เนื้อเพลง Lost In Love คำอ่านไทย Air Supply

I realize the best part of love is the thinnest slice
(ไอ รีแอะไลส เดอะ เบ็ซท พาท อ็อฝ ลัฝ อีส เดอะ ธินเนสส ซไลซ)
And it don’t count for much
(แอ็นด ดิท ด้อนท์ เคานท ฟอ มัช)
but I’m not letting go
(บัท แอม น็อท เลทดิง โก)
I believe there’s still much to believe in
(ไอ บิลีฝ แฑ ซทิล มัช ทู บิลีฝ อิน)

So lift your eyes if you feel you can
(โซ ลิฟท ยุร ไอ อิฟ ยู ฟีล ยู แค็น)
Reach for a star and I’ll show you a plan
(รีช ฟอ รา ซทา แอ็นด อิล โฌ ยู อะ แพล็น)
I figured it out
(ไอ ฟีกยุร ดิท เอาท)
What I needed was someone to show me
(ฮว็อท ไอ นีด วอส ซัมวัน ทู โฌ มี)

You know you can’t fool me
(ยู โน ยู แค็นท ฟูล มี)
I’ve been loving you too long
(อิฝ บีน ลัฝอิง ยู ทู ล็อง)
It started so easy
(อิท ซทาท โซ อีสอิ)
You want to carry on
(ยู ว็อนท ทู แคริ ออน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Lost In Love and I don’t know much
(ล็อซท อิน ลัฝ แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน มัช)
Was I thinking aloud and fell out of touch?
(วอส ซาย ติ้งกิง อะเลาด แอ็นด เฟ็ล เอาท อ็อฝ ทั๊ช)
But I’m back on my feet and eager to be what you wanted
(บัท แอม แบ็ค ออน ไม ฟีท แอ็นด อีเกอะ ทู บี ฮว็อท ยู ว็อนท)

So lift your eyes if you feel you can
(โซ ลิฟท ยุร ไอ อิฟ ยู ฟีล ยู แค็น)
Reach for a star and I’ll show you a plan
(รีช ฟอ รา ซทา แอ็นด อิล โฌ ยู อะ แพล็น)
I figured it out
(ไอ ฟีกยุร ดิท เอาท)
What I needed was someone to show me
(ฮว็อท ไอ นีด วอส ซัมวัน ทู โฌ มี)

You know you can’t fool me
(ยู โน ยู แค็นท ฟูล มี)
I’ve been loving you too long
(อิฝ บีน ลัฝอิง ยู ทู ล็อง)
It started so easy
(อิท ซทาท โซ อีสอิ)
You want to carry on
(ยู ว็อนท ทู แคริ ออน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

You know you can’t fool me
(ยู โน ยู แค็นท ฟูล มี)
I’ve been loving you too long
(อิฝ บีน ลัฝอิง ยู ทู ล็อง)
It started so easy
(อิท ซทาท โซ อีสอิ)
You want to carry on
(ยู ว็อนท ทู แคริ ออน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Now I’m lost, lost in love, lost in love, lost in love
(เนา แอม ล็อซท , ล็อซท อิน ลัฝ , ล็อซท อิน ลัฝ , ล็อซท อิน ลัฝ)
Now I’m lost, lost in love, lost in love, lost in love
(เนา แอม ล็อซท , ล็อซท อิน ลัฝ , ล็อซท อิน ลัฝ , ล็อซท อิน ลัฝ)
Lost in love, lost in love, lost in love
(ล็อซท อิน ลัฝ , ล็อซท อิน ลัฝ , ล็อซท อิน ลัฝ )
Lost in love, lost in love, lost in love
(ล็อซท อิน ลัฝ , ล็อซท อิน ลัฝ , ล็อซท อิน ลัฝ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lost In Love คำอ่านไทย Air Supply

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น