เนื้อเพลง Lighters คำอ่านไทย Bad Meets Evil feat Bruno Mars

[Bruno Mars:]
([ บรูโน มา : ])
This one’s for you and me, living out our dreams
(ที วัน ฟอ ยู แอ็นด มี , ลีฝอิง เอาท เอ๊า ดรีม)
We’re all right where we should be
(เวีย ออล ไรท ฮแว วี ฌูด บี)
with my arms out wide I open my eyes
(วิฑ ไม อาม เอาท ไวด ไอ โอเพ็น ไม ไอ)
And now all I wanna see
(แอ็นด เนา ออล ไอ วอนนา ซี)
Is a sky full of lighters
(อีส ซา ซไค ฟูล อ็อฝ ไลทเออะ)
A sky full of lighters
(อะ ซไค ฟูล อ็อฝ ไลทเออะ)

[Eminem:]
([ เอมมีนเอม : ])
By the time you hear this I will have already spiralled up
(ไบ เดอะ ไทม ยู เฮีย ที ซาย วิล แฮ็ฝ ออลเรดอิ สปายเริล อัพ)
I would never do nothing to let you cowards fuck my world up
(ไอ วูด เนฝเออะ ดู นัธอิง ทู เล็ท ยู เคาเอิด ฟัค ไม เวิลด อัพ)
If I was you I would duck, or get struck, like lightning,
(อิฟ ฟาย วอส ยู ไอ วูด ดั๊ค , ออ เก็ท ซทรัค , ไลค ไลทนิง ,)
Fighters keep fighting, put your lighters up, point em’ skyward uh
(ไฟทเออะ คีพ ไฟท์ดิง , พัท ยุร ไลทเออะ อัพ , พอยนท เอ็ม ซไคเวิด อา)
Had a dream, I was king, I woke up, still king
(แฮ็ด อะ ดรีม , ไอ วอส คิง , ไอ โวค อัพ , ซทิล คิง)
This rap game’s nipple is mine for the milking,
(ที แร็พ เกม นิบเปิล อีส ไมน ฟอ เดอะ มิลคิง ,)
Till nobody else even fucking feels me, till’ it kills me
(ทิล โนบอดี้ เอ็ลซ อีเฝ็น ฟัคอิง ฟีล มี , ทิล อิท คิล มี)
I swear to God I’ll be the fucking illest in this music
(ไอ ซแว ทู ก็อด อิล บี เดอะ ฟัคอิง ไอเลสชฺ อิน ที มยูสิค)
There is or there ever will be, disagree?
(แฑ อีส ออ แฑ เอฝเออะ วิล บี , ดิซักริ)
Feel free, but from now on I’m refusing to ever give up
(ฟีล ฟรี , บัท ฟร็อม เนา ออน แอม รีฟิวซิง ทู เอฝเออะ กิฝ อัพ)
Only thing I ever gave up using’s no more excuses
(โอ๊นลี่ ธิง ไอ เอฝเออะ เกฝ อัพ ยูสซิง โน โม เอ็คซคยูซ)
Excuse me if my head is too big for this building
(เอ็คซคยูซ มี อิฟ ไม เฮ็ด อีส ทู บิก ฟอ ที บีลดิง)
And pardon me if I’m a cocky prick but you cocks are slick
(แอ็นด พ๊าร์ด่อน มี อิฟ แอม มา คอคอิ พริค บัท ยู ค็อค แซร์ ซลิค)
Popping shit on how you flipped ya life around, crock-o-shit
(พ๊อพปิง ชิท ออน เฮา ยู ฟริพทฺ ยา ไลฟ อะเรานด , คร็อค โอ ชิท)
Who you dicks tryna kid, flipped dick, you did opposite
(ฮู ยู ดิก ทายนา คิด , ฟริพทฺ ดิก , ยู ดิด อ๊อพโพสิท)
You stayed the same, cause cock backwards is still cock you pricks
(ยู ซเท เดอะ เซม , คอส ค็อค แบคเวิด ซิส ซทิล ค็อค ยู พริค)
I love it when I tell em shove it
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น นาย เท็ล เอ็ม ฌัฝ อิท)
Cause it wasn’t that, long ago when Marshall sat, flustered lack, lustered
(คอส อิท วอสซึ้น แดท , ล็อง อะโก ฮเว็น มาร์แชลล์ แซ็ท , ฟลัซเทอะ แล็ค , ลัซเทอะ)
Cause he couldn’t cut mustard, muster up, nothing
(คอส ฮี คูดซึ่น คัท มัซเทิด , มัซเทอะ อัพ , นัธอิง)
Brain fuzzy, cause he’s buzzin’, woke up from that buzzin’
(บเรน ฟัสสิ , คอส อีส บรัซซิน , โวค อัพ ฟร็อม แดท บรัซซิน)
Now you wonder why he does it, how he does it
(เนา ยู วันเดอะ ฮไว ฮี โด ซิท , เฮา ฮี โด ซิท)
Wasn’t cause he had buzzards circlin’ around his head
(วอสซึ้น คอส ฮี แฮ็ด บัดเสิด เซอคลิน อะเรานด ฮิส เฮ็ด)
Waiting for him to drop dead, was it?
(เวททิง ฟอ ฮิม ทู ดร็อพ เด็ด , วอส ซิท)
Or was it cause them bitches wrote him off
(ออ วอส ซิท คอส เฑ็ม บิดเชด โรท ฮิม ออฟฟ)
Little hussy ass, scuzzes, fuck it, guess it doesn’t matter now, does it
(ลิ๊ทเทิ่ล ฮัสสิ อาซ , สครัซเซส , ฟัค อิท , เก็ซ ซิท ดัสอินท แมทเทอะ เนา , โด ซิท)
What difference it make?
(ฮว็อท ดีฟเฟอะเร็นซ อิท เมค)
What it take to get it through your thick skulls
(ฮว็อท ดิธ เทค ทู เก็ท ดิธ ธรู ยุร ธิค ซคัล)
That this ain’t some bullshit
(แดท ที เอน ซัม โบลชิท)
People don’t usually come back this way
(พี๊เพิ่ล ด้อนท์ ยูฉัวลิ คัม แบ็ค ที เว)
From a place that was dark as I was in
(ฟร็อม มา พเลซ แดท วอส ดาค แอ็ส ซาย วอส ซิน)
Just to get to this place
(จัซท ทู เก็ท ทู ที พเลซ)
Now let these words be like a switch blade to a haters rib cage
(เนา เล็ท ฑิส เวิด บี ไลค เก ซวิช บเลด ทู อะ เฮเดอ ริบ เคจ)
And let it be known that from this day forward
(แอ็นด เล็ท ดิธ บี โนน แดท ฟร็อม ที เด ฟอเวิด)
I wanna just say thanks cause your hate is what gave me the strength
(ไอ วอนนา จัซท เซ แธ็งค คอส ยุร เฮท อีส ฮว็อท เกฝ มี เดอะ ซทเร็งธ)
So let em bic’s raise cause I came with 5’9“ but I feel like I’m 6’8″!
(โซ เล็ท เอ็ม บิคส เรส คอส ไอ เคม วิฑ 59 “ บัท ไอ ฟีล ไลค แอม 68?!)

[Bruno Mars:]
([ บรูโน มา : ])
This one’s for you and me, living out our dreams
(ที วัน ฟอ ยู แอ็นด มี , ลีฝอิง เอาท เอ๊า ดรีม)
We’re all right where we should be
(เวีย ออล ไรท ฮแว วี ฌูด บี)
With my arms out wide I open my eyes
(วิฑ ไม อาม เอาท ไวด ไอ โอเพ็น ไม ไอ)
And now all I wanna see
(แอ็นด เนา ออล ไอ วอนนา ซี)
Is a sky full of lighters
(อีส ซา ซไค ฟูล อ็อฝ ไลทเออะ)
A sky full of lighters
(อะ ซไค ฟูล อ็อฝ ไลทเออะ)

[Royce Da 5’9“:]
([ โรยสฺ ดา 59 “ : ])
By the time you hear this I’ll probably already be outtie
(ไบ เดอะ ไทม ยู เฮีย ที อิล พรอบอับลิ ออลเรดอิ บี เอ้าดี)
I advance like going from toting iron to going and buying 4 or 5 of the homies the iron man Audi
(ไอ แอ็ดฝานซ ไลค โกอิ้ง ฟร็อม ทูดิง ไอเอิน ทู โกอิ้ง แอ็นด บายอิ้ง 4 ออ 5 อ็อฝ เดอะ โฮมี ดิ ไอเอิน แม็น เอาดี)
My daddy told me slow down, boy, you goin’ to blow it
(ไม แดดดิ โทลด มี ซโล เดาน , บอย , ยู โกอิน ทู บโล อิท)
And I ain’t gotta stop the beat a minute
(แอ็นด ดาย เอน กอททะ ซท็อพ เดอะ บีท ดา มินยูท)
To tell Shady I love him the same way that he did, Dr. Dre on the Chronic
(ทู เท็ล เฌดอิ ไอ ลัฝ ฮิม เดอะ เซม เว แดท ฮี ดิด , เดทเออะ ดรี ออน เดอะ ครอนอิค)
Tell him how real he is or how high I am
(เท็ล ฮิม เฮา ริแอ็ล ฮี อีส ออ เฮา ไฮ ไอ แอ็ม)
Or how I would kill for him for him to know it
(ออ เฮา ไอ วูด คิล ฟอ ฮิม ฟอ ฮิม ทู โน อิท)
I cried plenty tears, my daddy got a bad back
(ไอ คไร พเลนทิ เทีย , ไม แดดดิ ก็อท ดา แบ็ด แบ็ค)
So it’s only right that I write till he can march right into that post office and tell em to hang it up
(โซ อิทซ โอ๊นลี่ ไรท แดท ไอ ไรท ทิล ฮี แค็น มาช ไรท อีนทุ แดท โพซท ออฟฟิซ แอ็นด เท็ล เอ็ม ทู แฮ็ง อิท อัพ)
Now his career’s Lebron’s jersey in 20 years
(เนา ฮิส คะเรีย เล็บบอร์น เจอสิ อิน 20 เยีย)
I’ll stop when I’m at the very top
(อิล ซท็อพ ฮเว็น แอม แอ็ท เดอะ เฝริ ท็อพ)
You shitted on me on your way up
(ยู ชิทเดด ออน มี ออน ยุร เว อัพ)
It’s ’bout to be a scary drop
(อิทซ เบาท ทู บี อะ สเกลี่ ดร็อพ)
Cause what goes up, must come down
(คอส ฮว็อท โกซ อัพ , มัซท คัม เดาน)
You going down on something you don’t wanna see, like a hairy box
(ยู โกอิ้ง เดาน ออน ซัมติง ยู ด้อนท์ วอนนา ซี , ไลค เก แฮริ บ็อคซ)
Every hour, happy hour now
(เอฝริ เอาร , แฮพพิ เอาร เนา)
Life is wacky now
(ไลฟ อีส แวกขี้ เนา)
Used to have to eat the cat to get the pussy
(ยูซ ทู แฮ็ฝ ทู อีท เดอะ แค็ท ทู เก็ท เดอะ พุซซิ)
Now I’m just the cats meooww, ow
(เนา แอม จัซท เดอะ แค็ท มีโอว , เอ้า)
Classic cow, always down for the catch weight like Pacquiao
(คแลซซิแค็ล เคา , ออลเว เดาน ฟอ เดอะ แค็ช เวท ไลค แพคคีไอโอ)
Ya’ll are doomed
(ยอล อาร์ ดูม)
I remember when T-Pain ain’t wanna work with me
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น ที เพน เอน วอนนา เวิค วิฑ มี)
My car starts itself, parks itself and autotunes
(ไม คา ซทาท อิทเซลฟ , พาค อิทเซลฟ แอ็นด ออโต้จูน)
Cause now I’m in the Aston
(คอส เนา แอม อิน ดิ แอซตัน)
I went from having my city locked up
(ไอ เว็นท ฟร็อม แฮฝวิ่ง ไม ซีทอิ ล็อค อัพ)
To getting treated like Kwame Kilpatrick
(ทู เกดดดิ้ง ทรีท ไลค เควม คิวแพทตริค)
And now I’m fantastic
(แอ็นด เนา แอม แฟ็นแทซทิค)
Compared to a weed high
(ค็อมแพ ทู อะ วี ไฮ)
And y’all niggas just gossipin’ like bitches on a radio and TV
(แอ็นด ยอล นิกงา จัซท ก๊อสซิบพิน ไลค บิดเชด ออน อะ เรดิโอ แอ็นด ทีวี)
See me, we fly
(ซี มี , วี ฟไล)
Y’all bugging out like Wendy Williams staring at a bee-hive
(ยอล บักกิง เอาท ไลค เวนดี วิลเลี่ยม ซแทริง แอ็ท ดา บี ไฮฝ)
And how real is that
(แอ็นด เฮา ริแอ็ล อีส แดท)
I remember signing my first deal and now I’m the second best, I can deal with that
(ไอ ริเมมเบอะ ซายนิง ไม เฟิซท ดีล แอ็นด เนา แอม เดอะ เซคอันด เบ็ซท , ไอ แค็น ดีล วิฑ แดท)
Now Bruno can show his ass, without the MTV awards gag…
(เนา บรูโน แค็น โฌ ฮิส อาซ , วิเฑาท เดอะ เอ็มทีวี อะวอด แก็ก)

[Bruno Mars:]
([ บรูโน มา : ])
You and I know what it’s like to be kicked down
(ยู แอ็นด ดาย โน ฮว็อท อิทซ ไลค ทู บี คิด เดาน)
Forced to fight
(โฟซ ทู ไฟท)
But tonight, we’re alright
(บัท ทุไนท , เวีย ออลไร๊ท)
So hold up your lights
(โซ โฮลด อัพ ยุร ไลท)
Let it shine
(เล็ท ดิธ ไฌน)
Cause, this one’s for you and me, living out our dreams
(คอส , ที วัน ฟอ ยู แอ็นด มี , ลีฝอิง เอาท เอ๊า ดรีม)
We’re all right where we should be
(เวีย ออล ไรท ฮแว วี ฌูด บี)
With my arms out wide, I open my eyes
(วิฑ ไม อาม เอาท ไวด , ไอ โอเพ็น ไม ไอ)
And now all I wanna see
(แอ็นด เนา ออล ไอ วอนนา ซี)
Is a sky full of lighters
(อีส ซา ซไค ฟูล อ็อฝ ไลทเออะ)
A sky full of lighters
(อะ ซไค ฟูล อ็อฝ ไลทเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lighters คำอ่านไทย Bad Meets Evil feat Bruno Mars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น