฮพเพ็น อิฟ ยู เอน กีฝอิน ยุร เกิล ฮว็อท ชี นีด)

Leave you, move on to a perfect stranger
(ลีฝ ยู , มูฝ ออน ทู อะ เพ๊อร์เฟ็คท ซทเรนเจอะ)
You talk, I walk, wanna feel the danger
(ยู ทอค , ไอ วอค , วอนนา ฟีล เดอะ เดนเจอะ)
See me with him and it’s turning you on
(ซี มี วิฑ ฮิม แอ็นด อิทซ เทินนิง ยู ออน)
It’s got me saying, getting me back at the end of the song
(อิทซ ก็อท มี เซอิง , เกดดดิ้ง มี แบ็ค แกท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ซ็อง)

Get outta my way, get outta my way
(เก็ท เอ๊าตา ไม เว , เก็ท เอ๊าตา ไม เว)
Got no more to say, he’s takin’ your place
(ก็อท โน โม ทู เซ , อีส ทอคกิ่น ยุร พเลซ)
Get outta my way, way outta my way
(เก็ท เอ๊าตา ไม เว , เว เอ๊าตา ไม เว)
Got no more to say, he’s takin’ your place
(ก็อท โน โม ทู เซ , อีส ทอคกิ่น ยุร พเลซ)
Get outta my
(เก็ท เอ๊าตา ไม)

Now I’ve got a taste, I wanna explore
(เนา อิฝ ก็อท ดา เทซท , ไอ วอนนา เอ็คซพโล)
Ain’t goin’ to waste, no, not any more
(เอน โกอิน ทู เวซท , โน , น็อท เอนอิ โม)
You’re goin’ hard now to win my heart but
(ยัวร์ โกอิน ฮาด เนา ทู วิน ไม ฮาท บัท)
Too many times now you’ve been comin’ up short
(ทู เมนอิ ไทม เนา ยู๊ฟ บีน คัมอิน อัพ ฌอท)

Don’t worry ’cause tonight I’ve got you
(ด้อนท์ เวอริ คอส ทุไนท อิฝ ก็อท ยู)
You can take a seat, do what you normally do
(ยู แค็น เทค เก ซีท , ดู ฮว็อท ยู นอแม็ลลิ ดู)
I’m about to let you see
(แอม อะเบาท ทู เล็ท ยู ซี)
This is what’ll happen if you ain’t givin’ your girl what she needs
(ที ซิส วาร์ดิล แฮพเพ็น อิฟ ยู เอน กีฝอิน ยุร เกิล ฮว็อท ชี นีด)

Leave you, move on to a perfect stranger
(ลีฝ ยู , มูฝ ออน ทู อะ เพ๊อร์เฟ็คท ซทเรนเจอะ)
You talk, I walk, wanna feel the danger
(ยู ทอค , ไอ วอค , วอนนา ฟีล เดอะ เดนเจอะ)
See me with him and it’s turning you on
(ซี มี วิฑ ฮิม แอ็นด อิทซ เทินนิง ยู ออน)
It’s got me saying, getting me back at the end of the song
(อิทซ ก็อท มี เซอิง , เกดดดิ้ง มี แบ็ค แกท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ซ็อง)

Get outta my way, get outta my way
(เก็ท เอ๊าตา ไม เว , เก็ท เอ๊าตา ไม เว)
Got no more to say, he’s takin’ your place
(ก็อท โน โม ทู เซ , อีส ทอคกิ่น ยุร พเลซ)
Get outta my way, way outta my way
(เก็ท เอ๊าตา ไม เว , เว เอ๊าตา ไม เว)
Got no more to say, he’s takin’ your place
(ก็อท โน โม ทู เซ , อีส ทอคกิ่น ยุร พเลซ)
Get outta my
(เก็ท เอ๊าตา ไม)

You know I ain’t going home ’cause I wanna stay
(ยู โน ไอ เอน โกอิ้ง โฮม คอส ไอ วอนนา ซเท)
But I won’t be alone, no, I have the way
(บัท ไอ ว็อนท บี อะโลน , โน , ไอ แฮ็ฝ เดอะ เว)
Now I showed you what I’m made of
(เนา ไอ โฌ ยู ฮว็อท แอม เมด อ็อฝ)
This is what’ll happen if you ain’t givin’ your girl what she needs
(ที ซิส วาร์ดิล แฮพเพ็น อิฟ ยู เอน กีฝอิน ยุร เกิล ฮว็อท ชี นีด)

Leave you, move on to a perfect stranger
(ลีฝ ยู , มูฝ ออน ทู อะ เพ๊อร์เฟ็คท ซทเรนเจอะ)
You talk, I walk, wanna feel the danger
(ยู ทอค , ไอ วอค , วอนนา ฟีล เดอะ เดนเจอะ)
See me with him and it’s turning you on
(ซี มี วิฑ ฮิม แอ็นด อิทซ เทินนิง ยู ออน)
It’s got me saying, getting me back at the end of the song
(อิทซ ก็อท มี เซอิง , เกดดดิ้ง มี แบ็ค แกท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ซ็อง)

Get outta my way, get outta my way
(เก็ท เอ๊าตา ไม เว , เก็ท เอ๊าตา ไม เว)
Got no more to say, he’s takin’ your place
(ก็อท โน โม ทู เซ , อีส ทอคกิ่น ยุร พเลซ)
Get outta my way, way outta my way
(เก็ท เอ๊าตา ไม เว , เว เอ๊าตา ไม เว)
Got no more to say, he’s takin’ your place
(ก็อท โน โม ทู เซ , อีส ทอคกิ่น ยุร พเลซ)
Get outta my
(เก็ท เอ๊าตา ไม)

You know I ain’t going home
(ยู โน ไอ เอน โกอิ้ง โฮม)
But I won’t be alone
(บัท ไอ ว็อนท บี อะโลน)
Now I showed you what I’m made of
(เนา ไอ โฌ ยู ฮว็อท แอม เมด อ็อฝ)
Now I showed you what I’m made of
(เนา ไอ โฌ ยู ฮว็อท แอม เมด อ็อฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Outta My Way คำอ่านไทย Kylie Minogue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น